Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Struktura tworzenia scenariuszy krytycznych dla rozwoju AV

Wprowadzenie standardu SOTIF (Safety of the Intended Functionality) przyniosło fundamentalną zmianę w zakresie bezpieczeństwa pojazdów autonomicznych (AV). Głównym wyzwaniem dla rozwoju systemu pojazdów autonomicznych w celu spełnienia standardu SOTIF jest posiadanie solidnego i skalowalnego sposobu automatycznego generowania nieznanych i niebezpiecznych scenariuszy i oceny testowanego systemu w takich scenariuszach. Im więcej scenariuszy można ocenić, tym mniejszy wpływ nieznanych i niebezpiecznych scenariuszy na bezpieczeństwo systemu.

Opatentowana struktura tworzenia scenariuszy krytycznych jako usługa

Nasza metodologia tworzenia scenariuszy krytycznych jest zastrzeżoną i opatentowaną metodologią, która systematycznie i automatycznie generuje niebezpieczne-nieznane scenariusze dla określonej domeny projektowania operacyjnego na podstawie mapy tej sceny i zarejestrowanych danych. Opracowaliśmy wskaźnik ważności do pomiaru krytyczności, łącząc wskaźnik KPI krytyczności z zastrzeżonym wskaźnikiem KPI dla nowości. Połączenie tych dwóch generuje znormalizowaną wartość dotkliwości, która wskazuje, jak niebezpieczny i nieznany jest scenariusz dla badanego pojazdu.

Korzyści z tworzenia scenariuszy krytycznych dla rozwoju AV

Przyjmując i wdrażając proces tworzenia scenariuszy krytycznych, producenci OEM z branży motoryzacyjnej i dostawcy pojazdów autonomicznych (AV) mogą dysponować metodologią automatycznego generowania nieznanych i niebezpiecznych scenariuszy wynikających ze standardów SOTIF (Safety of the Intended Functionality).

Zapoznaj się z poniższą zawartością, aby dowiedzieć się więcej o naszej metodologii tworzenia scenariuszy krytycznych, którą oferujemy jako usługę opartą na łańcuchu narzędzi Simcenter Prescan360.