1. Home

Plany pomocy technicznej

Zmaksymalizuj wartość naszych rozwiązań dzięki planowi pomocy technicznej.

Znajdź niezbędne zasoby w centrum wsparcia firmy Siemens.

Korzyści wynikające z planów pomocy technicznej

Uzyskaj plan pomocy technicznej dla oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) firmy Siemens, aby zmaksymalizować wartość generowaną przez posiadane rozwiązania. Dzięki planowi pomocy technicznej można zwiększyć wydajność i osiągnąć bardziej produktywne środowisko pracy, skrócić przestoje, ciągle poprawiać stabilność i użyteczność rozwiązania w celu zmniejszenia lub kosztów, których można uniknąć, a także skoncentrować się w większym stopniu na regularnej konserwacji i aktywnym wsparciu.

Oferujemy trzy plany pomocy technicznej:

 1. Standard
 2. Silver
 3. Gold

Wybierz pakiet, który najlepiej odpowiada potrzebom przedsiębiorstwa.

Plany pomocy technicznej

Funkcje

Standard

Silver

Gold

Szczegóły

Umowa obejmująca na podstawowe wyposażenie produkcyjne i usługi (wymagana)

Zgłaszanie problemów przez 8 godzin dziennie, 5 dni
w tygodniu, centrum wsparcia, dostęp do społeczności użytkowników,
pobieranie oprogramowania, dokumentacja, zarządzanie licencjami

Czas reakcji na zgłoszenia wg wagi

Szybko

Szybciej

Umowy o gwarantowanym poziomie usług, czas reakcji na zgłoszenie może zależeć od produktu

Pomoc techniczna w chmurze

Gotowe środowisko produktów

Zarządzanie zgłoszeniami przez dział opieki nad klientem

Określone wsparcie w przypadku eskalacji pilnych zgłoszeń

Pomoc techniczna 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu

Ciągłe wsparcie w przypadku zgłoszeń krytycznych w dni robocze

Pomoc techniczna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Ciągłe wsparcie w przypadku zgłoszeń krytycznych przez cały tydzień

Wsparcie wdrożeniowe w trakcie weekendów

Dostęp do centrum wsparcia w trakcie weekendów w przypadku zgłoszeń wszystkich problemów uniemożliwiających przeprowadzenie uaktualnień

Skontaktuj się z nami

Ameryka Pn. i Pd. +1 314 264 8499
Europa +44 (0) 1276 413200
Azja i Pacyfik +852 2230 3333

Oferty planów pomocy technicznej

Zwiększaj wydajność i twórz bardziej produktywne środowisko pracy.

Plan pomocy technicznej Standard

Plan pomocy technicznej Standard jest wymagany także w przypadku pozostałych planów i obejmuje wszystkie usługi w zakresie pomocy technicznej na poziomie podstawowym, takie jak:

 • Baza wiedzy centrum rozwiązań
 • Dokumentacja
 • Pobieranie i wysyłanie danych
 • Zarządzanie licencjami
 • Certyfikacja sprzętu i oprogramowania
 • Wsparcie telefoniczne
 • Zgłaszanie problemów przez Internet

Plan pomocy technicznej Silver

Plan pomocy technicznej Silver obejmuje wszystkie usługi wchodzące w skład planu Standard oraz zapewnia usługi o wartości dodanej, takie jak:

 • Pomoc techniczna 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu
 • Szybszy czas reakcji na zgłoszenia wg wagi
 • Środowisko współpracy w zakresie pomocy technicznej
 • Zarządzanie zgłoszeniami przez dział opieki nad klientem

Pomoc techniczna 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu jest przeznaczona dla klientów, którzy potrzebują większej dostępności zespołu wsparcia technicznego w przypadku krytycznych zgłoszeń w celu maksymalizacji produktywności w trakcie całego tygodnia roboczego.

Środowisko współpracy w zakresie pomocy technicznej to gotowe środowisko produktów w chmurze dostępne na żądanie w celu obsługi zgłoszeń.

Zarządzanie zgłoszeniami przez dział opieki nad klientem zapewnia, że zgłoszenia oznaczone jako pilne w kontekście biznesowym są przypisywane do starszego specjalisty ds. wsparcia technicznego, który zajmuje się ich monitorowaniem. Ta wyznaczona osoba współpracuje z klientem w celu określenia planu komunikacji oraz informuje klienta na bieżąco o statusie zgłoszenia aż do momentu jego rozwiązania.

Plan pomocy technicznej Gold

Plan pomocy technicznej Gold oferuje większą dostępność zespołu ds. pomocy technicznej i zapewnia ciągłość działalności klienta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pakiet ten obejmuje wszystkie usługi w zakresie pomocy technicznej wchodzące w skład planów Standard i Silver, a dodatkowo zapewnia:

 • Wsparcie techniczne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 • Najszybszy czas reakcji na zgłoszenia wg wagi
 • Wsparcie wdrożeniowe podczas aktualizacji w trakcie weekendu

Pomoc techniczna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu jest przeznaczona dla klientów, którzy wymagają ciągłej obsługi krytycznych zgłoszeń przez dedykowany zespół, w tym także zgłoszeń dokonywanych podczas weekendów.

Wsparcie wdrożeniowe podczas weekendowych aktualizacji stworzono z myślą o klientach, którzy wymagają specjalnego wsparcia podczas wdrażania oprogramowania lub aktualizacji w celu zapewnienia szybkiego rozwiązania lub szybkiej eskalacji problemów technicznych bądź związanych z oprogramowaniem. Klient może zaplanować dwa projekty wdrożeniowe w trakcie roku – wszystkie zgłoszenia blokujące wdrożenie produkcyjne będą automatycznie eskalowane.

Dostęp do centrum wsparcia firmy Siemens

Oferujemy dostęp do wszystkich niezbędnych zasobów wsparcia w jednym miejscu zapewniającym łatwość obsługi: spersonalizowane treści, obszerną bazę wiedzy, zaawansowane funkcje wyszukiwania i intuicyjną nawigację. W centrum wsparcia można:

 • Znaleźć najnowsze dostępne produkty do pobrania
 • Przeszukiwać artykuły bazy wiedzy
 • Oglądać bieżące materiały wideo
 • Uzyskiwać dostęp do szkoleń na żądanie
 • Dołączyć do społeczności ekspertów
 • Uzyskać dostęp do naszego centrum klientów
 • Otwierać nowe zgłoszenia
 • Wyświetlać status zgłoszeń do centrum wsparcia
Kobieta korzystająca z wielu urządzeń: laptopa i komputera stacjonarnego.