Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Wytwarzanie addytywne

Szybkie prototypowanie przekształciło się w technologię, która jest obecnie określana jako produkcja addytywna i jest stosowana w całej branży do szybkiej produkcji użytecznych części z wielu materiałów.

Co to jest produkcja addytywna?

Produkcja addytywna odnosi się do dodawania warstwy po warstwie materiału przy użyciu automatyzacji opartej na danych w celu uformowania produktu. Jest to przeciwieństwo obróbki skrawaniem, która polega na usuwaniu materiału w celu uformowania produktu. Produkcja addytywna jest czasami nazywana drukiem 3D, ale często kojarzy się bardziej konkretnie z produkcją przemysłową na dużą skalę. Przemysłowa produkcja addytywna wymaga zintegrowanego i cyfrowego przepływu pracy, począwszy od projektowania i symulacji, a skończywszy na produkcji. Wytwarzanie addytywne ma rewolucyjny wpływ na produkcję, umożliwiając produkcję coraz bardziej złożonych projektów, zmniejszając ilość odpadów materiałowych i szybko przyspieszając produkcję.

Oprogramowanie jest podstawą produkcji addytywnej

Siemens NX zapewnia wszystkie funkcje potrzebne do tworzenia i produkcji projektów do produkcji addytywnej na skalę przemysłową. NX wykorzystuje innowacyjne technologie, takie jak modelowanie konwergentne, optymalizacja topologii i zintegrowane procesory kompilacji, aby promować łatwe projektowanie, symulację i produkcję części wytwarzanych addytywnie. Ewolucja druku 3D wykroczyła poza szybkie prototypowanie i staje się głównym procesem produkcyjnym wykorzystywanym w branżach od lotnictwa i urządzeń medycznych po energetykę i motoryzację. Siemens jest liderem w dziedzinie oprogramowania, które napędza proces wytwarzania przyrostowego od projektu lub zamówienia do druku.

Powiązane produkty: Stała płaszczyzna NX AM | Wieloosiowy NX AM | Optymalizator kompilacji NX AM

toolcraft2018 NXScreenShot

Poznaj korzyści płynące z produkcji addytywnej

Skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek

Przyspiesz wprowadzanie produktów na rynek w rekordowym czasie dzięki szybkiemu charakterowi produkcji addytywnej.

Wyeliminuj oprzyrządowanie

Zmniejsz zapotrzebowanie na drogie oprzyrządowanie w porównaniu z innymi metodami produkcji, takimi jak formowanie wtryskowe lub odlewanie.

Wielkość partii produkcyjnej po 1

Produkuj części niestandardowe, ponieważ koszt nie wzrasta wraz ze spadkiem wielkości partii.

Technologie i procesy wytwarzania przyrostowego

Wytwarzanie przyrostowe można osiągnąć przy użyciu różnych technik, takich jak Binder Jetting i Laminated Object Manufacturing, ale poniższe technologie są najczęściej stosowane do druku 3D.

Wytłaczanie materiałów (FDM, FFF)

W procesie tym wykorzystuje się szpulę materiału (zwykle na bazie polimeru) i podgrzewaną głowicę osadzającą. Głowica topi filament, aby wytłoczyć materiał długim strumieniem. FDM to technologia stosowana w większości tanich drukarek biurkowych ze względu na przystępną cenę części i łatwo dostępne materiały w postaci filamentu/szpuli. Oprogramowanie dla wieloosiowego FDM zostało zapoczątkowane przez firmę Siemens i naszych partnerów w naszych rozwiązaniach NX. Nasze rozwiązanie zostało przetestowane i udoskonalone na przestrzeni kilku generacji i jest najbardziej niezawodną platformą dla tego typu operacji.

Stereolitografia (SLA)

Stereolitografia jest jednym z najstarszych procesów wytwarzania przyrostowego (AM) i wykorzystuje ciekłe żywice do tworzenia obiektów 3D. W większości przypadków żywice utwardza się światłem ultrafioletowym. Drukarki SLA różnią się nieco od innych technologii, ponieważ część jest drukowana w kierunku –Z. Oznacza to, że po zestaleniu każda warstwa drukowanej części jest wciskana w żywicę, a nie budowana w górę, jak w przypadku większości innych procesów.

Fuzja w złożu proszkowym (DMLS, SLS, EBM)

Powder Bed Fusion to termin opisujący wiele procesów addytywnych, w tym wytwarzanie przyrostowe metali. Wszystkie obejmują złoże sproszkowanego materiału, który stapia się warstwa po warstwie w sposób planarny. Odbywa się to za pomocą wielu rodzajów materiałów, zarówno plastiku, jak i metalu. Do stapiania materiału proszkowego stosuje się wiele technologii. Zintegrowany charakter Siemens NX pozwala na wykonywanie niezbędnych zadań, takich jak zagnieżdżanie 3D części w zasobniku roboczym lub budowa konstrukcji wsporczych do druku PBF bez translacji danych lub przy użyciu zewnętrznych pakietów oprogramowania. Zaletą tego rozwiązania jest to, że gdy geometria części zmienia się w wyniku poprawek, te dalsze operacje są automatycznie aktualizowane przy niewielkiej interakcji użytkownika, co pozwala zaoszczędzić dużo czasu na projektowanie i ustawianie.

Natryskiwanie spoiwa

Binder Jetting to kategoria technik wytwarzania przyrostowego (AM), które wykorzystują głowice drukujące w stylu atramentowym do selektywnego osadzania płynnego środka wiążącego na sproszkowanym materiale w celu utworzenia stałych obiektów 3D. Ponieważ cząsteczki proszku są wiązane ze sobą w reakcji chemicznej kleju, a nie topienia lub spiekania pod wpływem zastosowanej energii cieplnej, techniki natryskiwania spoiwa różnią się od technik stapiania w złożu proszkowym.

Natryskiwanie materiału

Natryskiwanie materiałów to proces wytwarzania przyrostowego (AM), w którym kropelki ciekłej żywicy są selektywnie osadzane za pomocą głowic drukujących w stylu atramentowym i zestalane przez ekspozycję na światło ultrafioletowe (UV) w celu zbudowania stałego obiektu 3D. Natryskiwanie materiałów jest uważane za jedną z najbardziej precyzyjnych metod wytwarzania przyrostowego. Zdolne do drukowania w warstwach o grubości mniejszej niż 20 mikronów, natryskiwanie materiałów jest znane z tworzenia projektów CAD z drobnymi szczegółami, wysoką dokładnością i gładkimi powierzchniami.

Powiązane treści

Oprogramowanie do wytwarzania przyrostowego

Ten blog skupi się na tej ekscytującej nowej technologii i roli, jaką firma Siemens odgrywa w pomaganiu naszym klientom w wykorzystaniu możliwości, jakie daje dodatek.

Społeczność

Dołącz do rozmowy i uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania od ekspertów ds. wytwarzania przyrostowego.