1. Home
Spolupracující odborníci ve výrobě.

ŘEŠENÍ PLM

Software pro správu životního cyklu výrobku

Plánujte, vyvíjejte a dodávejte inovativní výrobky, které překračují očekávání zákazníků. Podpořte spolupráci mezi týmy z různých oborů využitím přesných dat výrobků a našich škálovatelných adaptabilních řešení PLM pro podniky všech velikostí.

Optimalizujte životní cyklus výrobků

Zákazníci požadují inovativní a udržitelné produkty, vyrobené v prvotřídní kvalitě a s rychlou dobou uvedení na trh. Jak můžete rychle vyvíjet a dodávat špičkové produkty a zároveň hladce procházet řadou procesních složitostí?

Pomocí softwaru pro správu životního cyklu výrobku (PLM) propojte týmy, data a procesy, abyste se mohli snadněji, rychleji a ve velkém měřítku vypořádat se složitým vývojem výrobků.

Jak uvádí společnost Lifecycle Insights:

59%

59 % společností uvádí, že složitost vývoje výrobků se zvyšuje.

53%

53 % společností považuje splnění cílových požadavků za primární problém.

46%

46 % společností uvedlo, že u méně než 6 z 10 projektů vývoje výrobku se podaří dodržet termíny uvedení na trh nebo dodání.

Jak vám může řešení PLM v cloudu pomoci dodávat inovativní, vysoce kvalitní výrobky při zachování přiměřených nákladů a zajištění rychlé návratnosti investic?

Implementujte řešení PLM a vytvořte systém pro data a spolupráci, který umožní celé vaší organizaci pracovat jako jeden tým v reálném čase s jediným směrodatným zdrojem: od návrhu přes prototypování a testování až po výrobu a dále.

Co pro vás může software PLM udělat?

PLM je systém pro správu informací. Integruje data, procesy a podnikové systémy v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Se softwarem PLM můžete zkrátit dobu uvedení na trh, zlepšit kvalitu a udržitelnost, zvýšit efektivitu a snížit náklady tím, že budete přijímat informovanější rozhodnutí.

Urychlete vývoj výrobků pomocí řešení Teamcenter

Zaznamenávejte a předávejte požadavky na výrobky. Spolupracujte na návrzích napříč odděleními. Vytvořte jediný kusovník pro digitální páteřní síť, která propojuje životní cyklus výrobku. Reagujte rychle na změny výrobku.

Začněte používat níže uvedená řešení nebo si prohlédněte všechna řešení Teamcenter.

Vývoj řízený požadavky

Product requirements management

 • Zaznamenávejte a spravujte požadavky a spolupracujte napříč organizacemi a dodavateli
 • Propojte požadavky od zdroje po implementaci
 • Průběžně ověřujte, zda návrh výrobku splňuje požadavky
Cross-domain collaboration.

Cross-domain collaboration

 • Manage MCAD, ECAD and simulation tools, data and processes
 • Reuse data and assemblies
 • Manage relationships and dependencies
 • Manage part libraries across ECAD tools
 • Use and reuse library of multi-domain, multi-physics models
Správa kusovníků a konfigurace

BOM and configuration solutions

 • Create and share a single, accurate product definition in a collaborative multi-disciplinary environment
 • Streamline the transition from design to simulation, manufacturing and service
 • Empower stakeholders to take control with configuration and track changes as they make them
Visual product collaboration.

Visual product collaboration

 • Use 3D live data to visualize, analyze and markup any BOM in any configuration — fast
 • Increase team collaboration using 3D JT models in a virtual, fully immersive environment
 • Eliminate late-stage rework and shorten review cycles by visually collaborating across the product lifecycle
Change process management.

Change process management

 • Manage the impact of changes quickly and accurately
 • Manage workflows that integrate your business logic, including design review and release
Teamcenter X

Bezplatná 30denní zkušební verze softwaru PLM

Vyzkoušejte Teamcenter X ještě dnes a objevte sílu řešení PLM typu software jako služba. Prozkoumejte nejběžnější případy použití, jako je správa CAD, změn a kusovníků, spolu s předkonfigurovanými průmyslovými řešeními.

Žena pracující na počítačích.

Jaké řešení PLM je pro vás nejlepší?

G2 hodnotí produkty na základě recenzí zákazníků. G2 označil řešení Teamcenter za nejlepší systém PLM pro libovolně velké společnosti a překonal 99 dalších systémů. Podívejte se na tabulku srovnání systémů PLM a podívejte se na nejvyšší hodnocení řešení Teamcenter.

Bannery ocenění G2 za rok 2023.

Ocenění předního systému PLM

Řešení Teamcenter je společností Forrester Research uznávané jako lídr v oblasti systémů PLM.

