1. Home

Stereolitografie

Společnosti již desítky let vyrábějí vysoce přesné prototypové komponenty pomocí stereolitografie, kdy se kapalina vytvrzuje do pevného 3D tvaru.

Stereolitografie

Stereolitografie (SLA) je fotopolymerizační technika v kádích pro aditivní výrobu (AM), která vytváří 3D objekty selektivním vystavením kapalné polymerní pryskyřice ultrafialovému světlu (UV). Když jsou fotoreaktivní molekuly pryskyřice osvětleny UV světlem, spojí se a ztuhnou v procesu známém jako fotopolymerizace.

Zařízení pro 3D tisk schopné stereolitografie se nazývá „stereolitografický přístroj“ nebo SLA. Zkratka „SLA“ se používá zaměnitelně jak pro techniku aditivní výroby, tak pro samotný přístroj. Na rozdíl od většiny ostatních technik aditivní výroby, které využívají zdroj tepla k tuhnutí materiálů do 3D objektů, SLA využívá pouze zdroj UV světla.

Výrobci běžně používají stereolitografii pro relativně rychlou a levnou výrobu prototypů. Přesné vlastnosti výsledného 3D objektu závisí na použitém fotopolymeru. Většina prototypů a komponent vyrobených pomocí stereolitografie je však dostatečně pevná, aby je bylo možné obrábět, a lze je také použít k vytvoření předlohových odlitků pro jiné výrobní procesy.

Související produkty: NX AM Fixed Plane | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer

Stereolitografie (HighRes)

Pochopení výhod stereolitografie

Reprodukce drobných detailů

Využijte přesnost stereolitografie k reprodukci drobných detailů z modelu CAD.

Urychlení výroby prototypů

Urychlete výrobu prototypů s využitím rychlosti stereolitografie pro 3D tisk.

Snížení nákladů na prototypování

Omezte náklady na výrobu rozměrově přesných prototypů pomocí stereolitografie.

Související zdroje informací

Software pro aditivní výrobu

Tento blog se zaměří na tuto vzrušující novou technologii a na roli, kterou společnost Siemens hraje při pomoci našim zákazníkům při využití možností, které aditivní technologie přináší.

Komunita

Zapojte se do konverzace a získejte odpovědi na své otázky od odborníků na aditivní výrobu.