Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home
Dwie osoby pracujące razem przy komputerze.

Rozwiązanie do zarządzania wymaganiami

Oprogramowanie do zarządzania wymaganiami

Zintegruj głos klienta bezpośrednio z rozwojem produktu, zarządzając, łącząc i stale weryfikując wymagania dotyczące produktu w całym cyklu życia. Nasze rozwiązania są skalowalne dla firm każdej wielkości.

Dlaczego warto korzystać z oprogramowania do zarządzania wymaganiami?

Wymagania są wzorcem rozwoju produktu, ale tradycyjne papierowe i oparte na dokumentach podejście do zarządzania wymaganiami nie jest wystarczające do zaspokojenia złożonych potrzeb klientów. Jako deweloper produktu musisz upewnić się, że Twoje produkty będą zgodne z projektem z całym zestawem scenariuszy przypadków użycia.

Aby wyprzedzić wyzwania związane z rozwojem produktu i mieć na uwadze potrzeby klientów, zastosuj nowoczesne podejście oparte na danych, wdrażając system zarządzania cyklem życia produktu (PLM). W ten sposób można wykorzystać otwartą, interoperacyjną i elastyczną sieć szkieletową, która będzie zarządzać kompleksowym cyfrowym bliźniakiem i zapewni zintegrowane rozwiązanie w zakresie wymagań i weryfikacji.

55%

liderów rozwoju produktów wymienia krótszy czas wprowadzania produktów na rynek jako główny cel swoich wysiłków na rzecz poprawy dokumentacji projektowej. (Szczegółowe informacje o cyklu życia)

51%

liderów ds. rozwoju produktów twierdzi, że aktywnie dąży do ulepszenia dokumentacji projektowej, aby uniknąć opóźnień w rozwoju i wynikających z tego kosztów. (Szczegółowe informacje o cyklu życia)

33%

liderów ds. rozwoju produktów twierdzi, że głównym celem ich wysiłków na rzecz poprawy dokumentacji projektowej jest rozwiązanie problemu rosnącej złożoności. Kolejne 39% plasuje go na drugim miejscu pod względem ważności celu. (Szczegółowe informacje o cyklu życia)

W jaki sposób opracowujesz produkty, które są zgodne z założeniami i spełniają złożone wymagania klientów, a także ambitne zobowiązania w zakresie przepisów, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju?

Twórz, zarządzaj i łącz wymagania produktowe w oprogramowaniu PLM. Zapewnienie widoczności wszystkim interesariuszom wymagań w celu zapewnienia pełnej identyfikowalności i weryfikacji wymagań.

Man holding a cell phone.

Co oprogramowanie do zarządzania wymaganiami może dla Ciebie zrobić?

Oprogramowanie do zarządzania wymaganiami umożliwia szybsze i wydajniejsze opracowywanie produktów zgodnych z przepisami. Spełniaj złożone wymagania klientów i zobowiązania prawne, wykorzystując kompleksowego cyfrowego bliźniaka i elastyczny PLM do zintegrowanych wymagań i weryfikacji.

Usprawnij zarządzanie wymaganiami i weryfikacjami

Wykorzystaj oprogramowanie do weryfikacji i walidacji wymagań, aby połączyć różne źródła wymagań i kierować wszystkimi aspektami rozwoju produktu za pomocą jednego źródła prawdy. Połącz wymogi z zadaniami programu PLM, przypadkami testowymi, procesami produkcji i łańcuchami dostaw, aby uzyskać pełną identyfikowalność.

Mężczyzna pracujący przy komputerze.

Zarządzanie wymaganiami

Rejestruj i łącz wymagania w Teamcenter, aby stały się częścią planu bazowego produktu.

Dwie osoby pracujące razem na tablecie.

Zarządzanie weryfikacją

Zapewnij wgląd w niezbędną weryfikację i walidację (V&V) oraz upewnij się, że produkt jest zgodny z potrzebami klientów.

Teamcenter X

30-dniowa bezpłatna wersja próbna oprogramowania do zarządzania wymaganiami

Planuj, rozwijaj i dostarczaj innowacyjne produkty z Teamcenter X i odkryj, dlaczego jest to wiodący wybór w PLM. Zapoznaj się z naszą ofertą rozwiązań PLM w modelu SaaS (oprogramowanie oferowane jako usługa) i wybierz rozwiązanie dla siebie.

Kobieta trzymająca i pracująca na tablecie.

Wyróżnienie dla najlepszego oprogramowania PLM

Teamcenter został uznany przez Forrester Wave™ za lidera w dziedzinie PLM dla producentów dyskretnych. Firmy każdej wielkości wybierają portfolio Teamcenter PLM, aby przyspieszyć transformację cyfrową, dzięki czemu mogą wprowadzać innowacje i wykorzystywać najbardziej wszechstronnego cyfrowego bliźniaka.

Baner nagrody Forrester wave leader 2023 PLM dla producentów dyskretnych.
Teamcenter odgrywa strategiczną rolę w naszym sukcesie na rynku, dlatego stale rozszerzamy jego zastosowanie, aby objąć dodatkowe obszary zastosowań. Przejście na Teamcenter trwale zwiększyło efektywność procedur zmiany ZKW i jeszcze bardziej zwiększyło zdolność firmy do szybkiego reagowania i uzyskiwania doskonałych wyników.
Erich Schildberger, Lider Grupy Zarządzania Danymi, Grupa ZKW

Wdrażanie rozwiązania do zarządzania wymaganiami z pomocą techniczną

Z łatwością rozpocznij swoją przygodę z zarządzaniem wymaganiami i weryfikacjami. Nasza oferta wsparcia i usług poprowadzi Cię przez cały ten proces.

