Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
 1. Home
Inżynierowie pojazdów pracują nad zapewnieniem zgodności, bezpieczeństwa, wydajności i cyberbezpieczeństwa w pojeździe definiowanym programowo.

Motoryzacyjny wątek cyfrowy

Pojazdy definiowane programowo

Przyspiesz wdrażanie funkcji EV, ADAS i AV dzięki metodologiom, procesom i narzędziom, które zarządzają szybkim wzrostem oprogramowania i elektroniki.

Przyspiesz innowacje w pojazdach definiowanych programowo

W miarę jak oprogramowanie staje się coraz bardziej połączone i zintegrowane z wieloma systemami dziedzinowymi, integracja zaawansowanego oprogramowania i inżynierii systemów zapewnia interoperacyjność oprogramowania i sprzętu w celu zapewnienia osiągów, zgodności, bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa pojazdu, przy jednoczesnym spełnieniu ambitnych celów w zakresie kosztów i terminów.

Ciągłe podejmowanie decyzji w oparciu o symulację

Wiodące firmy korzystają z naszych w pełni zintegrowanych rozwiązań, które są dostosowane do ich potrzeb biznesowych w branży motoryzacyjnej.

80%

Skrócenie czasu

na zintegrowanych procesach z wykorzystaniem Simcenter 3D i NX. (Korporacja Denso)

16%

Wzrost produktywności prac badawczo-rozwojowych

Wykorzystanie Polarion ALM do zapewnienia wydajnych przepływów pracy. (NIO)

80%

Skrócenie czasu identyfikacji modelu

Z pomocą Simcenter Amesim. (Renault)

Rozwiązania dla pojazdów definiowanych programowo

Szybsze wprowadzanie innowacji

Inżynieria oprogramowania i systemów przyspiesza wdrażanie funkcji pojazdów elektrycznych (EV), zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS) i pojazdów autonomicznych (AV) dzięki metodologiom, procesom i narzędziom, które zarządzają szybkim wzrostem oprogramowania i elektroniki, zapewniając jednocześnie mechaniczne dopasowanie systemu.

Napędzaj innowacje, zapewniaj zgodność z przepisami i projektuj z myślą o przyszłości dzięki godnym zaufania, międzydomenowym modelom systemów:

 • Uwzględnij wymagania klientów, inżynieryjne i prawne w modelach systemów, aby dostosować najwcześniejszą architekturę do potrzeb systemu
 • Bezproblemowo udostępniaj, ponownie wykorzystuj i kaskaduj istotne informacje w trakcie rozwoju
 • Oceniaj wymagania dotyczące oprogramowania i oceniaj ryzyko bezpieczeństwa wcześniej, aby zapewnić zgodność z przepisami podlegającymi audytowi
 • Znajdź optymalną strategię implementacji funkcji, testując wiele założeń we wszystkich systemach
 • Stwórz możliwości zarabiania na usługach opartych na oprogramowaniu w przyszłości

Korzyści płynące z integracji wielu systemów dziedzinowych

Usprawnij proces rozwoju

Zbuduj pełną wirtualną platformę do rozwoju pojazdów i weryfikacji sterowania za pomocą Simcenter. (FAW)

Skrócenie iteracji projektu

Skorzystaj z usług doradczych i narzędzi programowych firmy Siemens, aby wcześniej prawidłowo zaprojektować pojazd definiowany programowo. (Karma)

Zwiększ efektywność współpracy

Zyskaj elastyczność operacyjną, której potrzebujesz, aby zespoły interdyscyplinarne efektywnie ze sobą współpracowały. (Renault)

case study

Hyundai Motor Group

Using model-based systems engineering to take a new approach to virtual NVH development
Case Study

Using model-based systems engineering to take a new approach to virtual NVH development

Firma:Hyundai Motor Group

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Seoul, South Korea

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions

Rezultatem naszego projektu z Simcenter Engineering jest to, że możemy teraz wprowadzać terminowe i niezawodne ulepszenia na wczesnych etapach rozwoju pojazdów.
Park Sangyounga, Starszy inżynier badawczy, Hyundai Motor Group
Pojazdy definiowane programowo

Poznaj naszą bibliotekę dokumentów

Pokonaj rosnącą złożoność pojazdów definiowanych programowo, aby dostarczać innowacje szybciej niż konkurencja.

Zaawansowana technologicznie konfiguracja produkcji samochodów pokazuje, jak coraz powszechniejsze stają się pojazdy definiowane przez softwarae.

Rozwiązania wprowadzające innowacje w pojazdach definiowanych programowo

Inżynieria systemów

Rozwój układów E/E

Inżynieria wydajności

Zarządzanie cyklem życia aplikacji.

