1. Home
Spolupracující odborníci ve výrobě.

ŘEŠENÍ PLM

Software pro správu životního cyklu výrobku

Plánujte, vyvíjejte a dodávejte inovativní výrobky, které překračují očekávání zákazníků. Podpořte spolupráci mezi týmy z různých oborů využitím přesných dat výrobků a našich škálovatelných adaptabilních řešení PLM pro podniky všech velikostí.

Optimalizujte životní cyklus výrobků

Zákazníci požadují inovativní a udržitelné produkty, vyrobené v prvotřídní kvalitě a s rychlou dobou uvedení na trh. Jak můžete rychle vyvíjet a dodávat špičkové produkty a zároveň hladce procházet řadou procesních složitostí?

Pomocí softwaru pro správu životního cyklu výrobku (PLM) propojte týmy, data a procesy, abyste se mohli snadněji, rychleji a ve velkém měřítku vypořádat se složitým vývojem výrobků.

Jak uvádí společnost Lifecycle Insights:

59%

59 % společností uvádí, že složitost vývoje výrobků se zvyšuje.

53%

53 % společností považuje splnění cílových požadavků za primární problém.

46%

46 % společností uvedlo, že u méně než 6 z 10 projektů vývoje výrobku se podaří dodržet termíny uvedení na trh nebo dodání.

Jak vám může řešení PLM v cloudu pomoci dodávat inovativní, vysoce kvalitní výrobky při zachování přiměřených nákladů a zajištění rychlé návratnosti investic?

Implementujte řešení PLM a vytvořte systém pro data a spolupráci, který umožní celé vaší organizaci pracovat jako jeden tým v reálném čase s jediným směrodatným zdrojem: od návrhu přes prototypování a testování až po výrobu a dále.

Co pro vás může software PLM udělat?

PLM je systém pro správu informací. Integruje data, procesy a podnikové systémy v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Se softwarem PLM můžete zkrátit dobu uvedení na trh, zlepšit kvalitu a udržitelnost, zvýšit efektivitu a snížit náklady tím, že budete přijímat informovanější rozhodnutí.

Urychlete vývoj výrobků pomocí řešení Teamcenter

Zaznamenávejte a předávejte požadavky na výrobky. Spolupracujte na návrzích napříč odděleními. Vytvořte jediný kusovník pro digitální páteřní síť, která propojuje životní cyklus výrobku. Reagujte rychle na změny výrobku.

Začněte používat níže uvedená řešení nebo si prohlédněte všechna řešení Teamcenter.

Vývoj řízený požadavky

Product requirements management

 • Zaznamenávejte a spravujte požadavky a spolupracujte napříč organizacemi a dodavateli
 • Propojte požadavky od zdroje po implementaci
 • Průběžně ověřujte, zda návrh výrobku splňuje požadavky
Cross-domain collaboration.

Cross-domain collaboration

 • Spravujte MCAD, ECAD a simulační nástroje, data a procesy
 • Opakovaně používejte data a sestavy
 • Spravujte relace a závislosti
 • Spravujte knihovny součástí napříč nástroji ECAD
 • Používejte a opakovaně používejte knihovny víceoborových multifyzikálních modelů
Správa kusovníků a konfigurace

BOM and configuration solutions

 • Vytvářejte a sdílejte jedinou přesnou definici výrobku v prostředí založeném na spolupráci mezi více obory
 • Zjednodušte přechod od návrhu k simulaci, výrobě a servisu
 • Umožněte zúčastněným stranám převzít kontrolu nad konfigurací a sledovat změny při jejich provádění
Visual product collaboration.

Visual product collaboration

 • Pomocí 3D živých dat rychle vizualizujte, analyzujte a označujte jakýkoli kusovník v jakékoli konfiguraci
 • Zlepšete týmovou spolupráci pomocí 3D modelů JT ve virtuálním, plně imerzivním prostředí
 • Eliminujte přepracování v pozdních fázích a zkraťte cykly kontroly pomocí vizuální spolupráce v průběhu celého životního cyklu výrobku
Change process management.

Change process management

 • Spravujte dopad změn rychle a přesně
 • Spravujte pracovní postupy, které integrují obchodní logiku včetně kontroly a vydání návrhu
Teamcenter X

Bezplatná 30denní zkušební verze softwaru PLM

Vyzkoušejte Teamcenter X ještě dnes a objevte sílu řešení PLM typu software jako služba. Prozkoumejte nejběžnější případy použití, jako je správa CAD, změn a kusovníků, spolu s předkonfigurovanými průmyslovými řešeními.

Žena pracující na počítačích.

Jaké řešení PLM je pro vás nejlepší?

G2 hodnotí produkty na základě recenzí zákazníků. G2 označil řešení Teamcenter za nejlepší systém PLM pro libovolně velké společnosti a překonal 99 dalších systémů. Podívejte se na tabulku srovnání systémů PLM a podívejte se na nejvyšší hodnocení řešení Teamcenter.

G2 Teamcenter 2024 winter award banners. G2 named Teamcenter the best PLM software for any size company.

Ocenění předního systému PLM

Řešení Teamcenter je společností Forrester Research uznávané jako lídr v oblasti systémů PLM.

Řešení Teamcenter získalo nejvyšší možné skóre ve více kritériích než kterýkoli jiný hodnocený dodavatel ve zprávě The Forrester Wave™: Zpráva Product Lifecycle Management for Discrete Manufacturers, Q1 2023.

Forrester wave leader 2023 PLM for discrete manufacturers award banner.
Cloudová řešení, jako je řešení Teamcenter X, minimalizují administrativní zátěž a umožňují nám maximálně se soustředit na návrh, inženýring, výrobu a inovace.
Mike Klinker, Technický ředitel a spoluzakladatel, REGENT

Implementujte software PLM s podporou a školením

Vydejte se jednoduše na cestu ke správě životního cyklu výrobků. Naše nabídka podpory a služeb vás na této cestě provede.

