Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
 1. Home
Inżynier pracuje nad systemami edrive z wykorzystaniem oprogramowania do symulacji pojazdów elektrycznych.

Cyfrowy wątek w motoryzacji

Elektryfikacja pojazdów

Zmaksymalizuj wydajność i zasięg, zapewniając jednocześnie szybki rozwój zakładu i bezbłędne wprowadzanie produktów na rynek.

Jak możesz usprawnić rozwój pojazdów elektrycznych?

Twoja przewaga konkurencyjna zależy od szybkiego wejścia na rynek z pełną gamą bezpiecznych i komfortowych pojazdów elektrycznych (EV) dalekiego zasięgu. Jak to zrobić i dostarczyć to, czego faktycznie chcą Twoi klienci?

Uruchom środowisko inżynierii produktu, które przyspiesza projektowanie, weryfikację i walidację pojazdów elektrycznych. Zaimplementuj system, który z góry uwzględnia implikacje produkcyjne.

Zapewnienie elastyczności, dokładności i jakości produkcji

Przyspiesz innowacje i produkcję pojazdów elektrycznych, jednocześnie spełniając cele środowiskowe i zaspokajając popyt konsumentów.

98%

Dokładność symulacji linii produkcyjnej

Popraw jakość i dokładność projektów linii produkcyjnych poprzez symulację, co pozwala zidentyfikować wady i problemy oraz wprowadzić niezbędne poprawki przed rzeczywistą produkcją. (MINO)

50%

Skrócenie czasu cyklu wstępnej oceny pojazdu

Stwórz cyfrowy wątek i kompleksowego cyfrowego bliźniaka dla nowych i trwających projektów pojazdów, aby szybko opracowywać bezpieczne i funkcjonalne rozwiązania w zakresie mobilności. (NEVS)

25%

Więcej czasu na rozwój nowych produktów

Wyeliminuj błędy montażowe, usprawnij procesy i z łatwością ponownie wykorzystuj projekty, aby zaoszczędzić czas, który można ponownie zainwestować w innowacyjne działania związane z rozwojem produktu. (Cabycal)

Rozwiązania w zakresie elektryfikacji pojazdów

Skróć cykl rozwoju

Jak wprowadzić na rynek pełną gamę bezpiecznych, wygodnych i w pełni funkcjonalnych pojazdów szybciej niż konkurencja?

Poznaj trzy kluczowe obszary projektowania pojazdów elektrycznych. Nasze rozwiązania są opracowywane z myślą o Twoich potrzebach w każdym z tych obszarów:

Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązanie do elektryfikacji pojazdów firmy Siemens oferuje zintegrowane środowisko wirtualne, które przyspiesza rozwój pojazdów elektrycznych, jednocześnie integrując nowe systemy energetyczne i złożone funkcje, umożliwiając:

 • Usprawnienie procesu podejmowania decyzji dzięki ciągłej współpracy w łańcuchu wartości
 • Szybszy rozwój dzięki maksymalizacji ponownego wykorzystania komponentów projektu
 • Zmniejszenie liczby błędów dzięki podejściu projektowemu opartemu na modelu i poprawnym na etapie budowy
 • Doskonałość operacyjna dzięki wcześniejszemu udostępnianiu informacji o produkcie zespołowi produkcyjnemu

Prowadzenie bardziej wydajnych projektów elektryfikacji pojazdów

2000

Projektuj iteracje w ciągu godziny

Zyskaj wystarczająco dużo czasu na stworzenie dojrzałego projektu na wczesnym etapie procesu. (NEVS)

20-30%

Skrócenie cykli projektowych

Dzięki współpracy z producentami samochodów na wszystkich etapach planowania, symulacji i rozruchu można skrócić cykle projektowe nawet o 20-30%. (Studium przypadku MINO)

25%

Więcej czasu na rozwój nowych produktów

Badanie i testowanie nowych linii pomaga szybciej wprowadzać na rynek więcej produktów. (Studium przypadku Cabycal)

przykład wdrożenia

Renault (GREEN)

Renault streamlines future hybrid and electric vehicle development using Simcenter Amesim
Case Study

Renault korzysta z oprogramowania Simcenter Amesim, aby usprawnić rozwój silników hybrydowych i elektrycznych

Firma:Renault (GREEN)

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Boulogne-Billancourt , France

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim

Platforma GREEN wspierana przez Simcenter Amesim ma połączyć różne dziedziny wiedzy i inżynierów różnych systemów, aby zespoły, które nigdy nie współpracowały mogły wspólnie rozwiązać typowe problemy inżynierskie.<br/>
Eric Chauvelier, Menedżer ds. Metod i Symulacji Alliance Engineering, Renault
Elektryfikacja pojazdów

Poznaj naszą bibliotekę dokumentów

Jak możesz przyspieszyć rozwój pojazdów elektrycznych, jednocześnie wprowadzając modele i funkcje, które przyciągną konsumentów do Twojej marki?