Często zadawane pytania

Co to jest pojazd definiowany programowo?

Pojazd definiowany programowo to najnowocześniejsza koncepcja motoryzacyjna, która na nowo definiuje tradycyjne pojazdy, nadając priorytet sterowaniu programowemu i możliwości adaptacji. Wykorzystuje zaawansowane systemy komputerowe do zarządzania i dostosowywania kluczowych funkcji pojazdu, takich jak układ napędowy, zawieszenie i funkcje bezpieczeństwa. Centralizując kontrolę za pomocą oprogramowania w pojeździe i poza nim, producenci zyskują bezprecedensową elastyczność w zakresie zdalnej aktualizacji, optymalizacji i personalizacji osiągów pojazdu, zwiększając komfort użytkowania i trwałość. Takie podejście pozwala na bezproblemową integrację nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, łączność i zdolności autonomiczne.

Producenci samochodów koncentrują się na pojazdach definiowanych programowo (SDV) ze względu na możliwość zróżnicowania swojej oferty, poprawy wydajności operacyjnej dzięki zdalnej diagnostyce i aktualizacjom oraz zabezpieczenia swoich pojazdów na przyszłość przed szybkim postępem technologicznym. Pomyślne opracowanie SDV wymaga podjęcia z góry decyzji architektonicznych, które uwzględniają oprogramowanie i wynikające z tego implikacje dla sprzętu, a także różnych interfejsów do czujników i elementów wykonawczych. Ponadto producenci muszą uwzględnić długoterminową skalowalność, aby umożliwić zdalną konserwację i aktualizacje.

Jakie oprogramowanie jest używane do AUTOSAR?

Automotive Open System Architecture AUTOSAR to ogólnoświatowe partnerstwo rozwojowe stron zainteresowanych motoryzacją. Głównym celem partnerstwa rozwojowego AUTOSAR jest zapewnienie wiodącego rozwiązania dla platform oprogramowania motoryzacyjnego poprzez standaryzację podstawowych funkcji systemu i interfejsów funkcjonalnych. Framework umożliwia efektywne tworzenie wbudowanego oprogramowania aplikacyjnego, które wspiera zadania związane z podstawowymi funkcjami motoryzacyjnymi w rozwoju systemów pojazdu. ® Capital Embedded AR Classic ™, należący do portfolio Siemens Xcelerator, jest przykładem oprogramowania do implementacji standardu AUTOSAR. Jest to kompletna oferta z narzędziami i oprogramowaniem, które spełniają wszystkie potrzeby platformy elektronicznej jednostki sterującej (ECU), od aktualizacji ekstraktu ECU po konfigurację platformy oprogramowania.

Jakie testy są dostępne w przypadku integracji oprogramowania motoryzacyjnego?

Testy integracji oprogramowania w przemyśle motoryzacyjnym koncentrują się na sprawdzeniu, czy różne komponenty oprogramowania współpracują ze sobą zgodnie z przeznaczeniem po zintegrowaniu z ogólnym systemem pojazdu. Zapewnia bezproblemową komunikację i kompatybilność między różnymi podsystemami. Najbardziej wydajne testy integracji oprogramowania obejmują narzędzia symulacyjne i środowiska wirtualne do symulacji rzeczywistych scenariuszy jazdy i testowania zachowania zintegrowanego oprogramowania w różnych warunkach. Ta wirtualizacja pozwala na kompleksowe testowanie bez konieczności tworzenia fizycznych prototypów. Po zakończeniu integracji oprogramowania pojazdy muszą przejść szeroko zakrojone testy terenowe w warunkach rzeczywistych, aby potwierdzić wydajność, niezawodność i wrażenia użytkownika. Dane zebrane podczas testów terenowych umożliwiają system informacji zwrotnej w zamkniętej pętli, który pomaga zidentyfikować wszelkie problemy lub obszary wymagające poprawy. Siemens oferuje następujące sprawdzone rozwiązania testowe z portfolio Capital, wyselekcjonowane dla przemysłu motoryzacyjnego:

 • {1}Capital Embedded Integrator AR Classic{2} to efektywne rozwiązanie do kompleksowej konfiguracji komponentów oprogramowania pośredniczącego AUTOSAR.
 • Capital Embedded Virtualizer AR Classic], ECU jest symulowany, dzięki czemu testy oprogramowania można kontrolować za pomocą unikalnego, nieinwazyjnego śledzenia do głębokiej analizy.
 • Oprogramowanie Capital Embedded AR Classic to nasza implementacja platformy AUTOSAR Classic.
 • Capital Network Designer służy do projektowania, weryfikowania i sprawdzania poprawności komunikacji programowej za pośrednictwem standardowych protokołów, takich jak CAN, CAN FD, LIN, FlexRay i Ethernet (SOME/IP, TCP, UDP, DoIP, DDS).

