1. Home

Simcenter

Simcenter Engineering and Consulting Services

Doświadczony partner inżynieryjny transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa

Karma automotive

Nieustępliwe dążenie do doskonałości

Firma Karma nawiązała partnerstwo strategiczne z zespołem Simcenter Engineering and Consulting Services, aby zrealizować swoje cele w zakresie hałasu, drgań i uciążliwości korzystania (NVH) oraz wdrożyć najnowocześniejsze procesy testowania i symulacji.

Cyfrowy bliźniak

Działy inżynieryjne we wszystkich branżach stoją przed wyzwaniem w postaci rosnącej złożoności inteligentnych, ekologicznych produktów odpowiadających na zapotrzebowanie rynkowe. Zespół Simcenter Engineering and Consulting Services pomaga tworzyć cyfrowego bliźniaka produktów z myślą o zwiększeniu ich wydajności, komfortu użytkowania, niezawodności i trwałości. Jesteśmy zaufanym partnerem na każdym etapie transformacji cyfrowej, od wczesnych etapów projektowania przez cały proces.

Nasz zespół oferuje usługi, które wykraczają poza odrębne symulacje lub izolowane kampanie testowe. Łączymy je w jedno kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia zbudowanie prawdziwego cyfrowego bliźniaka.

Powiązane treści

Materiał wideo: Możliwości wielozadaniowego cyfrowego bliźniaka w zakresie poprawy charakterystyki dynamiki pojazdu i innych cech
Materiał wideo: Wykonywalny cyfrowy bliźniak (xDT)
Case study: Firma Hyundai wykorzystuje inżynierię systemów opartą na modelu, aby wdrożyć nowe podejście do wirtualnego rozwoju produktów pod kątem parametrów NVH
Blog: Jak wykorzystać sztuczną inteligencję, aby skrócić procesu identyfikacji parametru z tygodni do minut

Wizualizacje oprogramowania Simcenter wyświetlane na laptopie.

Elektryfikacja

Wzrost popularności pojazdów elektrycznych przełożył się na zwiększenie złożoności inżynieryjnej, zwłaszcza w zakresie rozwoju i integracji silników elektrycznych i akumulatorów. Zespół Simcenter Engineering and Consulting Services dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami w dziedzinie optymalizacji osiągów i równoważenia wydajności, parametrów NVH, komfortu jazdy, masy i charakterystyki termicznej.

Powiązane treści

Materiał wideo: Analiza porównawcza i wyznaczanie celów w zakresie efektywności energetycznej pojazdów elektrycznych
Case study: Światowy producent z branży motoryzacyjnej wykorzystuje oprogramowanie Simcenter do optymalizacji osiągów pojazdów hybrydowych
Case study: Firma Audi zwiększa dokładność i szybkość symulacji akumulatorów używanych w pojazdach elektrycznych
Case study: Firma Hyundai Motor Group wykorzystuje sztuczną inteligencję do skrócenia czasu optymalizacji parametrów podsystemu z jednego tygodnia do 15 minut
Blog: Optymalizacja opon pojazdów elektrycznych pod katem parametrów NVH: rozwiązanie zagadki dostawca–OEM
Webinar: Optymalizacja parametrów NVH silników elektrycznych na wczesnym etapie procesu rozwoju pojazdu

Wizualizacja elektryfikacji w oprogramowaniu Simcenter.

Bezpieczeństwo i komfort pojazdów autonomicznych

Zespół Simcenter Engineering and Consulting Services może współpracować z zespołem inżynieryjnym przedsiębiorstwa, aby zarządzać rozwiązaniami zwiększającymi bezpieczeństwo, dostosowywać produkty do oczekiwań kierowców i lokalnych warunków drogowych, a także zapewniać komfort jazdy, wzmacniać zaufanie, akceptację i postrzegane bezpieczeństwo systemów jazdy autonomicznej.

Może również zaoferować pomoc przy opracowywaniu funkcji ADAS dostosowanych do wymagań kierowców i lokalnych warunków drogowych. Adaptacyjny tempomat, autonomiczne parkowanie, fuzja danych z czujników i testy fizyczne to tylko kilka przykładów obszarów wsparcia oferowanego producentom i dostawcom z branży motoryzacyjnej. Dzięki temu mogą uzyskiwać wirtualny dostęp do układów jazdy autonomicznej i sprawdzać ich poprawność oraz działanie.

Ponadto zespół inżynierów Simcenter pomaga przedsiębiorstwom zachować zgodność z międzynarodowymi standardami jakości, w tym ISO 26262, ISO 21448 SOTIF i STPA.

