1. Home
A hand reaching towards a graphic of a glove, with icons surrounding it

Siemens Digital Industries Software

Oddíl 508 – Soulad s přístupností

V souladu s oddílem 508 zákona o rehabilitaci poskytuje společnost Siemens Digital Industries Software dobrovolné šablony pro usnadnění přístupu (VPAT), které dokumentují funkce přístupnosti našich produktů.

finamac-heroblur-ground-shadows-feature-640x360

Dobrovolná šablona pro usnadnění přístupu (VPAT) pro společnost Siemens Digital Industries Software

Vyberte níže produkt a zobrazte si dokumentaci VPAT k produktu:

NX (pro návrh a výrobu) a Simcenter 3D


Simcenter FLOEFD


Solid Edge


Teamcenter