Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home
Trzy kobiety współpracujące przy komputerze w biurze.

Rozwiązanie do zarządzania programami

Oprogramowanie do zarządzania programami

Przejmij kontrolę nad planowaniem, harmonogramowaniem, zasobami i procesami – w tym czasem cyklu zmian – aby zapewnić lepszą realizację projektów, produktów i programów.

Dlaczego warto korzystać z oprogramowania do zarządzania programami?

Produkty, organizacje i łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej złożone wraz z rosnącymi wymaganiami klientów. W rezultacie procesy potrzebne do wprowadzenia produktów na rynek w ustalonych terminach i budżetach również stały się bardziej skomplikowane.

Menedżerowie i liderzy zespołów muszą być w stanie skutecznie koordynować złożone zespoły, dane i harmonogramy. Poleganie wyłącznie na tradycyjnych narzędziach przepływu pracy nie wystarczy. Potrzebują lepszego wglądu w zasoby, zakres prac, informacje o rurociągu, koszty związane z projektem, status i nie tylko. Oprogramowanie do zarządzania programami zapewnia te niezbędne informacje.

99%

99% respondentów twierdzi, że inicjatywy związane z transformacją cyfrową są uważane za główny czynnik napędzający zmiany w dyscyplinie zarządzania procesami.

47%

47% respondentów twierdzi, że opracowanie kompleksowej strategii w celu dostosowania wysiłków na rzecz ciągłego doskonalenia w całej organizacji stanowi wieloaspektowe wyzwanie.

39%

39% respondentów twierdzi, że wyznaczenie jasnych celów w celu oceny sukcesu projektu stanowi istotną przeszkodę dla organizacji.

Jak usprawnić zarządzanie programami, aby skrócić czas wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek, jednocześnie poprawiając widoczność planowania i realizacji we wszystkich obszarach?

Wdrożenie zintegrowanego rozwiązania do zarządzania programami, które zapewnia oddolne podejście do realizacji projektu, umożliwiając interesariuszom skuteczne monitorowanie stanu kluczowych produktów końcowych.

Co robi dla Ciebie oprogramowanie do zarządzania programami?

Wykorzystaj zintegrowane oprogramowanie do zarządzania programami, aby zarządzać wszystkimi artefaktami programu w jednym miejscu, zautomatyzować standardowe działania związane z zarządzaniem programami i wykonać ponowne planowanie dużych programów w zaledwie kilku krokach.

Utrzymuj porządek dzięki rozwiązaniu do zarządzania programami

Efektywnie koordynuj zasoby w całym programie i jasno zrozum wpływ na projekty za pomocą zarządzania procesami Teamcenter PLM. Twórz szacunki na podstawie wyników z przeszłości i integruj koszty, harmonogramy, wymagania, dane wejściowe i wyjściowe, aby uzyskać pełną definicję pakietu roboczego.

Dwóch mężczyzn ściskających sobie dłonie.

Brand management

  • Wykorzystaj model własności marki, aby zwiększyć zaangażowanie interesariuszy i usprawnić podejmowanie decyzji
  • Monitoruj cykl życia marki i produktu
  • Ustal strategiczne mapy drogowe oraz ustal cele i ograniczenia dla średnio- i długoterminowego rozwoju marki
Kobiety prezentujące wykresy i tabele.

Initiative management

  • Dokładne określanie celów kampanii i koordynowanie działań programu
  • Podziel planowanie inicjatywy na łatwe do zarządzania wnioski projektowe, usprawniając monitorowanie i kontrolę
  • Zapewnienie ram do zarządzania grupami roboczymi i efektywnej realizacji oczekiwanych produktów końcowych
Członkowie zespołu współpracujący z wykorzystaniem technologii robotyki.

Execution management

  • Upewnij się, że wnioski projektowe są uzasadnione z handlowego punktu widzenia, zidentyfikuj zasoby wielokrotnego użytku i określ produkty końcowe
  • Planowanie współbieżnego wykonywania działań w różnych dyscyplinach
  • Procesy powiązane z grupą w celu bezproblemowego przekazywania między projektowaniem produktu, planowaniem procesu, inżynierią, realizacją i walidacją
Teamcenter X

30-dniowa bezpłatna wersja próbna oprogramowania do zarządzania programami

Planuj, rozwijaj i dostarczaj innowacyjne produkty z Teamcenter X i odkryj, dlaczego jest to wiodący wybór w PLM. Zapoznaj się z naszą ofertą rozwiązań PLM w modelu SaaS (oprogramowanie oferowane jako usługa) i wybierz rozwiązanie dla siebie.

Kobieta trzymająca tablet.

Jakie rozwiązanie PLM jest najlepsze dla Twojego przedsiębiorstwa?

Według raportu G2, który klasyfikuje produkty na podstawie opinii klientów, Jak podaje G2, Teamcenter jest najlepszym oprogramowaniem PLM dla przedsiębiorstw każdej wielkości, docenianym bardziej niż 99 innych rozwiązań. Przyjrzyj się siatce porównawczej rozwiązań PLM i przekonaj się, że oprogramowanie Teamcenter uzyskało najwyższy wynik.

