Use this backgraound for Leadership pages to be the background behind the profile .png!!!

POZNAJMY SIĘ

Jean-Claude Ercolanelli

Starszy wiceprezes, Simulation and Test Solutions

Pochodzi z: Jestem Francuzem z włoskimi korzeniami.

Obecne miejsce zamieszkania: Obecnie mieszkam w Lyonie (Francja), ale przebywam również często w belgijskim Leuven.

Wykształcenie: Dyplom Advanced Management Program w INSEAD oraz dyplom z inżynierii mechanicznej w National Institute of Applied Sciences (INSA) Lyon (Francja).

Staż w firmie Siemens: Dołączył do firmy Siemens w 2005 r., wcześniej pracował w CD-adapco

Wartości korporacyjne: Jestem dumny, że mogę być częścią firmy Siemens, której podstawowe wartości bardzo do mnie przemawiają: zaangażowanie w odpowiedzialne działania, dążenie do doskonałości i promowanie kultury odpowiedzialności, tworzenie wartości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz kreowanie przydatnych innowacji technologicznych.

Kultura niezbyt korporacyjna: W firmie Siemens Digital Industries Software dążenie do innowacji technologicznych jest ukierunkowane na naszych klientów i ich wyzwania. Pracujemy w różnorodnym środowisku, w którym docenia się wkład każdej osoby, gdzie zasady inkluzywności zapewniają swobodę wyrażania różnorodnych doświadczeń, a rozwój umiejętności zawodowych jest wspierany i traktowany jako atut.

Realna wartość symulacji: Wierzę w wartość wnoszoną przez narzędzia do symulacji i analizy, niezależnie od tego, czy mają postać oprogramowania, sprzętu czy usług. Stosowanie kompleksowego cyfrowego bliźniaka ma bezpośredni i pozytywny wpływ na to, jak żyjemy, jak podróżujemy, jak się komunikujemy oraz, co ważniejsze, jak możemy być leczeni.

Dostosuj się i ewoluuj: Fascynuje mnie historia życia na Ziemi i jego ciągłej ewolucji w celu dostosowania się do środowiska. My również ciągle się dostosowujemy, a symulacja jest obecnie kluczowym elementem tego procesu, szczególnie w odniesieniu do naszych procesów rozwoju i produkcji leków. Dzięki kompleksowym modelom cyfrowych bliźniaków w oprogramowaniu Simcenter mogliśmy pomóc w zaprojektowaniu nowych bioreaktorów umożliwiających zwiększenie produkcji szczepionek w ciasnych ramach czasowych.

Rozważania na przyszłość: Jeden z moich ulubionych cytatów to słowa Antoine'a de St Exupéry'ego: „Naszym zadaniem nie jest przewidzieć przyszłość, lecz ją umożliwić”. Jedną z największych lekcji, jakich się nauczyłem, jest fakt, że to my możemy sprawić, że coś się stanie.