Koncepcja elektryfikacji pojazdów przedstawiająca projektowanie układów napędowych pojazdów elektrycznych.

Rozwiązania przyspieszające elektryfikację pojazdów

Kompozytowe projektowanie produktu

Rozwój układów E/E

Inżynieria wydajności

Planowanie procesów produkcji

Często zadawane pytania

Jakie są korzyści z elektryfikacji pojazdów?

Elektryfikacja pojazdów niesie ze sobą wiele korzyści dla producentów z branży motoryzacyjnej. Wykorzystanie technologii pojazdów elektrycznych pozwala producentom dostosować się do globalnych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, ustanawiając swoją markę jako skoncentrowaną na zaspokajaniu rosnącego popytu na przyjazne dla środowiska alternatywy. Ponadto uproszczony układ napędowy pojazdów elektrycznych, z mniejszą liczbą ruchomych części, prowadzi do usprawnienia procesów produkcyjnych, zmniejszając złożoność produkcji i potencjalnie obniżając koszty produkcji.

Ponieważ rządy na całym świecie zachęcają do rozwoju i produkcji pojazdów elektrycznych, producenci mogą korzystać z zachęt finansowych i ulg podatkowych, sprzyjając sprzyjającemu otoczeniu biznesowemu. Bycie w czołówce innowacji w zakresie pojazdów elektrycznych pozycjonuje producentów jako liderów branży, otwierając nowe rynki i przyciągając świadomych ekologicznie konsumentów. Włączając elektryfikację do swoich ofert, producenci mogą wykorzystać te korzyści, aby napędzać wzrost, poprawiać reputację marki i przyczyniać się do bardziej zrównoważonej przyszłości motoryzacji.

Jak szybko zintegrować elementy projektu z poprzednich platform?

Aby szybko zintegrować elementy projektu z poprzednich platform, skorzystaj z naszego kompleksowego zestawu narzędzi projektowych i inżynieryjnych. Nasze rozwiązania ułatwiają efektywną współpracę, ponowne wykorzystanie danych projektowych i usprawniają proces integracji. Kluczowe kroki obejmują:

 1. Rozwiązania z zakresu cyfryzacji i PLM: Dostarczamy narzędzia do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), które umożliwiają cyfrowy wątek w całym procesie rozwoju produktu. Pozwala to na bezproblemową integrację elementów projektu z poprzednich platform, zapewniając spójność i dokładność danych.
 2. Oprogramowanie CAD: Oferujemy zaawansowane oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), pozwalające inżynierom na sprawne modelowanie i modyfikowanie komponentów. Wykorzystanie parametrycznych funkcji projektowych i ustandaryzowanych bibliotek pomaga przyspieszyć integrację sprawdzonych elementów projektu.
 3. Narzędzia do symulacji i walidacji: Oferujemy narzędzia do symulacji i walidacji do oceny wydajności zintegrowanych elementów projektu. Gwarantuje to, że modyfikacje są zgodne z wymaganiami dotyczącymi wydajności i normami regulacyjnymi, zmniejszając ryzyko błędów.
 4. Platformy współpracy: Kładziemy nacisk na narzędzia współpracy , które ułatwiają komunikację między zespołami interdyscyplinarnymi. Sprzyja to środowisku współpracy, umożliwiając szybkie podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów podczas procesu integracji.
 5. Ponowne wykorzystanie wiedzy: Opowiadamy się za ponownym wykorzystaniem wiedzy poprzez cyfryzację. Przechwytując i dokumentując wiedzę projektową i inżynierską, zespoły mogą korzystać ze sprawdzonych rozwiązań z poprzednich platform, oszczędzając czas i zasoby.

Jak osiągnąć surowe cele środowiskowe i zaspokoić zapotrzebowanie konsumentów?

