1. Home
Two smiling people looking at a factory machine

Podpora inženýrského vzdělávání

Naším cílem je pomoci dnešním studentům technických oborů připravit se na zítřek. Seznamte se s nabízeným víceoborovým softwarem pro studenty technických oborů, učebními osnovami, školením a nástroji, abyste mohli rozvíjet novou generaci digitálních pracovníků.

Žádost o grant

Program pro akademické partnery

Chcete své studenty učit práci s nejlepším inženýrským softwarem, ale nemáte k němu přístup? Požádejte o grant a získejte software společnosti Siemens na podporu své třídy. Akademické instituce po celém světě využívají tento program k tomu, aby připravily své studenty na úspěch a mohly nabídnout velký přísun pracovníků pro digitální podniky.

Žena gratuluje jiné ženě
Podcast

Inovace ve výuce

Poslechněte si diskuzi předních osobností v oblasti technického vzdělávání. Seznamte se s jejich přístupem k přípravě budoucích inženýrů, kteří budou utvářet svět inovací.

Kreslená ilustrace ženy s diplomem při promoci
Případová studie

Katholieke Universiteit Leuven

3D model of an open-topped buggy with a spoiler on the back
Case Study

Belgian university uses Siemens solutions to educate future engineers in product design and manufacturing

Firma:Katholieke Universiteit Leuven

Umístění:Leuven, Belgium

NX, Simcenter 3D Solutions, Solid Edge, Teamcenter

E-kniha

Jak může akademická obec odstranit nedostatek dovedností

Vynikněte v dnešním konkurenčním prostředí a naučte se, jak odstranit nedostatek technických dovedností v době digitalizace.

Žena a muž pracují společně na stroji.