K zobrazení této stránky v češtině byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Byl tento překlad užitečný?
 1. Home

SIMATIC IT

SIMATIC IT, který je nyní součástí řešení Opcenter, je portfoliem systémů MES (Manufacturing Execution System). SIMATIC IT MES reaguje na rostoucí potřebu celkové integrace výroby, aby byla zajištěna maximální kvalita a produktivita ve všech globálních výrobních závodech.

Co je SIMATIC IT?

SIMATIC IT se přizpůsobuje specifickým požadavkům různých průmyslových odvětví a výrobních přístupů a zahrnuje řešení výrobních informačních systémů pro diskrétní, procesní a farmaceutický průmysl, stejně jako integrovaná řešení pro výzkum, vývoj a řízení laboratoří (RD&L) a výrobní inteligenci.

Vysoce dynamické trhy a náročné požadavky na výkon činí z efektivního řízení výrobních operací (MOM) v integrovaných výrobních závodech klíčový faktor úspěchu. Nejlepším způsobem, jak tyto požadavky splnit, je holistický a škálovatelný přístup k digitalizaci řízení výrobních operací a technologie provádění výroby je primárním pilířem holistického řešení řízení výrobních operací. SIMATIC IT MES nabízí škálovatelnou realizaci výroby založenou na standardech a hodnocení kvality, které vede k vyšší rychlosti odezvy výroby. Stručně řečeno, SIMATIC IT umožňuje optimální produktivitu s vysokou kvalitou výroby při nižších nákladech.

Funkce SIMATIC IT MES

V rámci řešení pro řízení výrobních operací poskytuje SIMATIC IT MES klíčové funkce, které umožňují řízení kritických výrobních operací v reálném čase prostřednictvím komplexní viditelnosti. Díky propojení plánování podnikových zdrojů (ERP), řízení životního cyklu výrobku (PLM) a dalších podnikových systémů s dílnou poskytuje SIMATIC IT MES výrobcům průmyslovou softwarovou vrstvu v reálném čase, která zvyšuje viditelnost výroby a rychlost odezvy prováděním výrobních procesů a řízením výrobních operací.

Každý IT systém SIMATIC je rozhodující pro flexibilitu SIMATIC IT a je schopen přizpůsobit se měnícím se potřebám každého výrobce prostřednictvím:

Škálovatelnost – IT systémy SIMATIC jsou schopny zvyšovat kapacitu, včetně většího počtu uživatelů, více zařízení a více transakcí, podle toho, jak rostou potřeby výrobce.

Rozšiřitelnost – IT systémy SIMATIC jsou schopny přidávat funkce, a to jak ve formě přídavných modulů, tak prostřednictvím "rozšiřitelnosti bez kódu", která umožňuje uživatelům IT mimo IT SIMATIC vytvářet aplikace přizpůsobené jejich specifickým potřebám.

Připravenost k integraci – IT systémy SIMATIC mohou fungovat jako samostatná digitální bodová řešení nebo mohou být integrovány do propojeného ekosystému výrobních IT funkcí, včetně systémů MOM, QMS, ERP a PLM.

Výrobní informační systémy SIMATIC IT podporují rychlá a informovaná rozhodnutí v rychle se měnícím provozním prostředí. Mezi funkce softwaru SIMATIC IT MES patří:

Řízení toku výroby a procesů

 • Přiděluje činnost operátora výrobním operacím, krokům, materiálovým položkám a zdrojům
 • Zajišťuje správu rozpracované výroby objednávek, operací, šarží a sériových čísel
 • Rozděluje pracovní zátěž mezi operátory na začátku směny s přihlédnutím k jejich dovednostem

Dodržování výrobních cest

 • Identifikuje certifikované dovednosti obsluhy pro každou operaci
 • Provádí a spravuje protokolování času
 • Ověřuje provádění procesních kroků

Řízení exekucí

 • Zobrazuje podrobnosti o činnostech, které mají být provedeny
 • Zpracovává deklarace sestav dílů a deklarace sledování a použití nástrojů
 • Kontroluje správnost dílu/nástroje
 • Sleduje práci na neproduktivních činnostech
 • Řídí spotřebu materiálu a předběžnou montáž
 • Spravuje využití nástrojů

Sledování a dohledávání

 • Sleduje sériová čísla a sestavené materiály
 • Sleduje identifikátory šarží transformovaných materiálů
 • Sbírá naměřená data
 • Generuje zprávy o skutečném stavu a genealogické zprávy

