1. Home

Historická dokumentace

Získejte přístup k historické dokumentaci mnoha produktů společnosti Siemens.

Easy Plan

Řešení Easy Plan slouží ke správě databáze znalostí a procesů v jediném prostředí. Nabízí několik nástrojů pro spolupráci a analýzu, takže můžete plánovat budoucí výrobu digitálně a vyhnete se zastavení výroby kvůli chybám v návrzích.

Přehled řešení Easy Plan

Přehled vám poskytne stručný popis jednotlivých řešení Easy Plan.

Zavedení řešení Easy Plan

Informace o instalaci a konfiguraci pro všechny pracovní prostory ve skupině řešení Easy Plan jsou obsaženy v jediném výstupu zavedení.

Electronic Work Instructions (EWI)

Řešení Electronic Work Instructions je webová aplikace na bázi Teamcenter, která umožňuje dílenským pracovníkům přístup ke 3D animovaným pracovním pokynům přímo z databáze Teamcenter.

Work Instructions Authoring

Modul Work Instructions Authoring umožňuje vytvářet podrobné pokyny, textové i vizuální, pro akce, které by měly být provedeny v dílně.

Next Generation Planning (NGP)

Next Generation Planning je řešení plánování výroby vhodné pro průmyslová odvětví, kde:

Production Process Planning

Modul Production Process Planning umožňuje podrobné plánování závodů na základě návrhů existujících výrobků a výrobních dat.

Teamcenter Manufacturing Access

Modul Teamcenter Manufacturing Access nabízí integrované řešení pro výrobu postavené na Teamcenteru.

JT is the common language of PLM and is the world's most widely used 3D format. JT is the first ISO International Standard (IS 14306-1) for 3D visualization and collaboration. Compact and accurate, JT is used throughout the product development lifecycle in all major industries to communicate the critical design information typically locked up inside a CAD file. 

Software NX je integrované řešení návrhu, inženýringu a výroby, které umožňuje dodávat inovativní výrobky na trh rychleji a efektivněji.

NX 1926 Series

NX 1899 Series

NX 1872 Series

NX 1847 Series

NX 12

NX 11

Simcenter

Simcenter vám umožní vytvořit digitální dvojče vašeho výrobku, což je model s implementovaným sledováním přesnosti více veličin, který odráží realitu a neustále se během životního cyklu výrobku vyvíjí tak, aby přesně simuloval chování výrobku od koncepčního návrhu až po skutečný provoz.

Simcenter vám pomůže přejít od jednoduchého ověření k předvídání výkonu díky kombinaci simulace, fyzického testování a analýzy dat, která vám umožní zachytit neočekávané trendy. Zjistěte, jak vám Simcenter pomůže rozhodovat se s větší jistotou a zavádět rychleji inovace.

Simcenter Amesim

Simcenter Amesim nabízí konstruktérům integrovanou simulační platformu, která umožňuje přesný odhad souběžného výkonu inteligentních systémů. Simcenter Amesim umožňuje modelovat, simulovat a analyzovat vícedoménové řízené systémy a nabízí funkce pro modelování závodů sloužící k řízení návrhu, čímž usnadňuje vyhodnocení a ověření řídicích strategií.

Pomocí Simcenter Amesim je možné provádět testy s dostupnými daty na začátku projektů a tím ušetřit čas a náklady. Řešení se také zabývá různými problémy souvisejícími s výkonem inteligentních mechatronických systémů. Tato integrovaná simulační platforma, která kombinuje to nejlepší ze simulace mechatronických systémů a aplikačních znalostí, pomáhá společnostem učinit správná rozhodnutí již v rané fázi procesu návrhu a poskytuje kvalitnější výsledky v kratším čase.

Simcenter Amesim je otevřená, výkonná a uživatelsky přívětivá platforma pro modelování a analýzu vícedoménových systémů. Umožňuje vyhodnotit funkční výkon inteligentních mechatronických systémů v raných fázích vývoje.

Simcenter System Architect

Simcenter System Architect poskytuje architektům simulací a projektovým inženýrům platformu, která jim pomůže rychle vytvářet heterogenní architektury simulací systémů a bez problémů vyhodnocovat jejich výkon.

