1. Home
Abstraktní létající geometrické modré čtverce.

Globální partnerství

Siemens + IBM

Optimalizujte životní cykly a zlepšujte sledovatelnost napříč procesy pomocí softwarových řešení společností Siemens a IBM pro spolupráci v oblasti systémového inženýrství, správu životního cyklu servisování a správu aktiv.

Nové pojetí systémů a správy životního cyklu servisování

Žena stojící před obchodní skupinou u obrazovky a přednášející prezentaci.

Zrychlete inovace a dobu uvedení na trh a v konečném důsledku zlepšete kvalitu a snižte náklady díky softwarovým řešením vzniklým z partnerství společností Siemens a IBM. Zlepšete sledovatelnost napříč procesy, vytvářejte prototypy a testujte koncepty v dřívějších fázích vývoje, navrhujte pro udržitelnost a servisování a uzavřete smyčku mezi servisním provozem a inženýrstvím.

Získejte přístup k softwaru, který podporuje sledovatelnost a udržitelný vývoj výrobků pomocí digitálního vlákna, které propojuje mechaniku, elektroniku, elektrotechniku a návrh a implementaci softwaru. Zahrnuje celý životní cyklus výrobků a služeb, od počátečního návrhu a výroby až po provoz, údržbu, aktualizaci a správu po skončení životnosti. Pomáhá výrobcům OEM a majitelům/provozovatelům aktiv zlepšit kvalitu informací poskytovaných provozním týmům za účelem zefektivnění servisu a zároveň předávat servisní historii zpět inženýrům a podporovat neustálé zlepšování výrobků.

Tato řešení propojují a integrují software společností IBM a Siemens do platformy pro zrychlenou správu životního cyklu, která je k dispozici pro různá odvětví a profily zákazníků, mezi které patří například:

  • Automobilový průmysl a doprava
  • Letectví a obrana
Graphic of a car frame overlaid on an electric car powertrain

Automotive and transportation

Software is developed in a Spec-Design-Build practice outside the product lifecycle and THEN integrated on the right-side of the V where problems are discovered. Integrating software development with the product lifecycle transforms automotive development to an Integrate-THEN-Build practice.

Aerospace and defense

Software is developed in a Spec-Design-Build practice outside the product lifecycle and THEN integrated on the right-side of the V. Integrating software development with the product lifecycle transforms aircraft development to an Integrate-THEN-Build practice.

Společnosti IBM a Siemens spolupracují na zajištění vynikajícího životního cyklu služeb a správy aktiv

V tomto videu hovoří Ashok Kumar, vedoucí technologický manažer společnosti IBM, a Brian Johnsen, produktový manažer řešení Teamcenter společnosti Siemens, o hodnotě spojení řešení od lídra v oblasti správy podnikových aktiv (EAM) s řešením IBM Maximo, což je lídr v oblasti PLM se správou životního cyklu servisování (SLM).

Urychlení vývoje výrobků a práce v provozech

Získejte přístup k řešením, která využívají otevřenou digitální obchodní platformu Siemens Xcelerator a vytvářejí řešení, která urychlují digitální transformaci a tvorbu hodnot – snáze, rychleji a ve velkém měřítku.

Přečtěte si více o výhodách kompletního životního cyklu servisování společností Siemens a IBM. Podívejte se na náš webinář.

Pracovníci sedící v noci u stolu a dívající se během schůzky na obrazovky svých tabletů.