1. Home

Služby podpory

Řešení Simcenter MicReD

Maximalizace hodnoty řešení Simcenter MicReD
Simcenter T3STER
Simcenter POWERTESTER
Simcenter DYNTIM
Simcenter TERALED

Jak můžete mít jistotu, že všechna vaše minulá i budoucí měření jsou správně kalibrovaná? Jak můžete zajistit optimální výkon a přesnost hardwaru Simcenter? Jak minimalizujete riziko neočekávaných prostojů?

Poskytujeme vysoce kvalitní servisní smlouvu, která optimalizuje přesnost a prodlužuje životnost vašeho hardwaru MicReD. Naše smlouvy s prodlouženou zárukou nabízejí následující výhody:

Zajištění důvěryhodné podpory
Komplexní a integrované portfolio softwaru a služeb řešení Simcenter MicReD od společnosti Siemens Digital Industries Software je podpořené vynikajícím globálním týmem zákaznické podpory.

Náš tým nabízí komplexní smlouvu o podpoře s mnoha výhodami a funkcemi, aby maximalizoval hodnotu přijetí produktu.

Smlouva o údržbě zahrnuje přístup do centra podpory společnosti Siemens (support.sw.siemens.com) pro obnovení licence, aktualizace softwaru, technické poznámky a sledování problémů v rámci podpory.

Zajištění přesnosti systému
Se smlouvou o údržbě řešení Simcenter MicReD provádíme každoročně kalibraci v souladu s požadavky Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) 9001, abychom zajistili přesnost vašeho systému, a tím se postarali o to, že se na získaná data můžete patřičně spolehnout. K dispozici je protokol o zkoušce sestavený podle normy ISO a certifikace.

Záruka dostupnosti systému
Smlouva o údržbě řešení Simcenter MicReD zahrnuje opravu v nepravděpodobném případě selhání elektrotechnických prvků. Smlouva také zaručuje, že náš technik zákaznické podpory řešení Simcenter bude přednostně a bezplatně plánovat opravné zásahy, aby se minimalizovaly prostoje.

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte místní pobočku, kde získáte veškeré podrobnosti o službách údržby řešení Simcenter MicReD.

Úrovně údržby

Servis prováděný v jedné z poboček společnosti Siemens

ano

Servis u zákazníka

volitelné

Provádějí kvalifikovaní technici zákaznické podpory

ano

Podpora oddělení technické pomoci

ano

12měsíční prodloužená údržba

ano

Minimalizace prostojů v případě selhání systému

ano

Jedna kalibrační služba ročně

ano

Aktualizace firmwaru a softwaru

ano

Funkční zkouška (vyhovuje/nevyhovuje)

ano

Seřízení a kalibrace

ano

Zpráva o kalibraci

ano

(*) Podmínky pro to, aby se na opravu vztahovala smlouva o údržbě:
Hlavní systém musí být zahrnut do údržby. Hlavní systémy jsou
• T3STER, T3STER S, T3STER SI, DynTIM S, POWERTESTER
Opravy mechanických komponent jsou vyloučeny:
• Veškeré vybavení: šasi, rám, skříň, kabely, konektory
• Simcenter DYNTIM: rameno, motor, ohřívač a pracovní plocha
• Simcenter TERALED: koule
• Simcenter POWERTESTER: studené desky, upínky, potrubí, ventily a senzory
Selhání způsobená nesprávným zacházením uživatele nebo neoprávněnými úpravami systému jsou vyloučena.

Siemens Support Center

Všechny potřebné zdroje podpory máme na jednom místě. K dispozici je přizpůsobený obsah, rozsáhlá znalostní databáze, výkonné vyhledávání a intuitivní navigace. V centru podpory můžete provádět následující akce:

  • Vyhledávat nejnovější dostupné produkty ke stažení
  • Vyhledávat články ve znalostní databázi
  • Zobrazit si aktuální videa
  • Přistupovat ke školení na vyžádání
  • Připojit se ke komunitě odborníků
  • Vstup do našeho centra účtů
  • Otevřít nové případy
  • Zobrazit stav případů podpory
Dvě ženy se usmívají a mají radost z práce.