1. Home
Inženýr používá při návrhu stroje pokročilá řešení pro inženýring strojů.

Průmyslové stroje – digitální vlákno

Pokročilý inženýring strojů

Výrobci průmyslových strojů potřebují pokročilé nástroje pro návrh strojů, které dokáží vytvořit digitální dvojče strojního zařízení obsahující mechanické, elektrické, softwarové a automatizační informace, aby mohli efektivně a včas realizovat projekty.

Vytváření chytrých strojů pomocí pokročilého inženýringu strojů

Výrobci strojů jsou v současnosti často nuceni, aby v krátkém časovém horizontu vyrobili chytré stroje, které budou do značné míry přizpůsobené potřebám zákazníků. Pokročilá řešení pro inženýring strojů, která nabízí společnost Siemens, využívají software pro návrh nové generace, digitální dvojče pro návrh strojů a integrované digitální nástroje zajišťující efektivní a včasnou realizaci projektů.

Pokročilý návrh strojů jako standard budoucnosti

Je načase, aby výrobci strojů své pracovní procesy digitálně transformovali a mohli tak rychle začít vyrábět chytré a propojené stroje, které si jejich zákazníci žádají.

10%

zkrácení fáze návrhu

Díky návrhu s podporou spolupráce, který umožňuje kdykoli a odkudkoli propojit domény, můžete zkrátit dobu uvedení výrobku na trh. (Tronrud Engineering)

15%

zvýšení výkonnosti strojů

S využitím simulace v časné fázi procesu návrhu můžete navrhovat a vyrábět výkonnější stroje a zároveň omezit jejich hlučnost, vibrace a spotřebu energie. (Picanol)

20%

zrychlení při načítání technických informací o výrobku

Spravujte a sdílejte informace o výrobcích na jednom místě podporujícím vyhledávání a procházení, abyste nemuseli trávit správou dat CAD tolik času. (Biesse Group)

ŘEŠENÍ PRO NÁVRH STROJŮ

Zlepšení procesu návrhu strojů

Získejte při vývoji strojů nové generace větší jistotu. Pokročilý inženýring strojů využívá při návrhu, vývoji a uvedení výrobku do provozu digitální dvojče s cílem urychlit proces návrhu a potvrdit deklarovaný výkon stroje.

Díky správě informací o požadavcích na produkty a projektech probíhající na jednom místě lze na návrhu lépe spolupracovat a jednoduše ho opakovaně využívat. Výrobci strojů a výrobci OEM zvyšují produktivitu a zároveň mají přehled o průběhu, aniž by museli vynaložit další režijní náklady.

  • Integrace správy projektu a správy požadavků s návrhem
  • Stejné možnosti pro uživatele pracující interně i na dálku díky prostředí s podporou spolupráce
  • Jistota, že všichni členové týmu budou mít přístup k informacím potřebným k výkonu jejich práce

Výrobci strojů, kteří používají řešení společnosti Siemens, mohou dosáhnout:

25%

zrychlení při spolupráci

Integrované řešení, které rychle propojuje vzdálené a interní pracovníky, přispívá k efektivnímu a bezproblémovému provádění změn v návrhu. (Schlatter)

20%

pokles počtu prototypů

Díky simulacím návrhů v řešení Simcenter zlepšete přesnost strojů, ušetřete čas a zdroje a navíc omezte potřebu fyzického prototypování. (Ronchi Mario)

30%

zkrácení dodací lhůty

Využívejte konzistentní, automatizované pracovní postupy, které zjednodušují rozhodování a umožňují urychlit proces výroby strojů, a to od počáteční až do konečné fáze. (Anger Machining)

případová studie

Solu-Tech

Solu-Tech pomocí řešení společnosti Siemens navrhuje a virtuálně testuje stroje.

Solu-Tech designs and virtually test machines and production lines with Siemens Digital Industries Software solutions
Case Study

Solu-Tech designs and virtually test machines and production lines with Siemens Digital Industries Software solutions

Firma:Solu-Tech

Odvětví:Průmyslové stroje

Umístění:Rosheim, Alsace, France

NX, Solid Edge

Díky digitálnímu dvojčeti našich strojů se můžeme při navrhování rychleji rozhodovat a komunikace mezi týmy je mnohem plynulejší. Čas ušetřený při návrhu věnujeme virtuálnímu ověření naší instalace před jejím uvedením do provozu u příslušného zákazníka.
Bruno Velten, CEO, Solu-Tech
Pokročilý inženýring strojů

Naše knihovna zdrojů

Začněte vytvářet novou generaci chytrých a propojených průmyslových strojů s využitím pokročilého inženýringu strojů.