Sledování vad a řízení neshod

 • Sledování závad
 • Spravuje neshody na základě katalogu problémů
 • Provádí správu životního cyklu neshod
 • Řídí a provádí procesy přepracování

Bezpapírová výroba a výkaznictví

 • Generuje a poskytuje elektronické pracovní pokyny
 • Provozuje sběrná místa

Správa uživatelů

 • Spravuje uživatele podle skupiny, role a certifikace.
 • Omezuje přístup k citlivým datům
 • Zajišťuje, aby určité úkoly prováděly pouze schválené osoby

Správa změn

 • Spravuje změny konkrétních pracovních příkazů
 • Umožňuje přidání sběru dat nebo operace
 • Přidá, odebere nebo nahradí díly/materiály ze seznamu
 • Opakuje operaci pracovního příkazu
 • Změny směrování
 • Odstraní závislosti mezi operacemi.

IT systémy SIMATIC se přizpůsobují specifickým požadavkům různých průmyslových procesů a vytvářejí bohatý ekosystém funkcí specifických pro dané odvětví. IT systémy SIMATIC jsou přizpůsobeny šesti klíčovým průmyslovým odvětvím a/nebo funkčním oblastem:

simatic-it-sb-640x360

Pochopte výhody

SIMATIC IT MES umožňuje výrobcům zkrátit dobu uvedení na trh, zvýšit flexibilitu pro personalizovanou hromadnou výrobu a zlepšit viditelnost automatizovaných operací. Pomáhá při vývoji produktů, výrobě a řízení podniku a přispívá ke snížení spotřeby energie a zdrojů.

Standardizace výrobních procesů

Zajistěte konzistentní a jednotné výrobní postupy ve všech globálních závodech, podpořte provozní efektivitu a kontrolu kvality.

Soulad s předpisy

Umožněte transparentní monitorování, dokumentaci a prosazování regulačních požadavků v celém výrobním procesu.

Snížení počtu přepracování/zmetkovitosti a lepší hospodaření s materiálem

Optimalizujte efektivitu výroby a využití zdrojů, minimalizujte plýtvání a zvyšte celkovou provozní efektivitu.

Omezte údržbu zařízení a prostoje

Zajistěte nepřetržitý provoz a minimalizujte narušení prostřednictvím proaktivního monitorování, funkcí prediktivní údržby a efektivního řízení výrobních procesů.

Zjednodušte monitorování a řešení problémů

Usnadněte efektivní identifikaci a řešení problémů ve výrobních procesech prostřednictvím komplexní viditelnosti v reálném čase, intuitivních rozhraní a integrované analýzy dat.

Rychlá reakce na nové podmínky na trhu

Získejte kontrolu v reálném čase, komplexní viditelnost a škálovatelná řešení, která vám umožní rychle upravit výrobní procesy a optimalizovat alokaci zdrojů.

IT software SIMATIC

Software SIMATIC IT MES

SIMATIC IT Unified Architecture Foundation (UAF) je platforma pro budování, provoz a správu moderního ekosystému MOM se zaměřením na současné a budoucí transformační technologie, které utvářejí budoucnost výroby. Jádrem SIMATIC IT UAF je jednotná datová sběrnice výrobních operací, která poskytuje společnou páteř pro integraci starších aplikací a zároveň nabízí první zásadní krok k jednotnému integrovanému systému.

Logiky SIMATIC IT UAF jsou spouštěny v distribuovaném spouštěcím prostředí navrženém pro provoz na malém i velkém výpočetním hardwaru. Data jsou trvalá ve standardním systému správy relačních databází (RDBMS).

SIMATIC IT UAF je konstruován na základě návrhu řízeného doménou (DDD). Data aplikací, služby a události jsou definovány modelem, který stanoví strukturu aplikace a zpřístupňuje se jako metadata v libovolné vrstvě.

SIMATIC IT UAF se vyznačuje architekturou SOA (Service Oriented Architecture) řízenou událostmi. Jeho aplikace je složena z modulárních funkčních bloků, nasazených a spravovaných prováděcím prostředím, které vzájemně komunikují s událostmi a zprávami. Tato architektura umožňuje modulární správu aplikací, čímž usnadňuje rozšíření funkcí.

SIMATIC IT UAF je navržen tak, aby vertikálně navýšil kapacitu, aby zajistil vysokou úroveň výkonu v průběhu životního cyklu aplikace, podporoval rostoucí zatížení uživatelů a dat a také expanzi na funkční úrovni.

