Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
 1. Home
Mężczyzna ubrany w środki ochrony osobistej i pracujący na tablecie.

Zrównoważone rozwiązania produkcyjne

Oprogramowanie do zarządzania zrównoważonym rozwojem i zgodnością z przepisami

Przemyśl projekt, aby zrozumieć jego wpływ na efektywność środowiskową na wszystkich etapach cyklu życia produktu. Ogranicz ryzyko niezamierzonych decyzji i osiągnij swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki skróceniu czasu wprowadzania produktów na rynek.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie do zarządzania zrównoważonym rozwojem i zgodnością?

Aby sprostać zapotrzebowaniu konsumentów na zrównoważone, bezpieczne produkty, producenci są zobowiązani do zmniejszenia śladu węglowego, zminimalizowania ilości odpadów i stosowania materiałów pozyskiwanych w sposób etyczny. Muszą w przejrzysty sposób wykazać swoje zaangażowanie w ochronę środowiska i zgodność społeczną z surowymi dyrektywami regulacyjnymi, aby uniknąć szkody dla reputacji marki, produktu i wyników finansowych. W związku z tym muszą upewnić się, że ich organizacja, dostawcy i każdy komponent, z którego korzystają, są zgodne z przepisami globalnymi.

Oprogramowanie do zarządzania zgodnością i zrównoważonym rozwojem pomaga zarządzać danymi środowiskowymi za pomocą danych produktu na każdym etapie cyklu życia produktu. Umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji, usprawnia procesy i umożliwia producentom tworzenie innowacyjnych, zrównoważonych produktów.

Jak tworzyć innowacyjne, zgodne z wymogami ochrony środowiska produkty z dowodami danych, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka?

Wdróż zintegrowane rozwiązanie do zarządzania zgodnością i zrównoważonym rozwojem. Wykorzystując podejście oparte na wątku cyfrowym do łączenia ludzi, danych i procesów, możesz przyspieszyć rozwój zrównoważonych, skalowalnych produktów.

Co oprogramowanie do zarządzania zgodnością może zrobić dla Ciebie?

Oprogramowanie do zarządzania zgodnością i zrównoważonym rozwojem zapewnia większą dokładność, produktywność i terminowość zapewniania zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, aby pomóc Ci osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju.

Twórz innowacyjne i zgodne z wymogami ochrony środowiska produkty z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia produktu.

Przyspiesz zarządzanie zgodnością

Zarządzaj materiałami i substancjami na wczesnym etapie cyklu życia projektu. Oblicz wstępny koszt i ślad węglowy. Zbieraj i weryfikuj dane deklaracji dostawcy. Identyfikuj, śledź i raportuj substancje potencjalnie niebezpieczne, aby zminimalizować ryzyko związane z marką i ryzyko finansowe. Opracowywanie produktów przyjaznych dla środowiska, zgodnych z przepisami.

Dwie osoby pracujące przy komputerze.

Kontrole i audyty

 • Przypisywanie materiału z biblioteki zatwierdzonych materiałów
 • Sprawdzanie lub klasyfikowanie substancji pod kątem zgodności z wymaganymi przepisami
 • Sprawdzaj i raportuj zgodność ze zrównoważonym rozwojem
 • Automatyzacja deklaracji dostawców
Kobieta w fabryce trzymająca tablet.

Regulacje i certyfikacja

 • Zarządzanie materiałem, który ma być użyty w produkcie
 • Zidentyfikuj wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju i zgodności z przepisami
 • Analizuj substancje i materiały użyte w produkcie
 • Raport na temat zgodności

Jakie rozwiązanie PLM jest najlepsze dla Twojego przedsiębiorstwa?

Według raportu G2, który klasyfikuje produkty na podstawie opinii klientów, Teamcenter jest najlepszym oprogramowaniem PLM dla przedsiębiorstw każdej wielkości, docenianym bardziej niż 99 innych rozwiązań. Przyjrzyj się siatce porównawczej rozwiązań PLM i przekonaj się, że oprogramowanie Teamcenter uzyskało najwyższy wynik.