W jaki sposób Siemens może pomóc w weryfikacji i walidacji w branży motoryzacyjnej?

Weryfikacja i walidacja mają kluczowe znaczenie w projektowaniu pojazdów definiowanych programowo, aby zapewnić, że zintegrowane oprogramowanie działa poprawnie, spełnia standardy wydajności i jest zgodne z przepisami bezpieczeństwa. Weryfikacja potwierdza, że oprogramowanie jest zbudowane zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami projektowymi, podczas gdy walidacja zapewnia, że spełnia ono potrzeby użytkownika i działa niezawodnie w warunkach rzeczywistych. Niewystarczająca lub opóźniona weryfikacja i walidacja mogą prowadzić do błędów oprogramowania, zagrożeń bezpieczeństwa i problemów ze zgodnością, które mogą skutkować wycofaniem produktów z rynku i utratą reputacji marki.

Siemens pomaga w weryfikacji i walidacji, łącząc realistyczne modele systemów w scenariuszach współsymulacji w celu walidacji wczesnych założeń architektury oprogramowania w kontekście architektury elektrycznej i sieciowej. Umożliwiając ciągłą ocenę, którą można przeprowadzać z interesariuszami z wielu dziedzin inżynierii, można zrównoważyć kompromisy, takie jak waga, koszty i zużycie energii, przed przejściem do działań inżynieryjnych specyficznych dla danej dziedziny. Poszczególne domeny mogą następnie weryfikować interfejsy funkcjonalne, generować opcje, weryfikować wymagania, zapewniać cyberbezpieczeństwo i oceniać decyzje dotyczące sprzętu i oprogramowania za pomocą symulacji w środowisku wirtualnym.

W miarę wdrażania oprogramowania rozwiązania firmy Siemens mogą generować zweryfikowane i zatwierdzone wyciągi z ECU, aby ułatwić integrację oprogramowania aplikacyjnego z oprogramowaniem podstawowym skonfigurowanego ECU. Dzięki temu inżynierowie mogą testować działanie oprogramowania aplikacyjnego w czasie rzeczywistym za pomocą zwirtualizowanego ECU i rzeczywistych danych komunikacji sieciowej. W rezultacie inżynierowie mogą szybciej opracowywać złożone oprogramowanie i dostarczać swoim klientom produkty wysokiej jakości.

Jaka jest różnica między pojazdem definiowanym programowo a pojazdem tradycyjnym?

Szacuje się, że w przypadku półluksusowego lub luksusowego pojazdu poruszającego się po drogach w danym momencie wykonuje się ponad 100 milionów linii kodu. Zapewnienie bezbłędnych wrażeń z jazdy w tym złożonym środowisku wymaga setek jednostek obliczeniowych, które działają bezbłędnie w czasie rzeczywistym. W ostatnich latach producenci coraz bardziej koncentrują się na optymalizacji oprogramowania potrzebnego do wykonania tego sprzętu i wykorzystują oprogramowanie wraz z technologiami takimi jak sztuczna inteligencja (AI) w celu wyróżnienia swoich produktów. To podejście do rozwoju motoryzacji zostało nazwane pojazdem definiowanym programowo, w którym oprogramowanie szybko staje się kluczem do tego, w jaki sposób pojazd jest projektowany, produkowany, serwisowany i działa jako brzeg do gromadzenia danych wywiadowczych dla konsumentów. Główne różnice między pojazdem definiowanym programowo a pojazdem tradycyjnym są następujące:

 • Kontrola: W pojeździe definiowanym programowo sterowanie odbywa się przede wszystkim za pomocą systemów oprogramowania, podczas gdy w tradycyjnych samochodach sterowanie odbywa się głównie mechanicznie, opierając się na elementach fizycznych, takich jak dźwignie, linki i hydraulika.
 • Adaptacji: Pojazdy definiowane programowo mogą łatwo zdalnie dostosowywać swoje funkcje poprzez aktualizacje oprogramowania, oferując użytkownikom elastyczność i opcje dostosowywania. Tradycyjne pojazdy nie mają takiej zdolności adaptacyjnej i zazwyczaj wymagają fizycznych modyfikacji w celu aktualizacji.
 • Integracja nowych technologii: Pojazdy definiowane programowo bezproblemowo integrują nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI), łączność i możliwości autonomiczne. Tradycyjne samochody mogą nie mieć infrastruktury lub kompatybilności, aby włączyć te zaawansowane funkcje bez znaczącej modernizacji.
 • Długowieczność i konserwacja: Ze względu na swój programowy charakter, pojazdy definiowane programowo mogą mieć potencjalnie dłuższą żywotność i wymagać rzadszej konserwacji w porównaniu z tradycyjnymi pojazdami. Pozwalają one na zdalną diagnostykę i aktualizacje, umożliwiając producentom szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów, podczas gdy tradycyjne samochody mogą wymagać bardziej praktycznej konserwacji i napraw.

