1. Home

Tryskání materiálu

Společnosti vyrábějí vysoce přesné komponenty pomocí technologie aditivní výroby (AM), která se nazývá tryskání materiálu, kdy se malé body materiálu nanáší vrstvu po vrstvě.

Co je to tryskání materiálu?

Tryskání materiálu je proces aditivní výroby (AM), při kterém se kapičky kapalné pryskyřice selektivně nanášejí pomocí inkoustových tiskových hlav a tuhnou působením ultrafialového světla (UV), čímž se vytvoří pevný 3D objekt.

Další proces AM, fotopolymerizace v kádích, rovněž funguje na základě selektivního vytvrzování tekutých fotopolymerních pryskyřic světlem. Zatímco fotopolymerizace v kádi selektivně vytvrzuje pryskyřici v zásobníku, tryskání materiálu využívá tiskových hlav k dávkování pryskyřice a jejímu současnému vytvrzování. Jak tryskání materiálu, tak tryskání pojiva využívají stejný typ technologie tiskových hlav, ale zatímco tryskání pojiva nanáší tekuté lepidlo na jiný podklad, tryskání materiálu nanáší konstrukční materiály, které tvoří finální komponenty a její podpůrné struktury.

Tryskání materiálu se považuje za jednu z nejpřesnějších metod aditivní výroby. Tryskání materiálu, které dokáže tisknout ve vrstvách o tloušťce menší než 20 mikronů, je známé pro vytváření návrhů CAD s jemnými detaily, vysokou přesností a hladkými povrchy. Tato úroveň věrnosti může být bohužel časově náročná vzhledem k počtu vrstev. To lze do jisté míry kompenzovat použitím více tiskových hlav současně, aby se vytvořila větší plocha. Další tiskové hlavy také umožňují použití více materiálů a barev v jednom návrhu.

Díky těmto vlastnostem je tryskání materiálu ideální pro realistické modely, vizuální nebo haptické prototypy, nástroje a odlitky. Vzhledem k vlastnostem vytvrzených fotopolymerů se však tento proces obvykle nedoporučuje pro tisk funkčních nebo nosných součástí.

Související produkty: NX AM Fixed Plane | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer

CatchScreenshot1

Pochopení výhod tryskání materiálu

Zlepšení přesnosti

Využijte tryskání materiálu pro vysoce přesné modely díky vysoké věrnosti metody tisku tryskáním materiálu.

Replikace detailů povrchu

Vytvářejte modely s jemnými detaily povrchu s využitím předností tryskání materiálu pro reprodukci složitých povrchů.

Rychlé generování komponent

Vyrábějte komponenty v kratším čase než při jiných metodách, jako je lisování, které vyžadují dlouhé dodací lhůty pro formy nebo jiné aspekty výrobního procesu.

Související zdroje informací

Software pro aditivní výrobu

Tento blog se zaměří na tuto vzrušující novou technologii a na roli, kterou společnost Siemens hraje při pomoci našim zákazníkům při využití možností, které aditivní technologie přináší.

Komunita

Zapojte se do konverzace a získejte odpovědi na své otázky od odborníků na aditivní výrobu.