1. Home
Widok z lotu ptaka na drogę wijącą się przez zielone tereny.

Wyróżnieni partnerzy globalni

Siemens + SAP

Wykorzystaj zintegrowane rozwiązania firm Siemens i SAP w zakresie rozwoju produktu, obsługi produkcji, łańcucha dostaw i cyklu życia zasobów.

Wyeliminuj silosy technologiczne i informacyjne między działami inżynieryjnymi i produkcyjnymi w całym przedsiębiorstwie. Połączenie rozwiązań Siemens Teamcenter i SAP S/4HANA zapewnia producentom, zespołom projektowym i kierownikom serwisu usług informacje niezbędne, by efektywniej opracowywać oferty produktów i usług ukierunkowanych na klienta.

Szybkie reagowanie na zmieniające się wymagania rynku i zwiększanie produktywności

Przewiduj potrzeby i podejmuj zdecydowane działania obarczone niższym ryzykiem dzięki wykorzystaniu wątków cyfrowych dostarczanych przez firmy Siemens i SAP.

  • Zapewnij zespołom projektowym i inżynieryjnym dostęp do danych z działań na dalszym etapie procesu, aby ocenić wpływ zapasów i możliwości dostawców na zrównoważony rozwój i rentowność.
  • Zarządzaj danymi projektowymi i produkcyjnymi na poziomie przedsiębiorstwa i rozszerzaj je na cały cykl życia zasobów. Wirtualne dane zakładów produkcyjnych, obiektów lub zasobów fabrycznych można agregować i analizować oraz przeprowadzać symulacje, pozwalające uzyskać przydatne informacje.
  • Rozwijaj inteligentne miasta, budynki i inteligentną infrastrukturę z wykorzystaniem kompleksowego cyfrowego bliźniaka w całym cyklu życia zasobów, aby poprawić wydajność projektowania, budowy i eksploatacji.
  • Skróć cykle opracowywania innowacji i rozwoju, usprawnij współpracę między łańcuchami dostaw i stwórz ekosystem w pętli zamkniętej, aby poprawić jakość i rentowność w całym cyklu życia produktów półprzewodnikowych.

Rozwiązania inżynieryjne wspierające wyniki przedsiębiorstwa

Ujednolicenie danych i procesów dotyczących produktów i zasobów w czasie rzeczywistym umożliwia zrealizowanie wątku cyfrowego obejmującego całe przedsiębiorstwo.

Widok z lotu ptaka na oświetloną rafinerię ropy naftowej o zmierzchu.

Energy

Increase operations productivity

Teamcenter for Capital Asset Lifecycle Management (CALM) helps asset-intensive companies manage capital assets and project information across the lifecycle. Integrate with SAP Capital Asset Project Engineering Management (CaPEM) to streamline asset delivery.

Zbliżenie na ramiona robotyczne trzymające płytkę krzemową.

Semiconductors and electronics

Gain new insight, efficiency and speed across the value chain​

Lifecycle management for semiconductors (LMS) is a complete end-to-end solution that connects EDA to the LMS platform and extends to supply chain and manufacturing. Integration with SAP S/4HANA creates a closed loop ecosystem.

Inżynier patrzący na duże pomarańczowe ramię robotyczne.

Industrial manufacturers

Optimize continual lifecycle process

Teamcenter integration with SAP S/4HANA creates a closed-loop decision environment for continual lifecycle process optimization that benefits manufacturers with solutions to accelerate product development and improve sustainability.