Jakie są zalety pojazdu definiowanego programowo?

Dla producentów samochodów pojazd definiowany programowo oferuje następujące korzyści:

 • Zróżnicowanie i przewaga konkurencyjna: Pojazdy definiowane programowo pozwalają producentom samochodów wyróżnić swoje produkty na zatłoczonym rynku, oferując unikalne funkcje i możliwości oparte na zaawansowanych systemach oprogramowania. To zróżnicowanie może pomóc w przyciągnięciu klientów i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej w branży.
 • Efektywność rozwoju: Rozwój i produkcja pojazdów definiowanych programowo może być bardziej wydajna w porównaniu z tradycyjnymi samochodami, ponieważ aktualizacje oprogramowania, poprawki błędów i optymalizacje mogą być wdrażane zdalnie, bez konieczności fizycznych modyfikacji pojazdu. Ten usprawniony proces może skrócić czas i obniżyć koszty rozwoju dla producentów.
 • Ciągły strumień przychodów: Pojazdy definiowane programowo umożliwiają producentom oferowanie usług opartych na subskrypcji i funkcji premium, które mogą generować stały strumień przychodów po początkowej sprzedaży pojazdu. Ten stały dochód może przyczynić się do rentowności i długoterminowego zrównoważonego rozwoju firm motoryzacyjnych.
 • Ciągłe doskonalenie: Pojazdy definiowane programowo generują ogromne ilości danych o osiągach pojazdu, zachowaniu użytkowników i wzorcach jazdy. Producenci samochodów mogą wykorzystać te dane, aby uzyskać wgląd w preferencje klientów, usprawnić rozwój produktów i generować przychody dzięki partnerstwom w zakresie monetyzacji danych z firmami zewnętrznymi.

Dla kierowcy i pasażerów pojazd definiowany programowo oferuje następujące korzyści:

 • Elastyczność i personalizacja: Pojazdy definiowane programowo oferują konsumentom bezprecedensową elastyczność w dostosowywaniu i personalizowaniu wrażeń z jazdy poprzez aktualizacje oprogramowania. Mogą zdalnie dostosowywać ustawienia pod kątem osiągów, komfortu i bezpieczeństwa, zwiększając ogólną satysfakcję z pojazdu.
 • Bezpieczeństwo i wygoda: Pojazdy definiowane programowo są często wyposażone w zaawansowane funkcje bezpieczeństwa sterowane przez oprogramowanie, takie jak systemy unikania kolizji, adaptacyjny tempomat i funkcje autonomicznej jazdy. Funkcje te mogą znacznie poprawić bezpieczeństwo na drodze i zapewnić dodatkową wygodę kierowcom.
 • Zwiększona trwałość i wartość odsprzedaży: Możliwość bezprzewodowego otrzymywania aktualizacji oprogramowania pozwala pojazdom definiowanym programowo być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi i optymalizacjami wydajności. Ta funkcja może wydłużyć żywotność pojazdu i zwiększyć jego wartość odsprzedaży w porównaniu z tradycyjnymi pojazdami, które mogą szybko stać się przestarzałe.
 • Diagnostyka i konserwacja w czasie rzeczywistym: Pojazdy definiowane programowo umożliwiają diagnostykę w czasie rzeczywistym i zdalne monitorowanie systemów pojazdu, umożliwiając producentom proaktywne identyfikowanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów, zanim dojdzie do ich eskalacji. To proaktywne podejście do konserwacji może skrócić przestoje i koszty napraw dla konsumentów, zapewniając spokój ducha i płynniejszą eksploatację.

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Posłuchaj

 • Podcast | Sprostanie wyzwaniom związanym ze złożonością projektu
 • Podcast | W jaki sposób definicja produktu pomaga producentom dostosować się i zachować konkurencyjność
 • Podcast | Wartość połączonej inżynierii
 • Podcast | Wartość walidacji produktu

Przeczytaj

 • Biała księga | Opanuj opracowywanie produktów za pomocą nowoczesnego MBSE i SysML v2
 • Książka elektroniczna | Ciągła weryfikacja i walidacja pojazdów definiowanych programowo
 • Książka elektroniczna | Inżynieria oparta na modelach zapewniająca bezproblemową integrację systemów motoryzacyjnych

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!