Pokročilý inženýring strojů.

Podrobnosti o výhodách

Digitální dvojčata nabízejí výkonný rámec pro získávání přehledů, optimalizaci výkonu a podporu inovací v různých odvětvích tím, že překlenují propast mezi fyzickým a digitálním světem.

Product lifecycle management

Comprehensive automated design

Machine automation engineering

Performance engineering

Low-code application development

E/E systems development

Nejčastější dotazy

Jak může pokročilý inženýring strojů zlepšit výrobní procesy?

Pokročilý inženýring strojů nabízí firmám nástroje pro návrh nové generace, digitální dvojče v uzavřené smyčce a integrovaná řešení pro realizaci projektů. Díky těmto třem oblastem mohou firmy eliminovat překážky v oblasti spolupráce, provádět dříve validaci a realizovat více zakázek než dřív.

Jak přispívá pokročilý inženýring strojů k udržitelnosti a efektivitě výroby?

Díky možnostem simulace dostupným v pokročilém inženýringu strojů mohou firmy vizualizovat spotřebu energie stroje a výstup zmetků v digitálním dvojčeti. Konstruktéři zase mohou stroj před výrobou doladit, což pomáhá udržitelně optimalizovat jeho návrh.

Jak pokročilý inženýring strojů formuje Průmysl 4.0?

Pokročilý inženýring strojů utváří Průmysl 4.0 tím, že pomáhá v digitální transformaci stále většího počtu firem. Technologické nástroje, které propojují data, zobrazují vizualizace a umožňují rychlejší dodání výrobků, jsou pro přežití v dnešním konkurenčním prostředí nezbytné.

Co je konstrukční inženýring?

Konstrukční inženýring strojů, neboli způsob, jakým inženýři navrhují a vyrábějí stroje a uvádějí je do provozu, se neustále vyvíjí. Konstrukce strojů nové generace integruje mechanické, elektrické, elektronické a softwarové obory do jediného procesu návrhu. Firmy prostřednictvím této spolupráce realizují modulární přístup k návrhu strojů.

Jak může návrh stroje ovlivnit výrobní náklady?

Návrh stroje má přímý dopad na hospodářské výsledky výroby. Návrh zaměřený na výrobu (DFM) je inženýrský postup, který umožňuje splnit požadavky na návrh a zároveň optimalizovat výrobu co do jednoduchosti a snížit výrobní náklady. Každé rozhodnutí ohledně návrhu, od výběru správné součásti, dílu nebo materiálu až po efektivní vedení kabelů, má přímý vliv na hospodářské výsledky výroby. Výrobci strojů, jejichž návrhy zohledňují možnosti výroby, mohou trvale dodávat nákladově efektivní a vysoce kvalitní výrobky rychleji než jejich konkurenti.

Jaký je nejlepší software pro návrh strojů?

Nástroje pro návrh nové generace poskytuje výrobcům strojů řešení NX, které je součástí portfolia Siemens Xcelerator. Integrací různých oborů pod jedno ucelené řešení lze dosáhnout většího souladu. Stroje lze pak i dříve vizualizovat a validovat, což vede k rychlejší realizaci projektů.

Ke zhlédnutí

Video | Začněte využívat pokročilý inženýring strojů jako jedni z prvních

Webinář na vyžádání | Začněte vyrábět stroje nové generace

Video | Společnost STiMA optimalizuje výrobu pomocí řešení společnosti Siemens

K poslechu

Podcast | Řešení Teamcenter X typu SaaS v cloudu

Podcast | Zabezpečená cloudová infrastruktura s řešením Teamcenter X a AWS

Podcast | Systém PLM pro výrobce strojů řeší výzvy v prostředí ETO a CTO

K přečtení

E-kniha | Urychlení návrhu strojů pomocí digitalizace

E-kniha | Integrovaný přístup k navrhování strojů a nejen to

Technický dokument | Technologické inovace mění svět inženýringu strojů

Pojďme si popovídat!

Obraťte se na nás s dotazy nebo připomínkami. Jsme tu, abychom vám pomohli!