1. Home

Vyjádření souhlasu

Souhlas se zasíláním marketingových informací na základě osobních zájmů.

Předmět souhlasu

Chci od společnosti Siemens Industry Software Inc. (U.S.) a jejích dceřiných společností (dále jen „společnost DI SW“) [RP1] dostávat marketingové informace o produktech a službách společnosti Siemens na základě osobních zájmů o produkty a služby společnosti Siemens, a to prostřednictvím elektronických zpráv (například e-mailu) nebo přes telefon. Kromě možnosti přímého zájmu o konkrétní produkty a služby společnosti Siemens (například přes webový formulář nebo naše centrum předvoleb) získává společnost Siemens údaje o osobních zájmech o produkty a služby společnosti Siemens z informací uložených pomocí souborů cookie při návštěvě webů společnosti Siemens. Tyto informace mohou zahrnovat zobrazené články, stažené dokumenty či datum a čas přístupu (dále jen „data o používání“) a jsou uložené v rámci uživatelského profilu.

Budou použity následující soubory cookie (bez ohledu na volby souborů cookie, které jsem případně stanovil(a) na webu siemens.com):

  • ELOQUA – slouží ke sledování návštěvníků a jejich používání některých webových stránek na tomto webu. – Životnost: 13 měsíců
  • ELQCOUNTRY – používá se pouze pro sledování v přísném režimu. Jedná se o soubor cookie relace, který ukládá kód země. Pokud je země na seznamu zemí v přísném režimu a klient se rozhodne sledovat návštěvníky na základě IP adresy, musí návštěvník vyjádřit souhlas, než budou moci soubory cookie Eloqua sledovat návštěvníkovu aktivitu na webu. – Životnost: Relace
  • ELQSTATUS – Životnost: 13 měsíců
  • OPTIN – Slouží k přihlášení (odhlášení) ke sledování webu pro sledování pomocí souborů cookie první strany. Hodnota 1 znamená přihlášení, hodnota 0 znamená odhlášení. – Životnost: 13 měsíců

Do osobního profilu se ukládají také informace o tom, zda a kdy jsem otevřel(a) marketingový e-mail zaslaný společností Siemens. Společnost Siemens tyto informace získává z malých obrázků vložených v e-mailech (známých jako „webový signál“).

Kromě toho budou do mého profilu přidány také následující informace, které jsem společnosti Siemens předal(a) prostřednictvím webu nebo systémů pro správu vztahů se zákazníky společnosti Siemens:

  • Osobní kontaktní údaje (například jméno, titul, společnost, pozice, země, telefonní číslo)
  • Informace o společnosti, pro kterou pracuji (například adresa, obor a další veřejně dostupné informace)

Data popsaná v předchozím odstavci (dále jen „data“) bude společnost Siemens využívat k zasílání marketingového obsahu (například bulletinů, pozvánek na události a veletrhy, průzkumů spokojenosti a podobně) souvisejícího s produkty a službami, které mě zajímají.

Moje data budou z automatizovaného marketingového systému společnosti Siemens odstraněna v okamžiku, kdy již nebudou třeba, nebo po zrušení tohoto souhlasu.

Přenos dat

Společnost DI SW může data z výše zmíněných důvodů předávat dceřiným společnostem uvedeným ve výroční zprávě společnosti Siemens AG, kterou najdete na webu http://www.siemens.com/investor/en/.

Dále mohou být má data předávána pro účely prodeje do systémů společnosti Siemens pro správu vztahů se zákazníky. Má data budou zpracovávána na základě oprávněného zájmu společnosti Siemens (čl. 6 I 1 f směrnice GDPR), jak je popsáno v našem oznámení o ochraně osobních údajů.

Poskytovatel automatizované marketingové platformy společnosti Siemens má k datům technický přístup.

Zrušení souhlasu a další informace

Mám právo tento souhlas kdykoliv zrušit kliknutím na odkaz „odhlásit“ v libovolném obdrženém e-mailu a odhlášením v našem centru předvoleb nebo zasláním e-mailu na adresu contact@siemens.com.

Po zrušení souhlasu již nadále nebudu dostávat marketingový obsah společnosti Siemens založený na tomto souhlasu. Kromě možnosti kdykoliv odvolat souhlas mohu data o používání technicky vyloučit ze zpracování odstraněním následujících souborů cookie v prohlížeči: ELOQUA, ELQSTATUS, ELQCOUNTRY.

Další informace o zpracování svých dat najdete v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti DI SW.