Siemens Digital Industries Software

Uniwersalna umowa kliencka (UCA)

Poniżej znajdują się łącza do warunków w preferowanym języku.

Poprzednie i wycofane wersje można znaleźć tutaj.

Wszystkie pliki PDF są dostępne w wersji 1.0, obowiązującej od poniedziałek, poniedziałek, 26 lipca 2021 r.

Related Terms

See terms and conditions related to the UCA.

Data Privacy Terms

Learn about our commitment to protect personal information and our technical and organizational measures.

Acceptable Use Policy

As a safeguard for all our customers and users that enjoy our cloud services, the Acceptable Use Policy sets forth basic rules applicable to the use of any cloud services of Siemens Digital Industries Software.

Supplemental Terms

The Supplemental Terms set out the license models, applicable maintenance and support terms and other portfolio-related or use case-specific terms. Supplemental terms are identified on the order form by unique alphanumeric codes.

Warunki usług serwisowych oprogramowania i sprzętu

Poznaj nasze usługi serwisowe i pomocy technicznej dotyczące oprogramowania stacjonarnego i produktów sprzętowych.

Cloud Support and SLA Framework

Learn about our support commitment and service level agreement for our cloud services.