Související produkt: Opcenter Execution

SIMATIC IT Unified Architecture Discrete Manufacturing

Viz Opcenter Execution Discrete

SIMATIC IT Unified Architecture Discrete Manufacturing (UA Discrete Manufacturing) je specializovaný výrobní informační systém, který řeší potřeby trhu diskrétního průmyslu. Je navržen tak, aby vyhovoval potřebám průmyslových odvětví, ve kterých jsou makrooblasti věnovány provádění sekvenčních diskrétních výrobních funkcí za účelem výroby požadovaného produktu. Mezi ně patří:

 • Dodavatelé v automobilovém průmyslu
 • Dodavatelé pro letectví a obranu
 • Výrobci energetických a inženýrských sítí
 • Výrobci průmyslových strojů a těžké techniky
 • Výrobci bílé techniky a domácích spotřebičů
 • Komplexní výroba a montáž dílů
 • Specializované funkce připravené k okamžitému použití jak pro komplexní montážní výrobu, tak pro prostředí zakázkových dílen (vysoká složitost, malý objem) a automatizovaná opakující se výroba (konfigurovatelné produkty, velké objemy)

Je třeba také poznamenat, že SIMATIC IT UA Discrete Manufacturing podporuje aditivní výrobní procesy práškového lože. To zahrnuje přípravu šarží prášku, štěpení, spotřebu, recyklaci a přidružení k certifikátům zkušební laboratoře, míchání a genealogii. Také přiřazuje sériová čísla k tiskovým úlohám pro tento výrobní prostor.

Diskrétní výroba SIMATIC IT UA nabízí nativní inženýrství a definici dat za běhu. Produktoví inženýři mohou definovat entity, aby bylo možné modelovat technická data. To znamená, že mohou konfigurovat informace o produktech, které budou vyrábět, o výrobním procesu a souvisejících pracovních operacích a o všech požadovaných zdrojích, jako jsou místa, stroje, nástroje, definice materiálů, vady a kódy přepracování. Alternativně je samozřejmě možné taková data importovat z externích systémů.

Diskrétní výroba SIMATIC IT UA umožňuje konfigurovatelné blokovací kontroly pro ověření zahájení a dokončení operace a konfigurovatelná omezení pro použití výrobních nástrojů a zařízení. Vynucuje správu auditů a certifikací, aby bylo možné sledovat a předcházet neoprávněným akcím. Dokáže stahovat žádané hodnoty do strojů, shromažďovat procesní data a spouštět tisk štítků. SIMATIC IT UA Discrete Manufacturing provádí vyvolávání materiálu, volání nástrojů a doplňování zásobníků e-kanban.

SIMATIC IT Unified Architecture Process Industries

Viz Opcenter Execution Process (Proces spuštění softwaru Opcenter)

SIMATIC IT Unified Architecture Process Industries (UA Process Industries) je určen pro spotřební balené zboží (CPG), potravinářský a nápojový průmysl a chemický průmysl. SIMATIC IT UA Process Industries umožňuje dobře provedené výrobní plány prostřednictvím správného sekvencování výrobních operací a rozpracované výroby (WIP) pomocí intuitivního řízení úkolů. Tato schopnost má za následek menší nároky na omezené zdroje, kratší doby cyklu a včasné dodání.

Pomocí priorit a výrobních pravidel spojených se specifickými výrobními zařízeními a vlastnostmi produktu společnost SIMATIC UA Process Industries zajišťuje, že správné zařízení se správným stavem je ve správný čas na správném místě. Výsledkem je, že výrobci procesů jsou schopni minimalizovat dobu a úsilí při změně a/nebo prodloužit dobu chodu zařízení. SIMATIC UA Process Industries zohledňuje omezenou kapacitu zdrojů a v případě potřeby zvažuje paralelní, překrývající se nebo alternativní operace.

SIMATIC IT UA Process Industries hlásí skutečné výrobní operace v reálném čase a umožňuje srovnání s očekávanými a historickými výsledky. Kromě měření výkonu podle norem, shody s harmonogramem, doby cyklu jednotky produktu, dostupnosti zdrojů a využití zdrojů provádí SIMATIC IT UA Process Industries analýzy včetně statistického řízení procesů a statistické kontroly kvality (SPC/SQC).