Inženýři fyzických zařízení a řídicích systémů mohou efektivněji spolupracovat pomocí společného modelovacího jazyka založeného na rozhraních. Mohou rychle vytvářet složité modely pro společnou simulaci a urychlit návrhový cyklus tím, že se vyhnou numerickým chybám.

Sledovatelnost a opakovaná použitelnost simulačních modelů pro různé typy analýz, včetně analýzy požadavků nebo analýzy „co kdyby“, pomáhají výrazně snížit nároky na modelování.

Simcenter Webapp Server

Zpřístupněte simulaci systému všem typům uživatelů v celé organizaci. Simulace systému se stala základem pro navrhování výrobků. Kromě odborníků na simulace a pokročilých uživatelů potřebuje digitální dvojčata také stále více projektových inženýrů a technických prodejců, kteří nemají přístup k desktopu s řešením Simcenter Amesim, aby mohli zákazníkům poskytovat prediktivní informace.

Simcenter Webapp Server nabízí snadno použitelné a cenově výhodné řešení. Tato webová aplikace typu server-klient poskytuje přístup k výsledkům simulace pro koncového uživatele díky předdefinované parametrizaci modelu. Jediným požadavkem je internetový prohlížeč.

Simcenter Webapp Server pomáhá IT organizacím snadněji nasazovat řešení pro širší okruh uživatelů a zároveň zajišťuje, že duševní vlastnictví zůstane v prostorách společnosti.

Simcenter Sysdm

Simcenter Sysdm spravuje systémová data pocházející ze Simcenteru Amesim a dalších nástrojů pro simulaci systémů a poskytuje prostředí pro spolupráci s daty systémového inženýrství založeného na modelech.

Simcenter Sysdm je úložiště, kde můžete vytvořit organizační model pro data simulace systému a usnadnit klasifikaci, dotazování a vyhledávání podle příslušných inženýrských schémat.

Správa verzí umožňuje správu životního cyklu dat v průběhu celého vývojového cyklu výrobků.

Správa variant umožňuje správu více reprezentací systémových komponent a subsystémů pro konkretizaci systémového modelu v závislosti na fázi vývoje a cíli simulace.

Řízení přístupu na základě rolí podporuje implementaci různých pracovních postupů spolupráce.

Celkově lze říci, že Simcenter Sysdm je základním kamenem kapitalizace pro kapitalizaci znalostí vývojové organizace při aplikaci systémového inženýrství založeného na modelech.

Simcenter 3D

Simcenter software from Siemens PLM Software uniquely combines system simulation, 3D CAE and test to help you predict performance across all critical attributes earlier and throughout the entire product lifecycle.

By combining physics-based simulations with insights gained from data analytics, Simcenter helps you optimize design and deliver innovations faster and with greater confidence. 

Simcenter 3D documentation is included in the NX Help, accessible from the following links.

NOTE: This content is legacy material. Videos do not run because Adobe Flash has been discontinued. For the latest, fully functional documentation, please see Support Center at https://support.sw.siemens.com/en-US/.

Simcenter 3D 2020.1

Simcenter 3D 2019.2

Simcenter 3D 2019.1

Simcenter 3D 12

Simcenter 3D 11

Solid Edge

Solid Edge is a portfolio of affordable, easy-to-use software tools that address all aspects of the product development process—3D design, simulation, manufacturing, design management and more—thanks to a growing ecosystem of apps. Solid Edge combines the speed and simplicity of direct modeling with the flexibility and control of parametric design, made possible with synchronous technology.

Teamcenter

Teamcenter pomáhá s rostoucí složitostí výrobků, maximalizuje produktivitu a optimalizuje globální operace. Teamcenter zjednodušuje správu životního cyklu výrobků (PLM) tím, že usnadňuje dosažení vašich obchodních cílů pomocí cílených aplikací, které jsou k dispozici pro to, co potřebujete a kdy to potřebujete.

Active Workspace

Active Workspace vám umožňuje prohlížet a vytvářet data v PLM systému vašeho podniku.

Teamcenter Community

Využitím spolupráce v rámci komunity uživatelů integrující data spolupráce ad hoc a funkce ve službě Microsoft SharePoint® s Teamcenterem můžete bezpečně sdílet data PLM. Pomocí této funkce PLM můžete neformálně komunikovat ve vašem menším týmu před propagací formálních výsledků vaší spolupráce do Teamcenteru.

