Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
 1. Home

Słownik

Technologia oprogramowania Siemens

  0-9

  Modelowanie 3D

  Tworzenie trójwymiarowych, wirtualnych reprezentacji obiektu fizycznego

  8D sprawozdanie

  8-etapowy proces rozwiązywania problemów produkcyjnych

  A-F

  Wytwarzanie addytywne

  Produkuj funkcjonalne części z różnych materiałów

  Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie

  Zarządzanie planowaniem i harmonogramowaniem produkcji

  Planowanie zagregowane

  Opracuj ogólny plan produkcji

  Planowanie montażu

  Tworzenie, symulowanie i optymalizowanie procesów i operacji montażowych

  Samochodowy Ethernet

  Zoptymalizuj sieć Ethernet pod kątem wymagań zastosowań motoryzacyjnych

  AUTOSAR

  Wykorzystaj otwartą architekturę systemów motoryzacyjnych jako źródło standardów dla platform oprogramowania motoryzacyjnego

  Lista procesowa

  Szczegółowe informacje na temat planowanego podejścia do produkcji produktu

  Natryskiwanie spoiwa

  Służy do produkcji szybkich, pełnokolorowych części

  Bootloader

  Upewnij się, że dane systemu operacyjnego ładują się do pamięci głównej podczas uruchamiania

  Systemy Camstar

  Camstar, dostawca oprogramowania do realizacji produkcji, został przejęty przez firmę Siemens i jest obecnie częścią Opcenter

  Zarządzanie reklamacjami

  Terminowe zarządzanie skargami i opiniami

  Symulacja obliczeniowej dynamiki płynów (CFD)

  Opisz temperaturę, ciśnienie, prędkość i gęstość poruszającego się płynu

  Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD)

  Tworzenie, modyfikowanie, analizowanie i dokumentowanie graficznych reprezentacji 2D lub 3D obiektów fizycznych

  Inżynieria wspomagana komputerowo (CAE)

  Symuluj wydajność produktu, aby ulepszać projekty lub rozwiązywać problemy

  Produkcja wspomagana komputerowo (CAM)

  Wykorzystaj oprogramowanie NC do generowania kodu G, instruując maszyny CNC w zakresie precyzyjnej produkcji części

  Jakość wspomagana komputerowo (CAQ)

  Zapewnienie stałej jakości produktu i procesu od projektu po produkcję

  Układ CAPA

  Analizuj i koryguj problemy produkcyjne

  Zarządzanie defektami

  Wdrożenie środków zapobiegawczych w celu zmniejszenia lub wyeliminowania przyszłych wad produkcyjnych

  Planowanie zapotrzebowania materiałowego w zależności od zapotrzebowania (DDMRP)

  Zmniejsz nadwyżki zapasów i niedobory w łańcuchu dostaw produkcji

  Projektowanie do produkcji i montażu (DFMA)

  Zoptymalizuj projekty produktów pod kątem wydajnej produkcji i montażu

  Projektowanie pod kątem serwisowania

  Adresowanie atrybutów możliwości serwisowania, które mają wpływ na koszt i skuteczność serwisowania produktów

  Symulacja projektowa

  Weryfikuj i weryfikuj funkcje produktów na wczesnych etapach projektowania

  Digitalizacja

  Łączenie zdigitalizowanych informacji za pomocą cyfrowych bliźniaków i wątków cyfrowych

  Produkcja cyfrowa

  Jednoczesne definiowanie produktu i procesu w celu zwiększenia wydajności

  Cyfrowa transformacja

  Wykorzystaj technologię jako podstawę każdej funkcji i procesu

  Cyfrowy bliźniak

  Wykorzystaj cyfrowe bliźniaki, aby usprawnić inżynierię i zarządzanie cyklem życia produktu

  Produkcja dyskretna

  Twórz dobra materialne z pojedynczych komponentów do kompletnych zespołów

  System połączeń przewodów elektrycznych (EWIS)

  Systemy i komponenty przewodowe do złożonych systemów

  Elektroniczna ewidencja partii

  Zapewnienie kompletnej ścieżki audytu produkcyjnego dla partii produkcyjnych

  Automatyzacja projektowania elektronicznego (EDA)

  Projektowanie, symulacja, weryfikacja, produkcja i testowanie systemów elektronicznych

  Elektroniczny zapis historii urządzenia (eDHR)

  Zapobieganie błędom w czasie rzeczywistym w celu zminimalizowania błędów i zwiększenia identyfikowalności

