1. Home

Digital Product Experience

Digital Product Experience

Aby uživatelé mohli využívat náš personalizovaný program Digital Product Experience, je nutné shromažďovat personalizované údaje. Program Digital Product Experience je navržen tak, aby umožnil uživatelům efektivněji využívat nabídky společnosti Siemens Digital Industries Software tím, že poskytuje personalizované uživatelské prostředí, jako je úvodní školení, oznámení v aplikaci, e-mailové upomínky a další. Díky tomuto programu si uživatelé efektivněji uvědomí hodnotu řešení. Program Digital Product Experience neobsahuje žádnou marketingovou propagaci.

Jak to celé funguje?

Produkty společnosti Siemens Digital Industries Software mohou shromažďovat data, která budou bezpečným a šifrovaným způsobem odeslána společnosti Siemens Digital Industries Software. Tato data nám v našich produktech umožňují nabízet přizpůsobené digitální prostředí, které uživatelům pomáhá efektivněji využívat softwarové nabídky a urychlit jejich přijetí.

Shromažďování dat probíhá na pozadí během používání nabízeného softwaru. Nemá vliv na výkon ani funkčnost. Také neshromažďujeme žádné informace o duševním vlastnictví.

Jaká data jsou odesílána?

Shromažďovaná data se mohou lišit podle softwarového produktu a příslušné verze. Společnost Siemens Digital Industries Software může shromažďovat následující data:

  • Osobní identifikátory (jedinečné ID uživatele, e-mail)
  • Informace o instalaci
  • Používané funkce a způsob jejich používání
  • Provozní prostředí (např: operační systém, paměť RAM, grafika atd.)
  • Verze produktu
  • Další interakce uživatele
  • Název společnosti

Účast v programu Digital Product Experience je dobrovolná. Pokud nechcete, abychom výše uvedená data shromažďovali, a nechcete těžit z přizpůsobeného prostředí, můžete tuto možnost v softwaru v části nastavení nebo prostřednictvím nabídky předvoleb deaktivovat.

Další podrobnosti o postupech zpracování osobních údajů společností Siemens Digital Industries Software najdete v Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Siemens Digital Industries Software.