Deployment Center

Deployment Center je centralizovaná webová aplikace, která zavádí software do prostředí Teamcenteru a pomáhá spravovat více prostředí Teamcenteru z jednoho vzdáleného umístění.

Teamcenter Electronic Design Automation

Modul Electronic Design Automation (EDA) v Teamcenteru propojuje aplikace počítačem podporovaného navrhování elektronických systémů (ECAD) s Teamcenterem.

Industrial Machinery Catalysts

Toto řešení poskytuje výrobcům strojů technické řešení pro nasazení pokročilých strategií návrhu strojů, aby splnili náročné požadavky zákazníků na uvedení na trh. Patří mezi ně modularizace a multidisciplinární techniky pro dodávání návrhů, které splňují nebo překračují očekávání zákazníků.

Norma IMC byla vyvinuta tak, aby poskytovala tyto výhody zákazníkům, kteří nespravují své soubory CAD nebo jsou v Teamcenteru a PLM noví.

Integration Framework

Teamcenter Integration Framework (TcIF) integruje Teamcenter s dalšími systémy a pomáhá automatizovat procesy, které mohou překračovat hranice systému. Umožňuje využít stávající aplikace a integrovat nové aplikace s Teamcenterem pomocí vysoce výkonného a škálovatelného rámce, který odděluje integrace od aplikací a snižuje složitost údržby.

Integrace a řešení

Siemens PLM Software nabízí osvědčená řešení integrace aplikací Teamcenter pro plánování podnikových zdrojů (ERP), systém řízení výroby (MES), řízení vztahů se zákazníky (CRM), řízení dodavatelského řetězce (SCM) nebo jedinečné starší aplikace, které zahrnují software (včetně technologie konektivity připravené k okamžitému použití, šablon procesů a monitorování procesů), poradenství v oblasti podnikových procesů a poradenství v oblasti integrace PLM.

Teamcenter MBSE Integration Gateway

Modul Mechatronics Engineering nabízí rozhraní k propojení Teamcenteru s nástroji modelování chování. Díky tomu budete moci vytvořit model v nástroji modelování chování a následně použít Teamcenter ke správě modelů.

Teamcenter Product Cost Management

Řešení Teamcenter Product Cost Management pomáhá vašemu výrobku uspět na trhu díky analýze nákladů provedené v okamžiku, kdy na rozhodnutí nejvíce záleží: tedy v počátečních fázích životního cyklu výrobku. Náklady na výrobek můžete simulovat, analyzovat a optimalizovat. Následně budete moci provádět správná rozhodnutí ve správný čas a zajistit tak ziskovost nového výrobku.

Teamcenter Product Master Management

Řešení Product Master Management (dříve Teamcenter BOM) nabízí rozhraní mezi vašimi daty návrhu a podnikovými systémy, ve kterých spravujete použití součástí. Díky němu je možné sladit data návrhu s kusovníky (BOM) a zajistit, že potřebné součásti budou při výrobě vždy k dispozici.

Teamcenter Rapid Start

Teamcenter Rapid Start poskytuje celosvětově nejrozšířenější řešení pro správu dat výrobků (PDM), Teamcenter, předkonfigurované tak, aby využívalo nejběžnější osvědčené postupy v oboru a odborné znalosti společnosti Siemens PLM Software.

Pomocí předkonfigurovaných funkcí Teamcenter Rapid Start můžete minimalizovat náklady na konzultace, zrychlit nasazení Teamcenteru a začít efektivně používat PDM.

Teamcenter Retail Footwear and Apparel

Řešení Siemens PLM Software pro oděvy, obuv a doplňky poskytují nákupčím, návrhářům, technickým designérům, obchodníkům a vrcholovému managementu centrální místo pro zachycení nových trendů, spolupráci napříč dodavatelským řetězcem a efektivní řízení procesu vývoje módních produktů, aby vaše společnost vstupovala na trh vždy s optimálním sortimentem nových stylů.

Teamcenter Substance Compliance

Teamcenter nabízí řešení pro dodržování nařízení pro ochranu životního prostředí a udržitelnost výrobků, pomocí kterých můžete řídit a sledovat materiálové složení výrobků až na úroveň jednotlivých látek. Můžete omezit používání nebezpečných látek ve výrobcích a snížit rizika nedodržení předpisů a směrnic (REACH, RoHS, konfliktní suroviny a další). Vývojem inovativních a „zelených“ výrobků můžete rozvíjet svou obchodní činnost, získat si věrnost zákazníků a současně podporovat ochranu životního prostředí.