SIMATIC IT eBR

Zobrazit řešení Opcenter Execution Pharma

SIMATIC IT eBR je specializované řešení pro elektronickou evidenci šarží (eBR), které se používá v biologickém a farmaceutickém průmyslu. Nabízí nativní integraci mezi vrstvou MES a distribuovaného řídicího systému (DCS). To urychluje kroky návrhu, provádění a kontroly eBR a poskytuje skutečnou flexibilitu v procesu návrhu záznamu masterbatche.

SIMATIC IT eBR umožňuje řídit všechny regulované procesy bez papírových postupů nebo dokumentů. Systém nabízí snadnou konfiguraci a funkce připravené k okamžitému použití a umožňuje uživatelům navrhnout jakýkoli proces bez specifických dovedností v oblasti informačních technologií (IT).

Systém je plně v souladu s předpisy amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a správnou výrobní praxi (GMP) a optimalizuje dávkové výrobní procesy a pomáhá zefektivnit zdroje, jako jsou pokyny pro uživatele, přidělování zařízení a standardní operační postupy. Systematicky také kontroluje správné provádění všech fází, ať už lidských operací nebo operací řízených automatizační vrstvou.

SIMATIC IT eBR umožňuje výrobcům ve farmaceutickém a farmaceutickém průmyslu spolehlivě získávat kritická procesní data. Umožňuje dopředné a zpětné vyhledávání pomocí genealogických nástrojů a nástrojů auditní stopy. To výrazně zkracuje dobu výroby, kontroly a uvolňování a umožňuje rychlejší uvedení na trh.

SIMATIC IT eBR umožňuje výrobcům v odvětví biologických věd dosáhnout provozní dokonalosti, zkrátit dobu uvedení na trh, snížit náklady na dodržování předpisů a zlepšit kvalitu a produktivitu. SIMATIC IT eBR pomáhá společnostem maximalizovat efektivitu všech zdrojů – navádění uživatelů, přidělování zařízení a provozních postupů – a řídit a sledovat každou operaci v rámci provádění výroby, ať už lidskou nebo automatizovanou. Systém umožňuje kontrolu záznamu šarže produktu podle výjimek, což zajišťuje rychlejší a efektivnější výdej produktů.

Díky pokročilému workflow enginu a snadno použitelnému konceptu elektronických pracovních pokynů (EWI) lze SIMATIC IT eBR použít k řízení výroby a zároveň k zaznamenávání a centralizaci všech informací potřebných pro kontrolu dokončeného záznamu šarže, což umožňuje uvolnění na základě výjimky. Správa kmenových záznamů šarží (MBR) usnadňuje klíčové parametry procesu.

SIMATIC IT R&D Suite

Viz Opcenter Výzkum, vývoj a laboratoř (RD&L)

SIMATIC IT R&D Suite zefektivňuje výzkum, vývoj a výrobní procesy. Umožňuje bezproblémový přechod produktových dat a definic v celém výrobním procesu integrací výzkumných a vývojových laboratoří s závody.

SIMATIC IT R&D Suite udržuje návrhy produktů a procesy v souladu s požadavky na kvalitu a předpisy. Podporuje klíčové funkce, jako je dodržování předpisů a procesy duševního vlastnictví. Typické činnosti výzkumu a vývoje, jako je řízení projektů, vývoj receptur a obalů, řízení zkoušek a experimentů a návrh výrobního procesu, jsou podporovány integrovanou sadou nejlepších komponent ve své třídě, včetně elektronických poznámkových bloků, správy laboratoří, správy specifikací, správy šarží a zásob, výroby v pilotních závodech a dalších.

Ve své současné podobě SIMATIC R&D Suite spojuje své schopnosti do tří integrovaných modulárních řešení pro výzkum, vývoj a laboratorní aktivity:

 • SIMATIC IT Interspec (viz specifikace Opcenter) – Umožňuje jediné úložiště po celém světě pro všechny závody, které obsahuje všechny podrobnosti o všech surovinách, polotovarech, hotových výrobcích a obalových materiálech, které byly v rámci společnosti použity. Zahrnuje úplný kusovník a specifikace řízené verzí.
 • Komponenty pro výzkum a vývoj v oblasti SIMATIC IT (VIZ Opcenter Formulation) - Přivádí k životu digitální dvojče produktu. Přistupuje k jedinému úložišti poskytovanému SIMATIC IT Interspec a umožňuje pracovat na vylepšených vzorcích v digitálním prostředí, počínaje stávajícím kusovníkem nebo od nuly. Digitální dvojče receptury umožňuje uživatelům vidět okamžitý dopad této receptury na cenu produktu, nutriční hodnoty, alergeny a také dodržování předpisů (včetně předpisů všude tam, kam se produkt vyváží po celém světě).
 • SIMATIC IT Unilab (viz Opcenter Laboratory) - Komponenta laboratorního informačního systému (LIMS) je základní součástí sady SIMATIC IT R&D Suite. Díky definování všech kvalitativních parametrů a komponent pro správu specifikací a digitálnímu dvojčeti receptur umožňuje SIMATIC IT Unilab systému bezproblémově přenášet toto digitální dvojče do reálných zkoušek a také okamžitě analyzovat v laboratoři, aby se zjistilo, jak tyto zkoušky splňují stanovené parametry kvality.