Banery nagród zimowych G2 Teamcenter 2024. G2 uznało Teamcenter za najlepsze oprogramowanie PLM dla firm dowolnej wielkości.

Wyróżnienie dla najlepszego oprogramowania PLM

Oprogramowanie Teamcenter zostało uznane przez firmę Forrester Research za najlepsze rozwiązanie PLM. Oprogramowanie Teamcenter otrzymało najwyższe możliwe oceny w największej liczbie kategorii w porównaniu z innymi ocenianymi rozwiązaniami w raporcie The Forrester Wave™: Product Lifecycle Management for Discrete Manufacturers, 1. kwartał 2023.

Baner nagrody Forrester wave leader 2023 PLM dla producentów dyskretnych.
Teamcenter odgrywa strategiczną rolę w naszym sukcesie na rynku, ponieważ idealnie wspiera inżynierów ANDRITZ HYDRO w projektowaniu elektrowni wodnych, od wody po przewód, wspólnie na całym świecie.
Ulrich Lanz, Kierownik Działu Inżynierii Zastosowań, GRUPA ANDRITZ

Rozpocznij swoją przygodę z zarządzaniem zgodnością środowiskową

Z łatwością wdrażaj oprogramowanie do zarządzania zgodnością i zrównoważonym rozwojem. Nasza oferta wsparcia i usług poprowadzi Cię przez cały ten proces.

Wdrożenie na własnych zasadach

Wprowadź rozwiązanie Teamcenter w chmurze, korzystając z wybranego dostawcy lub modelu SaaS firmy Siemens. Możesz też wdrożyć lokalnie i zarządzać wraz z zespołem IT. Nie jest to tylko rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw.

Uzyskaj dostęp do szkoleń

Zastosuj rozwiązanie Teamcenter i z łatwością opanuj jego elementy. Skorzystaj ze szkoleń dostępnych na żądanie i prowadzonych przez instruktora.

Dołącz do społeczności

Dołącz do dyskusji i uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania od ekspertów w dziedzinie rozwiązania Teamcenter.

Często zadawane pytania

Oprogramowanie do zarządzania zrównoważonym rozwojem i zgodnością oferuje zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie do zarządzania danymi środowiskowymi z danymi produktu na każdym etapie cyklu życia produktu. Umożliwia podejmowanie świadomych decyzji w celu usprawnienia procesów i tworzenia innowacyjnych, zrównoważonych produktów. Jest on zintegrowany z PLM, tworząc płynny wątek cyfrowy, który umożliwia przepływ danych środowiskowych w całym cyklu życia produktu. Takie podejście tworzy zbiorową inteligencję i zapewnia dostępność, identyfikowalność i przejrzystość danych dla wszystkich zainteresowanych stron.

Rozwiązanie do zarządzania zgodnością i zrównoważonym rozwojem oferuje producentom wiele korzyści. Korzystając z tego rozwiązania, poprawisz swoją zdolność do:

 • Projektuj energooszczędne i zasobooszczędne produkty, oceniając więcej opcji przy mniejszej liczbie prototypów
 • Dalsza cyrkularność zapewniająca regenerację, łatwość serwisowania i kolejne życie w projektowaniu i eksploatacji
 • Zoptymalizuj efektywność energetyczną produkcji, łącząc dane dotyczące energii i produkcji w całym systemie
 • Wdrożenie pełnej identyfikowalności wskaźników zrównoważonego rozwoju poprzez inteligentny łańcuch dostaw
 • Decentralizacja produkcji w celu zminimalizowania wpływu logistyki i zwiększenia wydajności łańcucha dostaw
 • Wspieraj personalizację dzięki modułowej, elastycznej i autonomicznej produkcji
 • Obliczaj i analizuj ślad węglowy, śledząc rzeczywisty ślad węglowy w całym łańcuchu dostaw lub operacjach oraz symulując scenariusze warunkowe w celu określenia środków redukcji

Przyjmując rozwiązanie do zarządzania zgodnością i zrównoważonym rozwojem, producenci mogą ponownie przemyśleć projektowanie , stosując bardziej cyrkularne podejście. Takie podejście pomaga producentom zrozumieć, w jaki sposób projekt wpływa na efektywność środowiskową w całym cyklu życia produktu i zająć się konsekwencjami niezamierzonych decyzji. Umożliwiając podejście Design for Environment (DfE), producenci mogą uwzględniać kwestie środowiskowe w procesach projektowania i rozwoju produktów, aby zminimalizować wpływ produktów na środowisko w całym cyklu ich życia.

