Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie

Advanced Planning and Scheduling (APS) to cyfrowe rozwiązanie, które pomaga producentom zarządzać planowaniem produkcji i harmonogramowaniem na hali produkcyjnej.

Co to jest zaawansowane planowanie i harmonogramowanie?

Korzystając z zaawansowanych algorytmów równoważenia popytu i wydajności oraz generowania osiągalnych harmonogramów produkcji, oprogramowanie Advanced Planning and Scheduling skutkuje krótszym czasem realizacji w celu spełnienia wymagań klientów oraz łatwiejszym, szybszym reagowaniem na nieoczekiwane zmiany w produkcji.

Dwa podstawowe elementy zaawansowanego planowania i harmonogramowania – strategiczne planowanie produkcji i szczegółowe harmonogramowanie produkcji – pomagają producentom przewidywać zapotrzebowanie na zasoby produkcyjne, organizować efektywne wykorzystanie materiałów, ludzi i maszyn oraz zapewniać wartościową obsługę klienta i wyższą rentowność. Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie może być wykorzystywane do długoterminowego planowania strategicznego obejmującego miesiące i lata, średnioterminowego planowania taktycznego z kilkutygodniowym horyzontem planowania oraz szczegółowego sekwencjonowania i harmonogramowania.

Zaawansowane oprogramowanie do planowania i harmonogramowania może być używane jako samodzielny system do zarządzania planowaniem i harmonogramowaniem produkcji. Można go również zintegrować z Enterprise Resource Planning (ERP), Manufacturing Execution System (MES) i innymi rozwiązaniami programowymi.

Powiązane produkty: Opcenter Advanced Planning and Scheduling

Man looks at a computer screen.

Zrozum korzyści

Zaawansowane rozwiązanie APS poprawia synchronizację procesów produkcji i zapewnia lepszą widoczność w celu zwiększenia wykorzystania narzędzi i terminowości dostaw przy jednoczesnym obniżeniu poziomu zbędnych zapasów i ilości odpadów.

Pełny wgląd i kontrola

Wgląd w operacje produkcyjne w czasie rzeczywistym i ułatwianie podejmowania świadomych decyzji w celu optymalnego wykorzystania zasobów.

Szybsze reagowanie na zmiany

Dynamiczne dostosowywanie harmonogramów produkcji w czasie rzeczywistym w oparciu o zmieniające się zapotrzebowanie, dostępność zasobów i inne ograniczenia, zapewniając elastyczność i elastyczność w operacjach produkcyjnych.

Lepsza obsługa klienta

Skuteczniej spełniaj wymagania klientów dzięki zoptymalizowanemu harmonogramowi produkcji, krótszym czasom realizacji i lepszej dokładności realizacji zamówień, co ostatecznie prowadzi do zwiększenia satysfakcji i lojalności.

Zaawansowane funkcje planowania i harmonogramowania

Zaawansowana funkcjonalność planowania uwzględnia prognozowane i długoterminowe zamówienia, wspiera podejmowanie decyzji o wykonalności i wpływa na ogólny kierunek działań produkcyjnych. Mówiąc prościej, zaawansowane planowanie i harmonogramowanie pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących zwiększenia siły roboczej, zasobów i fabryk. Pomaga producentom określić, co i ile wyprodukować, gdzie i kiedy to zrobić oraz jakie dokładnie zasoby są wymagane. Planowanie produkcji może być realizowane w trybie ograniczonych lub nieskończonych zdolności produkcyjnych, a okresy planowania mogą wynosić dni, tygodnie, miesiące lub kombinację wszystkich trzech.

Zaawansowana funkcja planowania uwzględnia dostępność zasobów i dodatkowe ograniczenia, takie jak oprzyrządowanie i materiały, aby zapewnić dokładny model środowiska produkcyjnego. Zaawansowane planowanie planuje zamówienia przy użyciu inteligentnych wbudowanych reguł. Zaawansowane planowanie zapewnia wsparcie w podejmowaniu decyzji dotyczących nadgodzin, priorytetyzacji zamówień, podziału partii produkcyjnych, negocjacji terminów i przetwarzania zamówień.

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie nadzoruje wiele aspektów środowiska produkcyjnego, w tym:

 • Tworzenie głównego harmonogramu produkcji
 • Planowanie na poziomie zestawienia komponentów (BOM)
 • Interaktywna wizualizacja harmonogramu
 • Planowanie produkcji na zamówienie
 • Planowanie prefabrykacji
 • Zaawansowane modelowanie wiązań
 • Zaawansowana obsługa materiałów
 • Optymalizacja harmonogramu z wyprzedzeniem
 • Wizualizacja procesu montażu
 • Interaktywne przeglądanie harmonogramu
 • Planowanie oparte na zamówieniach z wieloma ograniczeniami

Zacznij od bezpłatnego okresu próbnego

Opcenter APS trial

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do wszystkich funkcji Opcenter Scheduling Standard: Dowiedz się, jak łatwo jest natychmiast skorzystać z rzeczywistego oprogramowania do planowania i jak bardzo może ono pomóc w codziennej pracy.

Dowiedz się więcej

Infografika

APS: Kluczowy element cyfrowej transformacji

E-book

Planowanie zarządzania łańcuchem dostaw – wyzwania i możliwości