Osiągnięcie surowych celów środowiskowych przy jednoczesnym zaspokojeniu popytu konsumentów w branży pojazdów elektrycznych wymaga strategicznego podejścia, które równoważy zrównoważony rozwój z oczekiwaniami konsumentów. Pomożemy Ci sprostać temu wyzwaniu poprzez:

 1. Kompleksowe rozwiązania w zakresie elektryfikacji: Oferujemy holistyczny pakiet rozwiązań w zakresie elektryfikacji, obejmujący wszystko, od wydajnych systemów magazynowania energii po inteligentną infrastrukturę ładowania. Gwarantuje to, że cały ekosystem pojazdów elektrycznych jest zgodny z celami środowiskowymi, jednocześnie zaspokajając rosnące zapotrzebowanie na mobilność elektryczną.
 2. Współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju: Współpracujemy z producentami samochodów, aby zintegrować przyjazne dla środowiska praktyki z całym łańcuchem dostaw. Wiąże się to ze ścisłą współpracą z dostawcami w celu zapewnienia zrównoważonego pozyskiwania materiałów i promowania przyjaznych dla środowiska procesów produkcyjnych.
 3. Dostosowanie do preferencji konsumenta: Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest satysfakcja konsumentów i dostosowujemy rozwiązania w zakresie elektryfikacji do zróżnicowanych preferencji konsumentów. Obejmuje to opracowywanie pojazdów elektrycznych o zwiększonym zasięgu, możliwości szybkiego ładowania i zaawansowanych funkcjach, dostosowanych do tego, czego współcześni konsumenci oczekują od swoich pojazdów.
 4. Podejmowanie decyzji w oparciu o dane: Wykorzystujemy analitykę opartą na danych, aby zrozumieć trendy rynkowe i zachowania konsumentów. Pomaga to producentom podejmować świadome decyzje dotyczące rozwoju produktu, zapewniając, że przyjazne dla środowiska funkcje są zgodne z wymaganiami konsumentów.

Jakie wyzwania stoją przed rozwojem pojazdów elektrycznych i jak Siemens może im pomóc?

Branża pojazdów elektrycznych stoi przed kilkoma wyzwaniami w rozwoju, począwszy od ograniczeń technologii akumulatorów, a skończywszy na infrastrukturze ładowania.

 1. Wspieramy producentów pojazdów elektrycznych w optymalizacji procesów produkcyjnych poprzez zaawansowane rozwiązania z zakresu automatyzacji i cyfryzacji. Pomaga to usprawnić produkcję, poprawić wydajność i obniżyć koszty produkcji pojazdów elektrycznych.
 2. Kolejną poważną przeszkodą jest opracowanie wydajnych i opłacalnych akumulatorów o zwiększonym zasięgu i żywotności. Oferujemy najnowocześniejsze technologie i systemy akumulatorów, które zwiększają wydajność i żywotność pojazdów elektrycznych.
 3. Kolejnym wyzwaniem jest infrastruktura ładowania, która wiąże się z potrzebą rozległych i szybkich sieci ładowania. Rozwiązujemy ten problem, dostarczając inteligentne i skalowalne rozwiązania w zakresie ładowania, przyczyniając się do rozwoju niezawodnej infrastruktury ładowania na całym świecie.
 4. Siemens wspiera producentów pojazdów elektrycznych w optymalizacji procesów produkcyjnych dzięki zaawansowanym rozwiązaniom z zakresu automatyzacji i cyfryzacji. Pomaga to usprawnić produkcję, poprawić wydajność i obniżyć koszty produkcji pojazdów elektrycznych.
 5. W dziedzinie mobilności elektrycznej jesteśmy partnerem strategicznym, oferując kompleksowy pakiet rozwiązań w zakresie technologii akumulatorów, infrastruktury ładowania i procesów produkcyjnych. Wykorzystując doświadczenie firmy Siemens, projektanci pojazdów elektrycznych mogą poruszać się po zawiłościach branży i przyspieszyć przejście na zrównoważony i wydajny ekosystem transportu elektrycznego.

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Wideo | Elektryfikacja przyszłości motoryzacji dzięki elektryfikacji pojazdów firmy Siemens

Wideo | Wirtualne środowisko programistyczne oparte na współpracy

Wideo | Kompleksowa symulacja projektowania i optymalizacji

Posłuchaj

Podcast | Cyfryzacja i przyszłość inżynierii osiągów pojazdów

Podcast | Zrównoważony rozwój w przemyśle motoryzacyjnym

Przeczytaj

Biała księga | Transformacja planowania produkcji w erze pojazdów elektrycznych

Książka elektroniczna | Przyspiesz rozwój pojazdów elektrycznych dzięki projektowaniu i symulacji

Biała księga | Transformacja przyszłości motoryzacji dzięki rozwiązaniu do rozwoju systemów E/E

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!