Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?

AUTOSAR

Automotive Open System Architecture (AUTOSAR) to ogólnoświatowe partnerstwo rozwojowe stron zainteresowanych motoryzacją.

Co to jest AUTOSAR?

AUTOSAR (AUTomotive Open System ARchitecture) to ogólnoświatowe partnerstwo rozwojowe stron zainteresowanych motoryzacją. Podstawowym celem partnerstwa rozwojowego AUTOSAR jest dostarczenie wiodącego rozwiązania dla platform oprogramowania motoryzacyjnego poprzez standaryzację podstawowych funkcji systemu i interfejsów funkcjonalnych. Framework umożliwia efektywne tworzenie wbudowanego oprogramowania aplikacyjnego, które wspiera zadania związane z podstawowymi funkcjami motoryzacyjnymi w kontekście rozwoju systemów pojazdu.

Powiązane produkty: Capital Embedded AR Classic | Capital Network Designer | Capital Embedded Integrator AR Classic | Capital Embedded Virtualizer AR Classic

autosar-embedded-software-feature-640x360

Zrozum korzyści

AUTOSAR zapewnia kilka kluczowych korzyści producentom i dostawcom samochodów.

Standaryzacja i interoperacyjność

Definiując wspólną architekturę, interfejsy i metodologie, AUTOSAR umożliwia interoperacyjność między komponentami oprogramowania od różnych dostawców.

Skalowalność i możliwość ponownego wykorzystania

AUTOSAR promuje skalowalność i możliwość ponownego wykorzystania komponentów oprogramowania na różnych platformach pojazdów i elektronicznych jednostkach sterujących (ECU).

Konserwacja i diagnostyka

AUTOSAR zawiera ustandaryzowane mechanizmy do diagnostyki i konserwacji, zwiększając ogólną niezawodność i łatwość zarządzania systemami samochodowymi.

Co oznacza AUTOSAR?

Standard Automotive Open System Architecture (AUTOSAR) to partnerstwo rozwojowe firm i organizacji z branży motoryzacyjnej, elektronicznej, półprzewodnikowej i oprogramowania.

Czy AUTOSAR jest narzędziem?

Nie, AUTOSAR to standardowe oprogramowanie wbudowane definiujące i proces rozwoju, który wspiera zadania związane z podstawowymi funkcjami motoryzacyjnymi w kontekście rozwoju systemów pojazdu. Capital ® Embedded AR Classic ™, wchodzący w skład portfolio Siemens Xcelerator, jest przykładem implementacji standardu AUTOSAR. Jest to kompletna oferta z narzędziami i oprogramowaniem, które spełniają wszystkie potrzeby platformy elektronicznej jednostki sterującej (ECU), od aktualizacji ekstraktu ECU po konfigurację platformy oprogramowania.

Jakie są zalety AUTOSAR?

Od 2003 roku AUTOSAR łączy wiedzę i doświadczenie większości głównych producentów i dostawców z branży motoryzacyjnej. Platformy oprogramowania pośredniczącego określone przez AUTOSAR są obsługiwane przez formaty przepływu pracy i wymiany, zdefiniowane w standardach, obsługujące otwarty ekosystem, dostępne od wybranych członków. AUTOSAR obsługuje kompleksowy zestaw przypadków użycia w motoryzacji. Integruje się lub współpracuje z technologiami potrzebnymi w oprogramowaniu ECU pojazdu i architekturach e/e – np. SOME/IP, DDS, innych typach oprogramowania pośredniczącego używanych jako część heterogenicznej platformy oprogramowania i standardów, takich jak ASAM, IEEE i innych.

Platforma AUTOSAR Classic

Ta platforma oprogramowania jest odpowiednia dla szerokiego zakresu statycznie zdefiniowanych funkcji, stosowanych w tradycyjnych sterownikach samochodowych z prostymi lub złożonymi funkcjami. Architektura AUTOSAR Classic Platform obsługuje szereg technologii sieci samochodowych, CAN, LIN, FlexRay i Ethernet oraz bezpieczeństwo funkcjonalne aż do ASIL D. Można go rozszerzyć o wsparcie cyberbezpieczeństwa. Oparty na OSEK, API w C, kod aplikacji – zwykle C lub C++ – jest często generowany z modeli inżynierii sterowania.

Platforma adaptacyjna AUTOSAR

Ta elastyczna platforma programowa, obsługująca funkcje i aktualizacje typu aplikacji, jest odpowiednia dla złożonych ECU o dużej mocy obliczeniowej.Platforma adaptacyjna AUTOSAR obsługuje zorientowaną na usługi, opartą na protokole IP komunikację i architektury. Ma silne możliwości w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego i obecnie obsługuje bezpieczeństwo funkcjonalne do ASIL B. Kod aplikacji oparty na standardzie POSIX jest zwykle napisany w języku C++.

Fundacja AUTOSAR

Elementy AUTOSAR, obsługujące zarówno platformę adaptacyjną, jak i platformę klasyczną, są określone w standardzie Foundation, aby zapewnić zachowanie interoperacyjności między platformami.

Partnerzy AUTOSAR

Standard AUTOSAR jest rozwijany i utrzymywany przez partnerów, z uwzględnieniem przypadków użycia potrzebnych do wspierania planów działania użytkowników. Partnerzy są podzieleni na kategorie według rodzaju członkostwa. Istnieje wiele kategorii dla różnych poziomów wkładu, rozwoju, wdrażania i użytkowania standardu. Główne kategorie to:

  • Partnerzy główni – członkowie-założyciele standardu
  • Partnerzy premium, w tym Siemens – zazwyczaj aktywnie zaangażowani w rozwój standardu i jego wykorzystanie
  • Partnerzy rozwojowi – są zazwyczaj użytkownikami standardu i współtwórcami standardu
  • Partnerzy stowarzyszeni – zazwyczaj mają zaplanowane lub wdrożone produkcyjne wykorzystanie AUTOSAR, ale odgrywają ograniczoną rolę w opracowywaniu standardu

Dowiedz się więcej

Widok

Webinarium - Ewolucja AUTOSAR w motoryzacji

Widok

Webinarium - Projektowanie oprogramowania AUTOSAR dla wielordzeniowych urządzeń ECU