1. Home

Usługi z opcją odnawiania

Jesteśmy dumni z naszych usług pomocy technicznej. Zapewniamy spokój ducha tysiącom klientów na całym świecie, którzy powierzyli nam ochronę swoich inwestycji w rozwiązania firmy Siemens. Partnerzy handlowi zapewniają rozszerzenie naszej sieci wsparcia, aby zapewnić wszystkim klientom pomoc techniczną na najwyższym poziomie.

Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w oprogramowanie firmy Siemens

Umowa z opcją bezterminowego odnawiania jest niezbędną inwestycją, która pomaga odnieść sukces na rynku. Utrzymuje produktywność zespołu na stałym poziomie, zapewnia aktualizacje oprogramowania i ułatwia rozwiązywanie problemów. Dzięki umowie z opcją bezterminowego odnawiania można:

 • Być na bieżąco ze wszystkimi innowacjami produktowymi i usprawnieniami oraz uzyskać dostęp do najnowszych wydań i aktualizacji
 • Zwiększyć wydajność swoich zespołów dzięki pracy z najlepszymi i najbardziej aktualnymi wersjami oprogramowania
 • Uzyskać pomoc techniczną od doświadczonych inżynierów centrum wsparcia firmy Siemens
 • Uzyskać dostęp do sprawdzonej wiedzy, która ułatwi pokonywanie najbardziej złożonych wyzwań
 • Uzyskać elastyczny dostęp do zasobów pomocy technicznej, aby sprawnie uzyskiwać odpowiedzi na swoje pytania
 • Uzyskać umowy serwisowe z rozszerzonymi planami pomocy technicznej i usługami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb
 • Dysponować możliwościami przeszukiwania bazy wiedzy online, rozwiązywania problemów technicznych, pobierania oprogramowania i licencji, uzyskiwania dostępu do dokumentacji i zarządzania zgłoszeniami do pomocy technicznej w dowolnym miejscu i czasie

Nasz model subskrypcyjny oferuje wiele korzyści, między innymi dostęp do najnowszych wersji oraz znakomitej pomocy technicznej, gwarantujący spokój ducha.

Model subskrypcyjny jest korzystny również pod względem finansowym. Dzięki umowie o odnowienie subskrypcji można:

 • Przesunąć koszty licencji z wydatków kapitałowych (CAPEX) na wydatki operacyjne (OPEX)
 • Obniżyć początkowe inwestycje oraz całkowity koszt użytkowania
 • Lepiej planować budżet, kontrolować wydatki i zmniejszyć koszty aktualizacji

Oprogramowanie jako usługa (SaaS) to oparty na subskrypcji model dystrybucji i licencjonowania oprogramowania, gdzie program i jego dane są przechowywane na zewnętrznych serwerach.

Dostęp do aplikacji odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej, a klient nie musi kupować, instalować, aktualizować ani utrzymywać żadnego sprzętu lub oprogramowania. Hostujemy oprogramowanie zdalnie w chmurze, a także zapewniamy pomoc techniczną, dzięki czemu można uzyskać:

 • Krótszy czas uzyskania korzyści w inicjatywach projektowych
 • Szybsze wdrożenie oprogramowania, niższe koszty i mniejsze ryzyko
 • Wyższy poziom mobilności dzięki łatwiejszemu dostępowi do oprogramowania
 • Dostęp do najnowszych wersji oprogramowania
 • Lepszą skalowalność i dostęp do usług zgodnie z potrzebami

Dostęp do centrum wsparcia firmy Siemens

Oferujemy dostęp do wszystkich niezbędnych zasobów wsparcia w jednym miejscu zapewniającym łatwość obsługi: spersonalizowane treści, obszerną bazę wiedzy, zaawansowane funkcje wyszukiwania i intuicyjną nawigację. W centrum wsparcia można:

 • Znaleźć najnowsze dostępne produkty do pobrania
 • Przeszukiwać artykuły bazy wiedzy
 • Oglądać bieżące materiały wideo
 • Uzyskiwać dostęp do szkoleń na żądanie
 • Dołączyć do społeczności ekspertów
 • Uzyskać dostęp do naszego centrum klientów
 • Otwierać nowe zgłoszenia
 • Wyświetlać status zgłoszeń do centrum wsparcia
Pracownicy centrum wsparcia rozmawiający z klientami przez zestawy słuchawkowe.

Społeczność użytkowników oprogramowania PLM firmy Siemens

Znajduj odpowiedzi na swoje pytania, nawiązuj kontakt z innymi użytkownikami i rozwijaj swoje umiejętności w społeczności użytkowników rozwiązań do zarządzania cyklem życia produktów (PLM) firmy Siemens.

 • Weź udział w dyskusjach z ekspertami z danej dziedziny
 • Przeszukuj wiele zasobów, aby znaleźć odpowiedzi na swoje pytania
 • Zgłaszaj koncepcje produktów i głosuj na nie
 • Nawiązuj kontakty z innymi użytkownikami i współpracownikami
Twarze kilku osób biorących udział w grupowej rozmowie wideo.