Zavádějte podle vlastních představ

Implementujte Teamcenter v cloudu pomocí poskytovatele podle vašeho výběru nebo řešení typu SaaS od společnosti Siemens. Případně nasaďte lokální řešení a spravujte prostřednictvím vašeho IT týmu. Nejedná se pouze o řešení pro velké podniky.

Využijte školení

Osvojte si snadno Teamcenter a jeho prvky. Získejte školení na vyžádání pod vedením školitele.

Připojte se ke komunitě

Zapojte se do konverzace a získejte odpovědi na své otázky od odborníků na řešení Teamcenter.

Nejčastější dotazy

Software PLM integruje data, osoby, procesy a různé softwarové aplikace. Propojuje izolované, nepropojené systémy a funguje jako jediný směrodatný zdroj. Pomocí softwaru PLM mohou uživatelé účinně a nákladově efektivně spravovat informace v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Software PLM pomáhá výrobním společnostem urychlovat inovace od konceptu až po výrobu. Mnoho společností má informace o svých výrobcích a procesech rozptýleny napříč několika systémy, databázemi a pracovišti. Bezpečný, ale přístupný systém PLM mohou různé týmy používat z více aplikací, což umožňuje každému přístup k nejaktuálnějším datům.

Ať už se zabýváte diskrétní nebo procesní výrobou, složitost vývoje výrobků se zvyšuje s požadavky zákazníků na udržitelné výrobky prvotřídní kvality, které jsou v souladu s přísnými regulačními normami.

Pouze komplexní řešení PLM dokáže integrovat týmy, data a procesy, aby se zefektivnil vývoj výrobků a mohli jste tyto složitosti zvládat a překonávat.

Řešení PLM nabízejí v každé organizaci jediný směrodatný zdroj, který zajišťuje jednotnou a přesnou definici výrobku – výsledkem je lepší spolupráce, zkrácení doby uvedení na trh, úspora nákladů a lepší kontrola kvality. Se zavedeným řešením PLM můžete podporovat inovace napříč odděleními a obory rychleji a ve velkém měřítku.

Teamcenter je softwarová platforma vyvinutá společností Siemens, která pomáhá společnostem v diskrétním a procesním průmyslu efektivně spravovat všechny aspekty jejich výrobků, od počátečního návrhu až po výrobu a údržbu. Slouží jako centrální uzel pro uspořádání a sdílení informací souvisejících s výrobky a zajišťuje, aby týmy pracovaly s přesnými a aktuálními daty.

Řešení Teamcenter také podporuje spolupráci mezi různými odděleními a dodavateli, zefektivňuje pracovní postupy a pomáhá společnostem dodržovat standardy kvality a regulační požadavky. V podstatě je to nástroj, díky kterému je složitý proces vytváření a údržby výrobků organizovanější a efektivnější.

Software Teamcenter PLM optimalizuje procesy inženýringu výrobků. Zefektivňuje vývoj výrobků, zkracuje dobu uvedení na trh a zajišťuje kvalitu výrobků a shodu s předpisy v různých průmyslových odvětvích. Mezi funkce řešení Teamcenter patří:

 1. Správa dat výrobků, jako jsou CAD modely a dokumenty
 2. Spolupráce na návrhu výrobků a inženýringu
 3. Automatizace pracovních postupů a procesů
 4. Sledování a správa požadavků na výrobky
 5. Koordinace s dodavateli
 6. Plánování výrobních procesů
 7. Simulace a analýza návrhů výrobků
 8. Správa informací o údržbě a servisu
 9. Zajištění souladu s předpisy
 10. Provádění správy kvality a kontroly konfigurace
 11. Zlepšení zabezpečení dat
 12. Poskytování analýzy dat a tvorba výkazů
 13. Vizualizace životního cyklu výrobků

PLM software improves collaborative engineering by aligning manufacturing, engineering and other key domains to increase product quality. It enables you to share and reuse product data to streamline processes and improve workflow efficiencies. All information is connected and accessible to everyone in the organization, so globally distributed teams can be sure they’re working with the most up-to-date data – enabling them to reduce time and errors while increasing productivity.

Nástroje PLM pomáhají zefektivnit návrh výrobků tím, že standardizují a automatizují procesy pro rychlejší realizaci projektů. S řešením PLM můžete zjednodušit a znovu používat předchozí konfigurace a kusovníky a spravovat více objednávek současně. Nástroje PLM poskytují lepší sledovatelnost od dokumentů definice výrobků až po modely CAD, což urychluje proces implementace změn požadavků zákazníků a snižuje počet inženýrských úprav.

Další informace

Zhlédnout

Video | Zprovozněte systém PLM Teamcenter X jako SaaS snadno a rychle

Video | Cloudové řešení PLM se softwarem Teamcenter X dokáže držet krok s růstem vaší společnosti

Video | Cloudové řešení PLM pro malé a středně velké podniky

Poslechnout si více

Podcast | Systém PLM pro výrobce strojů v řešení Teamcenter X řeší výzvy výrobců v prostředí ETO a CTO

Podcast | Systém PLM pro výrobce komponent v cloudu přináší výhody malým a středně velkým společnostem

Přečíst

Infografika | Jaké výhody přináší cloudové řešení PLM typu SaaS pro malé a středně velké podniky

E-kniha | Zjistěte, jak může cloudové řešení PLM podporovat inovace

Pojďme si popovídat!

Obraťte se na nás s dotazy nebo připomínkami. Jsme tu, abychom vám pomohli!