Powiązane treści

Materiał wideo: Przekraczanie oczekiwań w zakresie bezpieczeństwa i komfortu funkcji ADAS przy jednoczesnym ograniczeniu rozległych testów
Case study: Firma MobileDrive wykorzystuje inżynierię systemów opartą na modelu do opracowania kompleksowego cyfrowego bliźniaka funkcji ADAS
Artykuł techniczny: Generowanie scenariuszy dla systemów ADAS i AV
Blog: Zbliżenie funkcji jazdy autonomicznej do reakcji kierowców zwiększa poziom bezpieczeństwa i komfortu
Webinar: Autonomiczne parkowanie: Wykorzystanie symulacji i testów na potrzeby rozwoju bezpiecznego i skutecznego systemu oraz algorytmów
Materiał wideo: Synchronizacja działań inżynieryjnych opartych na modelu

Konfiguracja testów bezpieczeństwa pojazdów autonomicznych w środowisku SimRod.

Inżynieria oparta na modelu

Inżynieria oparta na modelach wykorzystuje wirtualne modele układów opracowane na podstawie danych fizycznych, będące cyfrowym bliźniakiem pozwalającym przyspieszyć proces rozwoju produktu. Zespół Simcenter Engineering and Consulting Services pomaga zbudować kompleksowego cyfrowego bliźniaka i używać go do wykonywania wirtualnej weryfikacji działania oprogramowania i komponentów sprzętowych produktu, a także przeprowadzenia transformacji cyfrowej.

Ten proces jest wspierany przez rozwiązania Simcenter, które umożliwiają zespołom inżynieryjnym dostęp do wspólnego środowiska modelowania oferującego różne stopnie wierności odwzorowania w całym programie rozwoju produktu. Nasz zespół pomoże wdrożyć podejście inżynieryjne oparte na modelu, które wykorzystuje wirtualne środowiska weryfikacji modelu w pętli, oprogramowania w pętli i sprzętu w pętli w rozwiązaniu Simcenter do uruchamiania modeli na komputerze stacjonarnym lub w czasie rzeczywistym. Oferujemy testy jakości pozwalające zapewnić, że system działa zgodnie z oczekiwaniami, oraz rozwiązywać problemy przed przeprowadzeniem fizycznej kampanii testowej.

Powiązane treści

Artykuł techniczny: Testowanie systemu w oparciu o model: Skuteczne połączenie testów oraz symulacji w rozwoju opartym na modelu
Case study: Firma Hyundai poprawia parametry NVH i efektywność zużycia paliwa w silnikach wysokoprężnych
Webinar: Wczesny rozwój układów sterowania i kalibracja pojazdów hybrydowych dzięki wielopoziomowej symulacji
Materiał wideo: Sztuczne płuca w pętli

Inżynier wykonuje działania inżynierii opartej na modelu w oprogramowaniu Simcenter.

Sztuczna inteligencja / uczenie maszynowe

Sztuczna inteligencja może znacznie skrócić czas wprowadzania produktów na rynek dzięki szybkiemu przeszukiwaniu dużych ilości danych testowych i symulacyjnych; może także ułatwić inżynierom identyfikowanie trendów i obszarów wymagających poprawy. Zespół Simcenter Engineering and Consulting Services może pomóc efektywnie przeprowadzić wdrożenie rozwiązań sztucznej inteligencji, aby skrócić czas poświęcany na powtarzalne zadania i zmaksymalizować wykorzystanie danych inżynieryjnych.

Powiązane treści

Materiał wideo: Identyfikacja parametrów przy użyciu sztucznej inteligencji
Case study: Firma Hyundai Motor Group wykorzystuje sztuczną inteligencję do skrócenia czasu optymalizacji parametrów podsystemu z jednego tygodnia do 15 minut
Webinar: Automatyzacja walidacji parametrów NVH pojazdu przy użyciu podejścia opartego na danych
Blog: Cztery mity na temat sztucznej inteligencji w analizie CFD

Infografika przedstawiająca uczenie maszynowe AI.

Zarządzanie energią i termiczne

Zadaniem inżynierów jest zoptymalizowanie zarządzania energią i termicznego w większej liczbie połączonych ze sobą systemów, co oznacza zrównoważenie ilości energii wprowadzanej do produktu i temperatury w możliwie najbardziej ekologiczny sposób. Zespół Simcenter Engineering and Consulting Services ma wieloletnie doświadczenie w łączeniu symulacji i testów w celu uzyskania kompleksowej analizy termicznej całego pojazdu.

Powiązane treści

Materiał wideo: Zmniejszenie kosztów zarządzania temperaturą w pojeździe i skrócenie czasu wprowadzenia na rynek
Blog: Gdy robi się zbyt gorąco, spróbuj symulacji! Zmniejszenie kosztów zarządzania temperaturą w pojeździe i skrócenie czasu wprowadzania na rynek
Webinar: Zoptymalizuj zarządzanie temperaturą, aby poprawić ogólne osiągi pojazdu z napędem elektrycznym

Wizualizacja zarządzania energią termiczną w oprogramowaniu Simcenter.