Mezi další důležité nástroje v SIMATIC IT R&D Suite patří:

Elektronický laboratorní zápisník (ELN) – Poskytuje cílené funkce, které zajišťují, že každý výzkumník má plnou svobodu snadno zaznamenávat všechna data jakéhokoli typu experimentu nebo zprávy v elektronickém formátu.

Pracovní plocha receptur – Poskytuje kreativní prostředí pro správu velkého počtu prototypů na pracovní ploše a podporuje pokusy a experimenty pro zavádění a ověřování nových receptur, surovin, obalových materiálů, přísad, návrhů výrobních procesů a návrhů testů.

Spolupráce s dodavateli – To vám umožní úzce spolupracovat s vašimi dodavateli na správě formulovaných produktových dat. Dodavatelé mají přímý přístup do systému prostřednictvím zabezpečeného portálu, kde si mohou prohlížet pouze materiály, které dodávají, a aktualizovat potřebná informační pole. Tento nástroj minimalizuje riziko chyb a neefektivity v důsledku chybějících specifikací v produktových listech nebo v důsledku časových ztrát při přepisování specifikací do systému.

SIMATIC IT Unified Architecture Manufacturing Intelligence

Viz Opcenter Intelligence

SIMATIC IT Unified Architecture Manufacturing Intelligence je moderní řešení podnikové výrobní inteligence, které se zaměřuje na současné a budoucí transformační technologie, které utvářejí budoucnost datové analytiky pro výrobu: internet věcí, cloud computing a pokročilou analytiku.

SIMATIC IT UA Manufacturing Intelligence propojuje, organizuje a agreguje výrobní data z různorodých firemních zdrojů do soudržných, inteligentních a kontextualizovaných informací s cílem získat okamžité a užitečné poznatky. Mezi tato data patří data procesů a obchodní údaje, data z provozů a klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), které mají vliv na výrobu.

SIMATIC IT UA Manufacturing Intelligence poskytuje uživateli celkový pohled na informace, poskytuje nástroje pro vytváření webových řídicích panelů a sestav přístupných odkudkoli, umožňuje samoobslužné zkoumání dat a umožňuje rozpoznat trendy a další vztahy mezi daty, které by jinak při prohlížení různých tabulek nebo sestav nemusely být zřejmé.

SIMATIC IT UA Manufacturing Intelligence rozšiřuje řešení Siemens MOM tím, že poskytuje možnost aplikovat analytické a reportovací techniky na provozní a obchodní data na pracovní, regionální a globální úrovni.

SIMATIC IT UA Manufacturing Intelligence integruje, propojuje a sjednocuje zdroje dat – jako je laboratorní informační systém (LIMS), řízení podnikových zdrojů (ERP), systém řízení výroby, systém řízení kvality, pokročilé plánování a rozvrhování a další – do jednoho přístupného analytického datového modelu, který poskytuje možnosti zkoumat a pronikat do kontextualizovaných dat.

SIMATIC IT UA Manufacturing Intelligence se používá na úrovni závodu ke zlepšení spolupráce a výměny dat mezi výrobním závodem a podnikovými systémy a/nebo na podnikové úrovni ke srovnávání a porovnávání výrobních sérií nebo předpovídání různých operací závodu. Vzhledem k tomu, že se data z různých zdrojů kombinují, lze je umístit do nového kontextu nebo agregovat, aby uživatelům poskytla jiný a úplnější pohled na operace bez ohledu na to, odkud data pocházejí.

Další informace

Technický dokument

Využijte výhody funkcí pro vývoj s nízkou potřebou kódu a bohaté a vyspělé platformy MES

E-kniha

Průvodce digitální výrobou pro vedoucího pracovníka