K zobrazení této stránky v češtině byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Byl tento překlad užitečný?
Žena v továrně držící tablet.

Vybraná globální partnerství

Siemens + Deloitte

Transformujte se na modelový podnik (MBE) s využitím síly technologií Siemens a strategických odborných znalostí společnosti Deloitte.

Urychlete budoucnost inteligentní výroby

Využijte rozsáhlé odborné znalosti společnosti Deloitte v oblasti průmyslové a digitální transformace k dosažení úspěchu s digitální obchodní platformou Siemens Xcelerator. Získejte přístup k předkonfigurovaným řešením společnosti Deloitte pro software Siemens Teamcenter PLM, Insights Hub (dříve MindSphere IoT), Mendix a Opcenter MES (výrobní informační systémy).

Vytvořte plán pro budování a využívání digitálních dvojčat* vašich produktů a procesů, abyste se stali efektivním MBE, který maximalizuje efektivitu návrhu a výroby, snižuje náklady, snižuje rizika a rychle škáluje pro udržitelnou digitální budoucnost.

* Digitální dvojče je virtuální model fyzického objektu nebo systému, který může simulovat chování tohoto objektu nebo systému, aby lépe porozuměl tomu, jak funguje v reálném životě.

Datacenter hallway with a shadowed figured at the end of the hallway.

Objevte, co je možné pro digitální zítřek

Získejte přístup k praktickým vzdělávacím příležitostem s knihou The Smart Factory by Deloitte @ Wichita. Jako zakládající člen vyvinula společnost Siemens prostor eXplore Live a ve spolupráci se společností Deloitte poskytuje nesmírnou hodnotu společnostem, které chtějí modernizovat, relokalizovat, lokalizovat nebo regionalizovat své operace.

Přečtěte si tiskovou zprávu

Dosáhněte inovací v celém životním cyklu produktu

Sladění tří klíčových aspektů jakékoli digitální transformace – technologie, lidé a procesy – spojením odborných znalostí společností Deloitte a Siemens.

85%

respondentů studie společnosti Deloitte uvedlo, že používají digitální dvojčata nebo k jejich využívání strategizují.

15%

respondentů ve studii používá digitální dvojčata z jednoho konce životního cyklu produktu na druhý.

50-70%

Snížení nákladů o 50 až 70 % spojením různých typů digitálních dvojčat – prostřednictvím životního cyklu produktu – jako podniku založeného na modelu.

Využijte modelové podniky v revoluci umělé inteligence

Revoluce umělé inteligence je tady. Přetváří průmyslová odvětví po celém světě. V popředí této revoluce je koncept Model-Based Enterprise (MBE), který využívá umělou inteligenci k dosažení bezprecedentní efektivity, inovací a úspěchu. Zjistěte, jak vám společnosti Siemens a Deloitte mohou pomoci dosáhnout lepších výsledků, a podívejte se na zlepšení efektivity vývoje a kvality produktů, rychlejší uvedení na trh a snížení nákladů.

Pokročilé vzdělávání STEM v komunitách s nedostatečnými službami

Společnosti Deloitte, Siemens a další se spojily, aby překlenuly propast mezi pracovními místy v oblasti technologií a výroby v oblasti STEM. Prostřednictvím programu Smart Factory Believers společnosti Deloitte podporujeme usnadnění spravedlivého přístupu ke vzdělávání v oblasti STEM, důkladné školení pedagogů a zvyšování zájmu o kariéru v oborech STEM, abychom inspirovali další generaci rozmanitých talentů.