1. Home
Letecký pohled na silnici vinoucí se zelenou krajinou.

Globální partnerství

Siemens + SAP

Využívejte integrovaná softwarová řešení společností Siemens a SAP pro vývoj výrobků, výrobu, dodavatelský řetězec a životní cyklus aktiv.

Odstraňte ve vaší společnosti technologické a informační překážky v oblasti spolupráce mezi inženýrstvím a provozem. Spojení řešení Siemens Teamcenter a SAP S/4HANA umožňuje výrobcům, týmům zabývajícím se návrhem výrobků a manažerům servisování získávat informace potřebné k efektivnějšímu poskytování výrobků a služeb zaměřených na zákazníka.

Rychlá reakce na měnící se poptávku na trhu a zvyšování produktivity

Předvídejte potřeby a jednejte s jistotou a menším rizikem v rámci digitálních vláken poskytovaných společnostmi Siemens a SAP.

  • Umožněte konstrukčním a inženýrským týmům využívat data z navazujících úkonů k posouzení dopadů skladových zásob a schopností dodavatelů na udržitelnost a ziskovost.
  • Spravujte investiční projekty a provozní data na podnikové úrovni a rozšiřte je na celý životní cyklus aktiv. S digitálními daty o zařízeních, objektech nebo výrobních aktivech můžete agregovat, simulovat a analyzovat informace a získat tak užitečné poznatky.
  • Rozvíjejte chytrá města, budovy a chytrou infrastrukturu s využitím komplexního digitálního dvojčete v celém životním cyklu aktiv, abyste zvýšili efektivitu při navrhování, výstavbě a provozu.
  • Zkraťte inovační a vývojové cykly, umožněte spolupráci napříč dodavatelskými řetězci a vytvořte ekosystém s uzavřenou smyčkou, který zlepšuje kvalitu a ziskovost v celém životním cyklu polovodičových výrobků.

Inženýr pro obchodní výkonnost

Proměňte podnikové digitální vlákno ve skutečnost sjednocením dat a procesů pro výrobky a aktiva v reálném čase.

Letecký pohled na osvětlenou ropnou rafinerii za soumraku.

Energy

Increase operations productivity

Teamcenter for Capital Asset Lifecycle Management (CALM) helps asset-intensive companies manage capital assets and project information across the lifecycle. Integrate with SAP Capital Asset Project Engineering Management (CaPEM) to streamline asset delivery.

Detailní záběr na robotické paže držící křemíkový plátek.

Semiconductors and electronics

Gain new insight, efficiency and speed across the value chain​

Lifecycle management for semiconductors (LMS) is a complete end-to-end solution that connects EDA to the LMS platform and extends to supply chain and manufacturing. Integration with SAP S/4HANA creates a closed loop ecosystem.

Inženýr se dívá na velkou oranžovou robotickou ruku.

Industrial manufacturers

Optimize continual lifecycle process

Teamcenter integration with SAP S/4HANA creates a closed-loop decision environment for continual lifecycle process optimization that benefits manufacturers with solutions to accelerate product development and improve sustainability.