1. Home

Hlášení pirátství

Společnost Siemens Digital Industries Software se zavazuje, že vám a vaší společnosti pomůže pochopit význam softwarových licencí a rizika používání nelicencovaného softwaru.

Softwarové pirátství je krádež

Na vývoji softwaru se podílí mnoho týmů a tento proces zahrnuje kreativitu a talent programátorů, autorů a grafiků. Počítačový software je stejně jako většina tvůrčích děl, jako jsou knihy, filmy a filmová díla, chráněný autorskými právy jednotlivých zemí, v nichž je licencován, a mezinárodními smlouvami.

Softwarové pirátství je krádež. Pokud budete vy nebo vaše společnost přistiženi při používání softwaru bez licence, můžete být pohnáni k občanskoprávní i trestněprávní odpovědnosti, což může mít závažné finanční důsledky a sankce a také poškodit vaši pověst. Uživatelé pirátského nebo padělaného softwaru by navíc mohli být vystaveni softwarovým virům a malwaru, což by mohlo vést k finančním ztrátám a dalším následkům.

Kromě ochrany našeho duševního vlastnictví podporuje naše protipirátská činnost spravedlivou hospodářskou soutěž tím, že podporuje zákazníky, kteří jsou legálními a licencovanými uživateli softwaru společnosti Siemens.

Pokud nás chcete upozornit na užívání pirátského softwaru, můžete vyplnit náš formulář. Tato hlášení jsou anonymní.