K zobrazení této stránky v češtině byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Byl tento překlad užitečný?
  1. Home

Statistická kontrola procesu

Statistická kontrola procesů (SPC) je metoda pro sledování a regulaci výrobních procesů analýzou dat v reálném čase. Pomáhá odhalovat odchylky, zajišťuje konzistentní kvalitu a efektivitu, v konečném důsledku zlepšuje produkty a snižuje počet vad.

Co je statistické řízení procesů?

SPC je systematický přístup používaný ve výrobě ke sledování a regulaci výrobních procesů. Zahrnuje analýzu dat v reálném čase, aby bylo zajištěno, že výrobní procesy fungují efektivně a konzistentně s minimálními odchylkami. Shromažďováním a analýzou dat v různých fázích výroby pomáhá SPC identifikovat jakékoli odchylky nebo abnormality, které se mohou vyskytnout, což umožňuje včasnou implementaci nápravných opatření. Tento proaktivní přístup umožňuje výrobcům udržovat vysoké standardy kvality, snižovat vady a optimalizovat efektivitu výroby.

SPC poskytuje výrobcům nástroje pro pochopení a řízení inherentní variability výrobních procesů. Zahrnuje vytváření řídicích diagramů pro vizualizaci datových trendů a rozlišení mezi normální variací procesu a variací, která může naznačovat problém vyžadující pozornost. Neustálým monitorováním a analýzou procesních dat umožňuje SPC výrobcům činit rozhodnutí založená na datech, zlepšovat schopnosti procesů a v konečném důsledku dodávat zákazníkům produkty konzistentní kvality.

Související produkty: Opcenter Quality Control

statistical-process-control-spc-is1462139281-feature-640x360

Pochopte výhody statistického řízení procesů

Vyšší kvalita a konzistence produktu

Průběžně sledujte výrobní procesy, odhalujte odchylky od norem v reálném čase a usnadňujte včasné úpravy, abyste zajistili, že produkty budou konzistentně splňovat specifikace kvality.

Omezte plýtvání, přepracování a zmetkovitost

Včasná identifikace odchylek v procesu umožňuje přijmout okamžitá nápravná opatření, aby se zabránilo vadám a zajistilo se, že produkty splňují standardy kvality, čímž se sníží potřeba nákladných oprav nebo likvidace vadných produktů.

Optimalizace výrobních procesů

Získejte přehled o výkonnosti a variabilitě procesů, což výrobcům umožní identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, zefektivnit provoz a maximalizovat efektivitu při zachování standardů kvality.

Software pro statistické řízení procesů

Software SPC je nápomocný při monitorování a řízení výrobních procesů, aby byla zajištěna konzistentní kvalita. Umožňuje uživatelům vytvářet regulační diagramy pro grafické znázornění faktorů kvality, což pomáhá rozlišovat mezi náhodnými a systémovými odchylkami, které ovlivňují výrobu. Díky funkcím, jako jsou webové funkce a zjednodušené akviziční procesy, usnadňuje software SPC analýzu dat v reálném čase, umožňuje rychlou identifikaci odchylek a implementaci nápravných opatření.

Pokročilé funkce, jako je vyhodnocení statistického rozdělení s umělou inteligencí, navíc zvyšují efektivitu analýzy dat a šetří čas a námahu. Díky efektivnímu řízení procesů kontroly kvality software SPC nejen snižuje počet vad, ale také optimalizuje efektivitu výroby, což vede k úspoře nákladů a zlepšení konkurenceschopnosti na trhu.

Související zdroje informací

Blog

Zjednodušte své statistické řízení procesů

Případová studie

Řešení společnosti Siemens umožňují společnosti Merit implementovat plnou kvalitu, uzavřený cyklus a metodiku neustálého zlepšování

E-kniha

Software Opcenter Quality od společnosti Siemens pomáhá výrobcům plnit jejich cíle v oblasti kvality