Teamcenter Supplier Collaboration

Pomocí funkcí pro spolupráci s dodavateli v Teamcenteru můžete prostřednictvím skutečné integrace procesů efektivně rozšířit procesy a data správy životního cyklu výrobku (PLM) i na dodavatele, kteří nepoužívají Teamcenter.

S dodavateli lze spolupracovat prostřednictvím různých interakcí, například výměnou dat návrhů, přímým sourcingem materiálů a řízením dodavatelských programů; to vše pomocí stejného základu PLM pro dodavatelskou spolupráci.

Spolupráce s dodavatelskými týmy je jednoduchá díky intuitivnímu dodavatelskému portálu, kde lze přijímat žádosti a odesílat odpovědi, a systému připravenému pro využití v cloudu pro snadné nasazení.

Teamcenter Systems Engineering

Teamcenter Systems Engineering (samostatný modul) poskytuje počítačem podporované prostředí pro systémové inženýrství, které podporuje systémový přístup k vývoji produktů od zaznamenání a odvození požadavků, definování a přidělení funkcí, definice logické a fyzické architektury, vytváření standardních dokumentů až po výstupní zprávy.

Vizualizace řešení Teamcenter

Díky vizualizaci v PLM Teamcenter se může každý účastník životního cyklu výrobku zapojit a spolupracovat na konkrétních datech návrhů.

Vizualizace PLM výrazně usnadňuje inženýring a výrobní procesy tím, že nabízí možnost tvorby virtuálních prototypů z dat různých CAD systémů.

Díky tomu již není třeba vyrábět nákladné fyzické prototypy a specializované studie od ergonomiky až po revize návrhů se provádí ve virtuální realitě.

Konektor Teamcenteru pro Mendix

Konektor Teamcenteru pro Mendix umožňuje vývojářům Mendixu přistupovat k produktovým datům z Teamcenteru nebo vytvářet a upravovat produktová data v Teamcenteru.

Integration framework

The Teamcenter Integration Framework (TcIF) integrates Teamcenter with other systems to help automate processes that may cross system boundaries. It lets you leverage your existing applications and integrate new applications with Teamcenter using a high-performance and scalable framework that decouples the integrations from the applications to reduce maintenance complexity.

Integrations and solutions

Siemens PLM Software offers proven Teamcenter application integration solutions to enterprise resource planning (ERP), manufacturing execution system (MES), customer relationship management (CRM), supply chain management (SCM) or unique legacy applications that include software (including out-of-the-box connectivity technology, process templates and process monitoring), business process consulting, and PLM integration consulting.

Teamcenter MBSE integration gateway

Mechatronics Engineering provides a framework that helps integrate Teamcenter with any behavior modeling tool. This allows you to use the behavior modeling tool for model authoring and Teamcenter for model management.

Teamcenter product cost management

The Teamcenter product cost management solution helps your products succeed with product costing capabilities you can use when decisions matter most: in the early stages of the product lifecycle. Simulate, analyze and optimize your product costs to make the right decisions at the right time and ensure product profitability.

Teamcenter Product Master Management

Product Master Management (formerly Teamcenter BOM) provides an interface between your design data and the business systems where you manage part usage. Align your design data and the provisioning bill of materials (BOM) to ensure the necessary parts are available when needed.

Teamcenter Rapid Start

Teamcenter Rapid Start delivers the world's most widely implemented product data management (PDM) solution, Teamcenter, preconfigured to utilize the most common industry best practices and the expertise of Siemens PLM Software.

By choosing Teamcenter Rapid Start's preconfigured capabilities, you can minimize the costs of consulting and deployment and get started with PDM quickly and cost-effectively.

Teamcenter retail footwear and apparel

Siemens PLM Software's solutions for apparel, footwear and accessories provide buyers, designers, technical designers, merchandisers and senior management with a central location to capture new trends, collaborate across the supply chain, and effectively manage the fashion product development process, so your company always goes to market with the optimal assortment of new styles.