Banery nagród zimowych G2 Teamcenter 2024. G2 uznało Teamcenter za najlepsze oprogramowanie PLM dla firm dowolnej wielkości.
Eliminując niestandardowe narzędzia do wyceny, zapytania ofertowe oparte na wiadomościach e-mail i integrując proces pozyskiwania w systemie Mercury Teamcenter, byliśmy w stanie ujednolicić źródła danych w wielu grupach funkcjonalnych i zwiększyć przepustowość wczesnych zdarzeń związanych z zaangażowaniem dostawców.
Praveen Sreedhar, Architekt rozwiązań; Usługi cyfrowe Mercury, Mercury Marine

Wdrażaj oprogramowanie do zarządzania programami z pełnym wsparciem

Z łatwością rozpocznij swoją przygodę z zarządzaniem programami. Nasza oferta wsparcia i usług poprowadzi Cię przez cały ten proces.

Wdrożenie na własnych zasadach

Wprowadź rozwiązanie Teamcenter w chmurze, korzystając z wybranego dostawcy lub modelu SaaS firmy Siemens. Możesz też wdrożyć lokalnie i zarządzać wraz z zespołem IT. Nie jest to tylko rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw.

Uzyskaj dostęp do szkoleń

Zastosuj rozwiązanie Teamcenter i z łatwością opanuj jego elementy. Skorzystaj ze szkoleń dostępnych na żądanie i prowadzonych przez instruktora.

Dołącz do społeczności

Dołącz do dyskusji i uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania od ekspertów w dziedzinie rozwiązania Teamcenter.

Często zadawane pytania

Oprogramowanie do zarządzania programami to specjalistyczne rozwiązanie przeznaczone do pomocy organizacjom w planowaniu, realizacji i zarządzaniu portfelem projektów i inicjatyw, zwanych zbiorczo programem. Wspiera firmy w nadzorowaniu wielu projektów jednocześnie, zapewniając ich zgodność z celami strategicznymi. Pomaga również zoptymalizować alokację zasobów i ułatwia efektywną komunikację między członkami zespołu i interesariuszami. Centralizując dane projektowe i zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym w stan i wydajność projektu, oprogramowanie do zarządzania programami umożliwia organizacjom zwiększenie wydajności realizacji programów, maksymalizację wykorzystania zasobów i skuteczne osiąganie celów biznesowych.

Aby znacznie skrócić czas wprowadzania produktów na rynek i dostarczać innowacyjne produkty w krótkim czasie, przy jednoczesnej poprawie widoczności planowania i realizacji we wszystkich obszarach, firmy powinny przyjąć zintegrowane podejście do oprogramowania do zarządzania programami . Zintegrowane środowisko, w którym zarówno planowanie, jak i realizacja są widoczne dla całego zespołu projektowego, umożliwia prowadzenie bardziej wydajnego, konkurencyjnego, rentownego i zrównoważonego biznesu.

Nasze rozwiązanie do zarządzania programami wspiera planowanie produktu i realizację produkcji, integrując różne aspekty rozwoju i produkcji. Umożliwia efektywną alokację, planowanie i koordynację zasobów, zapewniając dostosowanie do możliwości produkcyjnych. Rozwiązanie obejmuje solidne funkcje zarządzania ryzykiem i kontroli jakości w celu zminimalizowania zakłóceń i utrzymania standardów produktów. Ponadto sprzyja współpracy i komunikacji między zespołami projektowymi, promując przejrzystość i dostosowanie w całej organizacji.

Oprogramowanie do zarządzania programami pomaga w zarządzaniu budżetami produktów, ułatwiając kompleksowe planowanie budżetu, śledzenie kosztów i prognozowanie w czasie rzeczywistym. Umożliwia użytkownikom tworzenie szczegółowych budżetów, monitorowanie rzeczywistych kosztów w stosunku do prognoz i przewidywanie przyszłych wydatków. Wsparcie to pomaga organizacjom w utrzymaniu przejrzystości finansowej, podejmowaniu świadomych decyzji i zapewnieniu, że projekty mieszczą się w ograniczeniach budżetowych.

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Wideo | Przyspiesz innowacje dzięki zintegrowanemu zarządzaniu programami i cyklem życia

Wideo | Mercury Marine skraca czas cyklu wymiany o połowę

Wideo | Zarządzanie cyklem życia produktu oszczędza czas

Posłuchaj

Podcast | Zrozumienie korzyści płynących z PLM

Podcast | Zrównoważony rozwój i strategia cyfryzacji

Przeczytaj

Książka elektroniczna | Jak przyspieszyć proces zmiany inżynieryjnej

Studium przypadku | Globalne wdrożenie PLM zwiększa zrównoważony rozwój projektanta elektrowni wodnych

Aktualności | Teamcenter to #1 oprogramowanie PLM na G2

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!