Aby wybrać najlepsze rozwiązanie do zarządzania zgodnością i zrównoważonym rozwojem dla swojej organizacji, kluczowe znaczenie ma nadanie priorytetu integracji z PLM, ponieważ umożliwi to optymalizację narzędzi, których już używasz, aby zapewnić zgodność z przepisami środowiskowymi i zarządzanie zrównoważonym rozwojem w całym cyklu życia produktu. Skorzystaj z następujących kryteriów, aby pomóc w procesie podejmowania decyzji podczas rozważania rozwiązania:

 • Dostępność: Dostarczanie danych stronom zaangażowanym w określanie wyboru, definicji i zgodności materiałów.
 • Identyfikowalność: Zarządzaj materiałem aż do substancji z wyraźnymi dowodami danych, aby zachować zgodność z globalnymi wymaganiami.
 • Normalizacja: Definiuj, rejestruj, projektuj, zarządzaj i wykorzystuj wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju za pomocą systematycznych i powtarzalnych ram.
 • Przezroczystość: Umożliwiaj wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom współpracę z kolektywną inteligencją.
 • Widoczność: Zapewnij kompleksowy wgląd we wskaźniki zrównoważonego rozwoju, aby zrównoważyć zgodność, skład produktu i ślad węglowy.
 • Integracje z systemami CAD: Wyposaż projektantów i inżynierów w wiedzę umożliwiającą podejmowanie świadomych decyzji.

Nasze rozwiązanie do zarządzania zgodnością i zrównoważonym rozwojem jest zintegrowane z PLM. Jest otwarty i interoperacyjny z innymi systemami firmy Siemens lub innych firm, takimi jak projektowanie wspomagane komputerowo, planowanie zasobów przedsiębiorstwa, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz systemy ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Można go dostosować i dostosować dzięki wbudowanemu środowisku o niskim kodzie, oferującemu przyjazny dla użytkownika interfejs i wstępnie skonfigurowane rozwiązania branżowe. Nasze rozwiązanie jest dostępne w chmurze, aby łatwiej i szybciej wprowadzać innowacje na dużą skalę.

Tak. Aby zapewnić zgodność z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, producenci potrzebują ram zrównoważonego rozwoju, które są wbudowane w cykl życia produktów. Jest to szczególnie ważne dla producentów przyjmujących podejście DfE, które ma na celu zminimalizowanie wpływu produktów na środowisko w całym cyklu ich życia, ponieważ mogą oni korzystać z danych o materiałach i substancjach na wczesnym etapie projektowania i w całym łańcuchu dostaw. Ramy te umożliwiają im stopniowe wycofywanie z produktów substancji niezrównoważonych lub podlegających ograniczeniom oraz projektowanie nowych i innowacyjnych produktów przyjaznych dla środowiska z przyspieszonym czasem wprowadzenia na rynek.

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Film | Rozwiązanie PLM Teamcenter X w chmurze powstało, by rozwijać się wraz z rozwojem Twojej działalności

Webinarium na żądanie | Realizuj cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla i działaj z zyskiem, równoważąc koszty produktu i ślad węglowy na wczesnym etapie cyklu życia

Posłuchaj

Podcast | Zrównoważony rozwój i wpływ cyfrowego bliźniaka na wykorzystanie zasobów energetycznych

Podcast | Zrozumienie korzyści płynących z PLM

Przeczytaj

Aktualności | Stawianie czoła dzisiejszym wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem przemysłowym dzięki oprogramowaniu cyfrowemu

Książka elektroniczna | Dowiedz się, jak oparty na chmurze system PLM może napędzać innowacje i współpracę dzięki Teamcenter X

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!