Skupina studentů technických oborů diskutuje u notebooku.

Technické učební materiály

Společnost Siemens Digital Industries Software poskytuje vyučujícím zdarma učební materiály připravené pro výuku ve třídách. Tyto výukové materiály, na jejichž vývoji spolupracovali profesoři partnerských univerzit a techničtí odborníci společnosti Siemens, je možné implementovat v původním stavu nebo integrovat do osnov.

Bezplatné stažení učebních osnov pro třídy