1. Home

Služby zavádění

Využijte naše osvědčené postupy ke zlepšení procesů. Pomůžeme vám efektivně zavést řešení, zmírnit rizika a zajistit úplné přijetí řešení.

Realizace ideálního digitálního dvojčete

Naplňte svou představu o ideálním digitálním dvojčeti tím, že s námi navážete spolupráci. Díky doporučeným osvědčeným postupům vám pomůžeme dosáhnout nejlepších celkových nákladů na vlastnictví při implementaci řešení.

Obrázek s výkony v reálném a digitálním světě pro digitální dvojče životních cyklů výrobků a výroby.

Prozkoumat naši nabídku služeb

Využijte naše služby zavádění a získejte následující výhody:

Přístup k předním transformačním programům

Vytvářejte a vylepšujte komplexní implementační programy se zaměřením na správu a realizaci hodnot.

Architektonická a konstrukční řešení

Využívejte specifické pokyny a osvědčené postupy založené na procesech v daném odvětví, abyste mohli řešit své obchodní a technologické potřeby.

Vypracování architektury systémů a plánů zavedení

Vytvářejte architekturu zavedení a návrh infrastruktury a zároveň řešte požadavky na škálovatelnost, výkon a zabezpečení.

Konfigurace a zavedení řešení

Využijte naše možnosti předpřipraveného softwaru, abyste splnili své požadavky.

Definice školení společností a strategie zavedení

Vyvíjejte a zavádějte strategie pro urychlení školení pomocí přístupu založeného na rolích, který je možné přizpůsobit potřebám vaší společnosti, abyste dosáhli úspěšného přijetí.

Urychlete svou cestu k hodnotě díky následujícím výhodám

Návrh komplexního digitálního dvojčete

Definujte a realizujte komplexní vizi digitálního dvojčete pomocí našich průkopnických řešení. Naše strategické inovace stírají hranice mezi inženýrskou a provozní oblastí. Získejte přístup k následujícím výhodám:

 • Přístup k odborníkům, kteří vám umožní rozšířit digitalizaci s vyspělou strategickou vizí, která spojuje virtuální a reálný svět
 • Partnerství s využitím celého portfolia řešení společnosti Siemens
 • Přístup založený na programech a hodnotově orientované cestovní mapy, které vám pomohou projít vaší cestou digitalizace

Výběr správného řešení

Spojte se s bezkonkurenčními odborníky, kteří vám pomohou navrhnout a implementovat správná řešení. Tyto odborné znalosti zahrnují:

 • Preskriptivní a diferencovaný pohled, který se zabývá specifickými výzvami v odvětví a definicemi řešení založenými na obchodních procesech
 • Přístup k šablonám využívajícím ověřená řešení a osvědčené postupy, které nám umožňují optimálně implementovat naše portfolio softwarových řešení
 • Schopnosti pro zlepšování procesů pomocí správných řešení, která vám umožní rychle rozšiřovat své inovace

Maximalizace hodnoty

Advantedge, integrovaný procesní rámec společnosti Siemens, je rozsáhlé a komplexní řešení, které podporuje zavádění malých aplikací i velkých komplexních celopodnikových programů. Díky řešení Advantedge získáte následující výhody:

 • Zmírnění rizika a maximalizace hodnoty pomocí osvědčených postupů, které využíváme v rámci našeho programu Advantedge Success
 • Zajištění maximální hodnoty pro zúčastněné strany prostřednictvím orchestrace faktorů úspěchu a lepšího přijetí řešení
 • Zaměření na správu a přijetí řešení, které vytváří základ pro dlouhodobé partnerství s vámi i po zavedení

Rychlejší realizace hodnoty

Soustřeďte se na zavádění do podnikání a uvolněte hodnotu v co nejkratším čase díky našemu osvědčenému přístupu k dodávkám. Zajišťujeme následující služby:

 • Včasné sladění výsledků a hodnoty s průběžnou správou kvality a rizik
 • Iterativní konfigurace a revize s důrazem na rychlost při současném zajištění zaměření na cíle programu
 • Klíčové poznatky pro uživatele a celý podnik, které podpoří přijetí řešení a realizaci hodnoty

Snížení nákladů na vlastnictví

Náš optimalizovaný rámec zavedení je speciálně navržený tak, aby vám pomohl dosáhnout co nejlepší hodnoty a celkových nákladů na vlastnictví. Tato optimalizace nabízí následující výhody:

 • Maximalizace využití předpřipravených funkcí, které jsou vytvořené podle požadavků odvětví
 • Optimalizace infrastruktury pro zavedení, která se škáluje podle vašich potřeb a poskytuje nejlepší výkon
 • Využití výhod naší globální sítě a center dokonalosti, která našim týmům umožňují sdružovat odborné znalosti a osvědčené postupy, které odpovídají vašim potřebám

Siemens Advantedge

Siemens Advantedge je integrovaný preskriptivní rámec založený na osvědčených postupech řešení a dodávek. Umožňuje dosáhnout rychlejší realizace hodnoty a nejlepších celkových nákladů na vlastnictví díky přijetí a průběžné optimalizaci. Tento rámec pomáhá definovat škálovatelnou architekturu, řídit agilní realizaci projektů a dodávat stabilní produkční systémy a zároveň proaktivně snižovat rizika.

Obrázek fází zavádění programu Advantedge Success společnosti Siemens.

Cloudové aplikační služby

Využijte sílu cloudu k poskytování digitálních podnikových řešení, která jsou zabezpečená, vysoce výkonná a navržená tak, aby splňovala vaše obchodní potřeby.

Zaměstnanci v serverovně využívající cloudové aplikační služby.