  Elektroniczne instrukcje pracy

  Intuicyjne procedury i zadania krok po kroku do wykonania zadań

  Oprogramowanie wbudowane

  Specjalistyczne programowanie w urządzeniach innych niż PC do sterowania określonymi funkcjami

  Automatyzacja inżynieryjna

  Automatyczne tworzenie projektów i dokumentacji w oparciu o reguły zdefiniowane przez użytkownika

  Zarządzanie konserwacją sprzętu

  Śledź wykorzystanie sprzętu i zarządzaj konserwacją zapobiegawczą i naprawczą

  Analiza metodą elementów skończonych (MES)

  Wirtualne modelowanie i symulacja produktów i podzespołów

  Projektowanie płyt montażowych

  Diagram jeden do jednego, pełnowymiarowe reprezentacje danych projektowych wiązki przewodów

  G-K

  Projektowanie generatywne

  Generuj potencjalne projekty produktów za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji

  IBS QMS

  Kontroluj działania w zakresie jakości, produkcji, identyfikowalności i zgodności z przepisami

  Przemysłowy druk 3D

  Tworzenie bryłowego, trójwymiarowego obiektu z pliku cyfrowego CAD

  Struktura i warstwy ISA-95

  Integracja systemów korporacyjnych i systemów sterowania

  ISO 9001

  Wykazanie, że produkty spełniają wymagania klientów i przepisy

  Planowanie just-in-time (JIT)

  Zminimalizuj czas między otrzymaniem dostaw a dostarczeniem gotowych produktów

  L-P

  Produkcja odchudzona (lean)

  Nadaj priorytet efektywnemu wykorzystaniu zasobów w produkcji przy jednoczesnej minimalizacji odpadów

  Fabryka bez świateł

  Działaj w ciemności bez interwencji człowieka na miejscu

  Identyfikowalność partii

  Śledź każdy aspekt produkcji w całym łańcuchu dostaw

  Konserwacja, naprawa i remonty (MRO)

  Zaspokojenie bieżących potrzeb w zakresie usług związanych z aktywami fizycznymi o wysokiej wartości

  Produkcja na zamówienie (MTO)

  Rozpocznij produkcję po otrzymaniu zamówienia klienta

  Produkcja na magazyn (MTS)

  Planowanie i harmonogramowanie produkcji w oparciu o prognozowany popyt na produkty

  Produkcyjna lista materiałowa (MBOM)

  Wymienia wszystkie materiały i części potrzebne do wytworzenia określonego produktu i informuje halę produkcyjną, co należy zrobić

  Planowanie zdolności produkcyjnych

  Maksymalizacja wydajności zakładu poprzez porównanie maksymalnej wydajności produkcji z przewidywanym popytem

  Zgodność produkcyjna

  Wymagania techniczne, prawne i korporacyjne oraz przepisy, które producenci muszą spełnić

  Kontrola kosztów produkcji

  Optymalizuj wydatki, zapewniając jednocześnie jakość i wydajność

  analityka produkcyjna

  Zwiększ wydajność dzięki integracji danych, analizom i analizom w czasie rzeczywistym

  Zarządzanie operacjami produkcyjnymi (MOM)

  Zoptymalizuj wydajność i efektywność kompleksowych procesów produkcyjnych

  Planowanie i kontrola produkcji

  Korzystaj z narzędzi cyfrowych i wglądu w dane, aby koordynować zasoby, procesy i harmonogramy

  Jakość wykonania

  Zapewnienie stałej doskonałości produktów poprzez przestrzeganie specyfikacji i standardów produkcyjnych

  Planowanie zasobów produkcyjnych (MRP II)

  Optymalizuj zasoby dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu, niższym kosztom, usprawnionej produkcji i terminowym dostawom

  Oprogramowanie do planowania produkcji

  Wspieraj decyzje dotyczące planowania, modelując środowisko produkcyjne, zasoby i ograniczenia

  Symulacja wytwarzania

  Wykorzystaj modele komputerowe do cyfrowego testowania metod i procedur produkcyjnych

  Rekord partii głównej (MBR)

  Prowadź produkcję przez procesy detalowania i składniki

  Główny harmonogram produkcji

  Określ, jakie produkty będzie wytwarzał producent, kiedy i w jakich ilościach

  Wytłaczanie materiału

  Twórz obiekty 3D warstwa po warstwie, używając podgrzewanej dyszy do nakładania warstw termoplastycznych ze szpuli

  Natryskiwanie materiału

  Precyzyjne nakładanie małych punktów materiału warstwa po warstwie

  Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP I)