Wdrożenie na własnych zasadach

Wprowadź rozwiązanie Teamcenter w chmurze, korzystając z wybranego dostawcy lub modelu SaaS firmy Siemens. Możesz też wdrożyć lokalnie i zarządzać wraz z zespołem IT. Nie jest to tylko rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw.

Uzyskaj dostęp do szkoleń

Zastosuj rozwiązanie Teamcenter i z łatwością opanuj jego elementy. Skorzystaj ze szkoleń dostępnych na żądanie i prowadzonych przez instruktora.

Dołącz do społeczności

Dołącz do dyskusji i uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania od ekspertów w dziedzinie rozwiązania Teamcenter.

Często zadawane pytania

Oprogramowanie do zarządzania wymaganiami i weryfikacją pomaga organizacjom w nadzorowaniu i monitorowaniu wymagań dotyczących projektów lub produktów wraz z powiązanymi zadaniami weryfikacyjnymi. Oferuje narzędzia do przechwytywania, dokumentowania i organizowania wymagań, promując współpracę między członkami zespołu. Ponadto ułatwia śledzenie wymagań w całym cyklu życia projektu, zarządzanie zmianami wymagań i zapewnianie zgodności działań weryfikacyjnych z ustalonymi wymaganiami.

Oprogramowanie usprawnia proces definiowania, śledzenia i weryfikowania wymagań projektowych lub produktowych, umożliwiając zespołom dostarczanie produktów dostosowanych do potrzeb i wymagań interesariuszy.

Aby zwiększyć wydajność, zapewnić zgodność z przepisami i usprawnić współpracę w całym cyklu życia projektu, firma powinna wdrożyć zintegrowane rozwiązanie do zarządzania wymaganiami i weryfikacją. Centralizując wymagania, śledząc zmiany i nadzorując zadania weryfikacyjne, rozwiązanie zmniejsza liczbę błędów i przeróbek. Sprzyja to lepszej komunikacji i koordynacji między członkami zespołu, co skutkuje przyspieszonymi cyklami rozwoju produktu i doskonałymi produktami. Ponadto ułatwia zachowanie zgodności z normami regulacyjnymi i oczekiwaniami interesariuszy, zwiększając ogólną satysfakcję klientów i zwiększając konkurencyjność na rynku.

Aby upewnić się, że produkty będą zgodne z całym zestawem scenariuszy użycia — w tym wymaganiami mechanicznymi, elektrycznymi, elektronicznymi i programowymi, a także aspektami prawnymi, bezpieczeństwa lub zrównoważonego rozwoju — należy wybrać nowoczesne rozwiązanie, które pomoże Twojej organizacji odejść od tradycyjnych praktyk opartych na papierze i dokumentach. Poniższe kryteria mogą pomóc w wyborze odpowiedniej bazy PLM dla zintegrowanego rozwiązania do wymagań i weryfikacji:

  • Identyfikowalność wymagań: Śledzi każde wymaganie przez etapy programowania, testowania i wdrażania.
  • Kontrola wersji: Śledzi zmiany wymagań w czasie i utrzymuje różne wersje.
  • Możliwości integracji: Integruje się z innymi narzędziami używanymi w procesie rozwoju, takimi jak narzędzia do zarządzania projektami, systemy kontroli wersji, narzędzia do testowania i środowiska ciągłej integracji/ciągłego wdrażania (CI/CD).
  • Skalowalność: Skaluje się w zależności od wielkości i złożoności projektów oraz rozwoju organizacji z możliwością obsługi rosnącej ilości danych i liczby użytkowników bez wpływu na wydajność.
  • Zgodność z przepisami: Spełnia określone standardy branżowe i wymagania dotyczące zgodności, które mogą mieć kluczowe znaczenie w branżach podlegających regulacjom, takich jak opieka zdrowotna, motoryzacja i lotnictwo.

Rozwiązanie do zarządzania wymaganiami i weryfikacją usprawnia weryfikację produktów poprzez centralizację wymagań projektowych, zapewniając, że wszyscy pracują z najbardziej aktualnymi informacjami. Ułatwia śledzenie między wymaganiami a działaniami weryfikacyjnymi, umożliwiając zespołom śledzenie zweryfikowanych wymagań i zapewnienie dokładnych testów. Upraszcza zadania weryfikacyjne, zmniejszając nakład pracy ręcznej i zapewniając spójność. Umożliwia efektywną komunikację między członkami zespołu, sprzyjając współpracy w całym procesie weryfikacji. Ponadto funkcje raportowania i analizy pomagają zespołom monitorować postęp weryfikacji i identyfikować obszary wymagające poprawy, umożliwiając podejmowanie decyzji w oparciu o dane w celu zwiększenia wydajności weryfikacji.

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Film | Szybko rozpocznij pracę z systemem Teamcenter X SaaS PLM

Webinarium na żądanie | Na czas, w ramach budżetu: Rozwiązanie problemu złożoności projektów inżynierskich”.

Film | Rozwiązanie PLM Teamcenter X w chmurze powstało, by rozwijać się wraz z rozwojem Twojej działalności

Posłuchaj

Podcast | System PLM dla producentów maszyn, za pośrednictwem Teamcenter X, umożliwia rozwiązanie ich problemów w środowisku ETO i CTO

Podcast | System PLM w chmurze dla producentów komponentów zapewnia korzyści małym i średnim firmom

Przeczytaj

Książka elektroniczna | Najlepsze strategie PLM w celu spełnienia wymagań i dotrzymania terminów dostaw

Studium przypadku | Jedno źródło danych o produktach ułatwia zachowanie zgodności z przepisami

Książka elektroniczna | Jak system PLM oparty na chmurze może napędzać innowacje i współpracę

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!