1. Home

Program Product Excellence

Tento program je navržený tak, aby chránil soukromí uživatelů a duševní vlastnictví vytvořené při používání nabídek společnosti Siemens Digital Industries Software.

Společnost Siemens Digital Industries Software shromažďuje informace o tom, jak zákazníci využívají naše produkty. Tyto informace nám pomáhají vylepšovat vlastnosti a funkce našich produktů, abychom mohli lépe vyhovět potřebám našich zákazníků. Účast v programu je dobrovolná.

Jak to celé funguje?

Program Product Excellence shromažďuje data, která budou bezpečně a šifrovaně odeslána k analýze do společnosti Siemens Digital Industries Software. Zkoumáním vzorců používání od mnoha lidí získáváme přehled o tom, jak zákazníci produkty používají a jak můžeme vylepšit naši nabídku pro budoucí verze. Shromažďování dat probíhá při používání nabídky na pozadí a nemá vliv na výkon ani funkčnost.

Jaká data jsou odesílána?

Shromažďovaná data se mohou lišit podle nabídky softwaru a příslušné verze. Společnost Siemens Digital Industries Software může shromažďovat následující data:

  • Pseudonymizované ID uživatele
  • Informace o instalaci
  • Používané funkce a způsob jejich používání
  • Provozní prostředí (např. operační systém, paměť RAM, grafika atd.)
  • Verze produktu
  • Další interakce uživatele
  • Název společnosti

V datech nejsou uvedeny žádné kontaktní informace a společnost Siemens Digital Industries Software vás kvůli shromážděným datům nebude kontaktovat telefonicky ani e-mailem. O datech, která vytváříte nebo spravujete prostřednictvím našich nabídek, žádné informace neshromažďujeme.

Přenos a zveřejnění osobních údajů

Společnost Siemens Digital Industries Software může předávat data svým přidruženým společnostem nebo třetím stranám – např. obchodním partnerům nebo dodavatelům.

Odvolání souhlasu

Souhlas, který umožňuje společnosti Siemens Digital Industries Software shromažďovat data v rámci programu Product Excellence, máte právo kdykoli odvolat s platností do budoucna, a to výběrem možnosti ODMÍTNOUT na kartě Ochrana osobních údajů, kterou obvykle najdete v nastavení nebo v nabídce předvoleb našich nabídek.

Další podrobnosti o postupech zpracování osobních údajů společností Siemens Digital Industries Software najdete v Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Siemens Digital Industries Software.