Teamcenter substance compliance

Teamcenter provides environmental compliance and product sustainability solutions to help you control and trace the material makeup of your products down to the substance level. You can limit the use of hazardous substances in your products and reduce the risk of non-compliance with regulatory directives (REACH, RoHS, Conflict Minerals, etc.). While supporting your environmental compliance and sustainability objectives, you can grow your business and build customer loyalty by developing innovative, earth-friendly products.

Teamcenter supplier collaboration

With Teamcenter supplier collaboration, you can extend your PLM processes and data to your non-Teamcenter suppliers efficiently through real process integration.

Collaborate with your suppliers through interactions, including design data exchange, direct materials sourcing and supplier program management, all using the same PLM supplier collaboration foundation.

Collaborating with your extended supplier teams is made easy with an intuitive supplier portal to receive requests and submit responses and a cloud-ready framework for ease of deployment.

Teamcenter Systems Engineering

Teamcenter Systems Engineering (standalone) provides a computer-aided systems engineering environment that supports a systems approach for product development from capturing and deriving requirements, defining and allocating functions, logical and physical architecture definition, standard document generation, and report output.

Teamcenter visualization

Teamcenter PLM visualization capabilities enable everyone in the product lifecycle to access and collaborate on rich design data that they need to do their work.

PLM visualization streamlines your engineering and manufacturing processes by creating virtual prototypes from multiple mechanical CAD formats.

Reduce costly physical prototypes and perform more specialized studies, from ergonomics to virtual-reality design reviews.

Teamcenter Connector for Mendix

Teamcenter Connector for Mendix enables Mendix developers to access product data from Teamcenter or create and modify product data in Teamcenter.

Tecnomatix

Tecnomatix je kompletní portfolio řešení digitální výroby. Umožňuje inovovat synchronizováním engineeringu, návrhu výroby a výroby samotné.

Factory

Řešení Tecnomatix pro návrh a optimalizaci továrny vám umožňuje navrhovat, rozvrhovat a konfigurovat prostředí továrny a optimalizovat její provoz (propustnost a logistiku) pomocí digitálních modelů v prostředí 3D továrny.

Intosite

Intosite je webová aplikace, která poskytuje jedinečné prostředí, jež virtuálně spojuje lidi z výroby, jejich továrny a průmyslové informace. Intosite nabízí bohatou vizualizaci továrny s odkazy na informace inteligentní továry a aplikace, to vše na dosah ruky pro každého pracovníka ve výrobě.

Intosite nabízí virtuální místo setkání, kde se mohou sejít kompetentní pracovníci v kontextu určité továrny. Přitom mají po ruce všechny informace a aplikace nezbytné pro vedení efektivní diskuze o otázkách výroby a pro správné rozhodování.

Tecnomatix

Tecnomatix je kompletní portfolio řešení digitální výroby. Umožňuje inovovat synchronizováním engineeringu, návrhu výroby a výroby samotné.

Tecnomatix Plant Simulation

Řešení Tecnomatix Plant Simulation umožňuje modelovat, simulovat, zkoumat a optimalizovat logistické systémy a jejich procesy. Tyto modely umožňují analýzu materiálového toku, využití zdrojů a logistiky pro všechny úrovně plánování výroby od globálních výrobních závodů až po místní závody a konkrétní linky s dostatečným předstihem před realizací výroby.

Siemens Web Framework UI Pattern Library je referencí pro vývoj webových aplikačních rozhraní vytvořených na platformě Siemens Web Framework.

Kromě toho tato knihovna poskytuje referenční informace a pokyny pro uživatelské prostředí specifické pro aktivní pracovní prostor a rozsáhlou kolekci prvků uživatelského rozhraní, které jsou zaručeně v souladu s nejnovějšími principy a styly uživatelského prostředí. Vysvětluje funkce a použití prvků uživatelského rozhraní prostřednictvím interaktivních příkladů, fragmentů kódu a dokumentace k rozhraní API.

Access Siemens Support Center

We have all the support resources you need in one easy-to-use location: personalized content, an extensive knowledgebase, a powerful search and an intuitive navigation. In the Support Center, you can:

  • Find the latest available product downloads
  • Search knowledgebase articles
  • View current videos
  • Access on-demand training
  • Join a community of experts
  • Access our Account Center
  • Open new cases
  • View the status of support cases
A woman's hands use a laptop trackpad.