Grupa studentów inżynierii prowadzących dyskusję przed laptopem.

Materiały edukacyjne do programu nauczania inżynierii

Firma Siemens Digital Industries Software zapewnia bezpłatne, gotowe materiały edukacyjne dla prowadzących zajęcia. Opracowane wspólnie przez profesorów z partnerskich uczelni i ekspertów technicznych firmy Siemens materiały dydaktyczne mogą być wdrażane w obecnym stanie lub zostać zintegrowane z programem nauczania.

Bezpłatne materiały dydaktyczne do pobrania