Use this backgraound for Leadership pages to be the background behind the profile .png!!!

SEZNAMTE SE

Jean-Claude Ercolanelli

Senior viceprezident, řešení pro simulace a testování

Původně pochází z:Jsem Francouz s italskými kořeny.

Aktuálně sídlí v: Sídlím ve francouzském Lyonu, ale čas dělím mezi belgickou Lovaní a Lyonem.

Vzdělání:Absolvoval program pokročilého managementu na INSEAD a získal titul z oboru strojní inženýrství na Národním institutu aplikovaných věd (INSA) v Lyonu ve Francii.

Funkční období ve společnosti Siemens:Do společnosti Siemens přestoupil v roce 2005 ze společnosti CD-adapco

Firemní hodnoty: Jsem hrdý na to, že jsem součástí společnosti Siemens, a naše základní hodnoty se mnou opravdu souzní: závazek k odpovědnému jednání, snaha o dokonalost a podpora kultury vlastnictví a vytváření udržitelné hodnoty a účelných technologických inovací.

Ne tak úplně firemní kultura: Ve společnosti Siemens Digital Industries Software se snaha o technologické inovace soustředí na naše zákazníky a jejich velké výzvy, a to v bohatém pracovním prostředí, kde je oceňován přínos každého člověka, kde inkluzivita umožňuje vyjádřit různé zkušenosti a kde je rozvoj profesionálních talentů podporován jako výhoda.

Hodnota simulace pro skutečný svět: Věřím v hodnotu, kterou simulační a analytické nástroje, ať už jde o software, hardware nebo služby, přinášejí světu. Používání našeho komplexního systému Digital Twin (digitální dvojče) má přímý a pozitivní dopad na to, jak žijeme, jak cestujeme z jednoho místa na druhé, jak se připojujeme, a co je důležitější, jak se můžeme léčit.

Přizpůsobte se a vyvíjejte: Inspiruje mě, když přemýšlím o tom, jak se na Zemi objevil život a jak se neustále vyvíjel, aby se přizpůsobil životnímu prostředí. Nadále se přizpůsobujeme a simulace je nyní klíčovou součástí, zejména s ohledem na naše procesy vývoje a výroby léčiv. Díky komplexním modelům digitálních dvojčat společnosti Simcenter jsme byli schopni pomoci navrhnout nové bioreaktory pro zvýšení produkce vakcín v krátkém časovém horizontu.

Budoucí úvahy: Jeden z mých oblíbených citátů zní: „Pokud jde o budoucnost, naším úkolem není ji předvídat, ale umožnit ji,“ Antoine de St Exupéry. Jedním z mých nejzásadnějších poznatků je, že se věci dějí kvůli vám!