  Zoptymalizuj zaopatrzenie w materiały i planowanie produkcji

  Inżynieria misji

  Oceń planowanie, analizowanie, organizowanie i integrowanie możliwości dla każdej fazy projektu

  Analiza modalna

  Badanie właściwości dynamicznych struktur liniowych

  Testy hałasu i wibracji

  Analiza charakterystyki akustycznej systemu i/lub jego komponentów

  Zarządzanie niezgodnościami

  Umożliwienie identyfikacji i dokumentowania zdarzeń związanych z jakością, przeglądu i badania prowadzącego do ostatecznej dyspozycji

  Produkcja bez papieru

  Zastąp systemy oparte na dokumentach papierowych wydajnymi systemami elektronicznymi

  Konfiguracja zasobów fizycznych

  Uchwyć bieżącą strukturę i skład wytwarzanego przedmiotu lub właściwości za pomocą kompleksowego cyfrowego bliźniaka

  Zarządzanie zasobami fizycznymi

  Zarządzanie całym cyklem życia wyprodukowanych towarów lub właściwości

  Spiekanie proszków (PBF)

  Drukowanie funkcjonalnych części 3D w różnych branżach

  Preactor APS

  Popraw synchronizację operacji produkcyjnych dzięki zaawansowanym narzędziom do planowania i harmonogramowania

  Produkcja procesowa

  Wytwarzaj towary, mieszając składniki i wykonując szereg czynności

  Zarządzanie danymi produktu (PDM)

  Bezpieczne zarządzanie danymi, włączanie procesów, zarządzanie zmianami i konfiguracją

  Zarządzanie produkcją

  Strategicznie planuj i nadzoruj optymalizację zasobów i procesów produkcyjnych

  Q-U

  Standardy jakości

  Osiągnij i zademonstruj stałą jakość produkcji i produktu dzięki zestawom dobrych praktyk zarządzania

  Zachowanie zgodności z przepisami

  Przestrzegaj przepisów branżowych, zapewniając etyczną eksploatację i bezpieczeństwo produktów

  Inżynieria odwrotna

  Zdemontuj i zbadaj istniejący obiekt, aby stworzyć jego szczegółową reprezentację lub model

  Symulacja robotyki

  Wykorzystaj modele robotyki do wirtualnego projektowania zautomatyzowanych systemów produkcyjnych

  Wirtualne uruchomienie robotyki

  Wykorzystaj symulację robotyki do testowania zachowań w oparciu o rzeczywisty system sterowania

  Selektywne spiekanie laserowe (SLS)

  Umożliwia szczegółowe drukowanie 3D części z metali, polimerów i ceramiki z wszechstronnością i precyzją

  Zarządzanie zasobami usług

  Uzyskaj pełny wgląd w konfigurację i stan usługi wytwarzanego towaru lub właściwości

  Zestawienie komponentów usługi (sBOM)

  Łączenie bieżącego projektowania z określonymi wymaganiami konfiguracyjnymi za pomocą zarządzanego widoku wymagań dotyczących materiałów serwisowych składnika majątku

  Zarządzanie częściami serwisowymi

  Upewnij się, że części są dostępne, gdy są potrzebne

  Sterowanie halą produkcyjną

  Optymalizuj procesy produkcyjne, śledząc zamówienia, zarządzając zasobami, ograniczając ryzyko i zapewniając monitorowanie danych w czasie rzeczywistym

  SIMATIC IT

  Portfolio oprogramowania SIMATIC IT do systemów realizacji produkcji jest teraz częścią Opcenter

  Six Sigma w produkcji

  Zminimalizuj ilość odpadów i produkuj towary wydajniej dzięki tej metodzie doskonalenia procesów

  Statystyczna kontrola procesu (SPC)

  Monitoruj procesy produkcyjne, zapewniając spójność, jakość i wydajność, analizując dane w czasie rzeczywistym

  Stereolitografia

  Utwardzaj ciecz w stały kształt 3D, aby tworzyć prototypy i części o wysokiej dokładności

  Technologia synchroniczna

  Manipuluj geometrią 3D i edytuj ją w bardziej intuicyjny i wydajny sposób dzięki takiemu podejściu do modelowania

  Symulacja układów

  Maksymalizuj wydajność podczas projektowania nowych systemów lub ulepszania istniejących

  V-Z

  Fotopolimeryzacja

  Wykorzystaj utwardzoną żywicę do produkcji części 3D

  Inżynieria wiązek przewodów

  Bezpieczna i niezawodna dystrybucja energii w całym systemie dzięki temu procesowi rozwoju