Řešení Teamcenter získalo nejvyšší možné skóre ve více kritériích než kterýkoli jiný hodnocený dodavatel ve zprávě The Forrester Wave™: Zpráva Product Lifecycle Management for Discrete Manufacturers, Q1 2023.

Forrester wave leader 2023 PLM for discrete manufacturers award banner.
Cloud native solutions, such as Teamcenter X, minimize administrative overhead and allow us to focus 100% on design, engineering, manufacturing, and innovation.
Mike Klinker, CTO and Co-founder, REGENT

Implement PLM software with support and training

Start your product lifecycle management journey with ease. Our support and service offerings will guide you along the way.

Deploy your way

Implement Teamcenter on the cloud using a provider of your choice, or SaaS by Siemens. Or deploy on-premise and manage with your IT team. It is not just a large enterprise solution.

Access training

Adopt Teamcenter and master its elements with ease. Get on-demand and instructor-led training.

Připojení ke komunitě

Zapojte se do konverzace a získejte odpovědi na své otázky od odborníků na řešení Teamcenter.

Frequently asked questions

What is PLM software and how is it used in the manufacturing industry?

PLM software integrates data, people, processes and diverse software applications. It connects siloed, disconnected systems, acting as a single source of truth. With PLM software, users can efficiently and cost-effectively manage information throughout the entire product lifecycle.

PLM software helps manufacturing companies accelerate innovation from concept through production. For many manufacturing companies, product and process knowledge is spread across multiple systems, databases and desktops. A secure but accessible PLM system can be used from multiple applications by diverse teams, allowing everyone to access the most up-to-date data.

Why should my company use PLM software for production?

Whether you are in discrete or process manufacturing, the complexity of product development is increasing with customer requirements for sustainable, premium-quality products that are compliant with stringent regulatory standards.

Only a comprehensive PLM solution can integrate your teams, data and processes to streamline product development and help you manage and overcome these complexities.

PLM solutions offer a single source of truth in every organization that ensures a single, accurate product definition — resulting in enhanced collaboration, improved time-to-market, cost savings, and better quality control. With a PLM solution in place, you are empowered to accelerate innovation across departments and disciplines faster and at scale.

What is Teamcenter?

Teamcenter is a software platform developed by Siemens that helps companies in discrete and process industries efficiently manage all aspects of their products, from initial design to production and maintenance. It serves as a central hub for organizing and sharing product-related information, ensuring that teams work with accurate and up-to-date data.

Teamcenter also supports collaboration among different departments and suppliers, streamlines workflows, and helps companies adhere to quality standards and regulatory requirements. Essentially, it's a tool that makes the complex process of creating and maintaining products more organized and efficient.

What is Teamcenter used for?

Teamcenter PLM software optimizes product engineering processes. It streamlines product development, reduces time-to-market, and ensures product quality and compliance across various industries. Teamcenter capabilities include:

 1. Managing product data like CAD models and documents
 2. Collaborating on product design and engineering
 3. Automating workflows and processes
 4. Tracking and managing product requirements
 5. Coordinating with suppliers
 6. Planning manufacturing processes
 7. Simulating and analyzing product designs
 8. Managing maintenance and service information
 9. Ensuring compliance with regulations
 10. Performing quality management and configuration control
 11. Enhancing data security
 12. Providing data analytics and reporting
 13. Visualizing product lifecycles

How does PLM software improve collaborative engineering?

PLM software improves collaborative engineering by aligning manufacturing, engineering and other key domains to increase product quality. It enables you to share and reuse product data to streamline processes and improve workflow efficiencies. All information is connected and accessible to everyone in the organization, so globally distributed teams can be sure they’re working with the most up-to-date data – enabling them to reduce time and errors while increasing productivity.

How do PLM tools help streamline product design?

PLM tools help streamline product design by standardizing and automating processes for faster turnaround. With a PLM solution, you can streamline and reuse previous configurations and bill of materials (BOM) to manage multiple orders at the same time. They provide improved traceability from product definition documents through CAD models, which speeds up the process of implementing customer changes and reduces engineering rework.

Learn more

Watch

Video | Take the Fast Track with Teamcenter X SaaS PLM

Video | Cloud PLM with Teamcenter X is built to grow as your business grows

Video | Cloud-based PLM for small and medium businesses

Listen

Podcast | PLM for Machine Builders, via Teamcenter X, addresses manufacturers’ challenges in a ETO and CTO environment

Podcast | PLM for Component Manufacturers in the cloud provides benefits to small and medium-sized companies

Read

Infographic | How Cloud-Based SaaS PLM Benefits Small and Medium Business

Ebook | Discover how cloud-based PLM can power innovation

Let's talk!

Reach out with questions or comments. We are here to help!