K zobrazení této stránky v češtině byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Byl tento překlad užitečný?
  1. Home
Palubní deska automobilu

Zkoumání nejnovějších inovací v akustickém testování

Akustická kvalita a akustický návrh jsou klíčovými aspekty výkonu výrobku. Zvuky hrají zásadní roli při předávání správného signálu o vlastnostech a funkčnosti výrobků a při posilování atributů image značky. Předpisy a konkurenční tlak zároveň nutí výrobce omezovat hladinu hluku a splňovat přísné normy, které hluk způsobují nebo omezují. Inženýři potřebují produktivní nástroje pro navrhování, zdokonalování a ověřování prototypů v průběhu celého vývojového cyklu.

Připojte se k nám na 7 lekcích online masterclass a naučte se, jak řešit výzvy akustického inženýrství prostřednictvím řešení akustického testování.

  • První díl: Základy akustiky
  • Druhý díl: Certifikační testování: Testování akustického výkonu, intenzity zvuku a materiálu
  • Třetí díl: Pass By Hlukové inženýrství a certifikační testování
  • Lekce 4: Lokalizace zdroje zvuku: identifikace přispívajících zdrojů
  • Lekce 5: Inženýrství kvality zvuku
  • Lekce 6: Aktivní zvukový design: Tvarování zvuku interiéru a zajištění bezpečnosti chodců
  • Lekce 7: Testování komfortu kabiny letadla a přeletu