Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Jakość wspomagana komputerowo (CAQ)

Jakość wspomagana komputerowo (CAQ) to oprogramowanie do zarządzania jakością (QMS), które pomaga producentom zapewnić stałą jakość procesu i produktu od projektu po produkcję ("pomysł na półkę").

Co to jest jakość wspomagana komputerowo?

Podczas gdy termin "jakość wspomagana komputerowo" jest czasami używany zamiennie z terminem "system zarządzania jakością", oprogramowanie CAQ czasami odnosi się do podzbioru funkcji QMS. W szczególności oprogramowanie QMS obejmuje planowanie jakości lub zaawansowane planowanie jakości produktu (APQP), ciągłe doskonalenie jakości w całym cyklu życia produktu oraz zapewnienie jakości lub kontrolę jakości podczas produkcji. Oprogramowanie CAQ skupia się na ostatnim z nich.

Producenci muszą wdrażać metody i działania związane z jakością w swoich podstawowych procesach, aby osiągnąć pożądaną jakość produktu i procesu. Zgodnie z szerszą definicją, jakość wspomagana komputerowo obejmuje:

  1. Oprogramowanie do planowania jakości na potrzeby projektowania produktu i faz inżynieryjnych.
  2. Oprogramowanie do zapewnienia jakości do zakupu surowców, komponentów lub złożonych podzespołów od dostawców.
  3. Oprogramowanie do kontroli jakości do zarządzania danymi jakościowymi podczas wytwarzania produktu. Na wszystkich etapach cyklu życia produktu oprogramowanie wspomagające komputerowo zapewnia jakość i przyczynia się do optymalizacji procesów, spójności jakości i pełnej dokumentacji historii jakości produktu.

W dzisiejszej regulowanej przestrzeni produkcyjnej oprogramowanie do wspomagania komputerowego jakości musi również obsługiwać międzynarodowe wytyczne i normy, takie jak ISO 9001, IATF 16949 (motoryzacja), IAQG 9100 (lotnictwo), IRIS (kolejnictwo), FDA 21 CFR część 11 (żywność i leki) oraz GMP/GLP (laboratoria, przemysł przetwórczy).

Powiązane produkty: Opcenter Quality | Teamcenter Zarządzanie jakością i zgodnością

computer-aided-quality-caq-hero-1280x720

Zalety oprogramowania CAQ

Producenci mogą poprawić doskonałość operacyjną i zadowolenie klientów, stosując wspomagane komputerowo oprogramowanie do planowania, zapewniania i kontroli jakości.

Ciągłe doskonalenie i innowacje

Korzystaj z ciągłego doskonalenia i innowacji, zwiększając doskonałość operacyjną i zadowolenie klientów poprzez ciągłą optymalizację procesów i jakości produktów.

Zapobieganie powtarzającym się usterkom

Zapobiegaj ponownemu występowaniu usterek, wspierając zwiększoną doskonałość operacyjną i zadowolenie klientów poprzez proaktywną identyfikację i rozwiązywanie problemów z jakością.

Redukcja usterek

Zminimalizuj występowanie wad i związanych z nimi kosztów złomu lub przeróbek, zwiększając w ten sposób ogólną wydajność operacyjną i jakość produktów dla producentów.

Funkcjonalność oprogramowania CAQ

Komputerowe wspomaganie jakości wspiera producentów w zarządzaniu planami kontroli, statystycznej kontroli procesu (SPC) i zarządzaniu jakością dostawców. Specyficznie:

Zarządzanie planem kontroli — Złożone struktury procesów, produktów i dostawców wymagają skutecznego planowania jakości i kontroli na wczesnych etapach cyklu życia projektu. Zarządzanie planem kontroli jest istotnym elementem oprogramowania do kontroli jakości. Kryteria kontroli wszystkich działań związanych z jakością przedsiębiorstwa są tutaj określone w połączeniu z planem kontroli w celu zapewnienia jakości produktu i procesu.

Kontrola jakości i statystyczna kontrola procesu — Statystyczna kontrola procesu (SPC) pomaga producentom mierzyć i kontrolować jakość w całym cyklu życia produktu. Statystyczna kontrola procesu obejmuje narzędzia do wykrywania odchyleń tolerancji, identyfikowania przyczyn źródłowych i korygowania defektów. W typowym statystycznym procesie kontroli procesu użytkownicy tworzą wykresy kontrolne, aby graficznie wykreślić i rozróżnić przypadkowe i systemowe czynniki jakości, które mogą wpływać na produkcję.

Zarządzanie jakością dostawców — Ponieważ firmy nadal szukają sposobów na poprawę jakości i obniżenie kosztów, często angażują dostawców do dostarczania wybranych części i komponentów produktów. Solidny proces oceny dostawców pomaga sprecyzować role i określić odpowiednie oczekiwania. Proces ten wspiera producentów w zapewnieniu, że każdy dostawca działa zgodnie z ich standardami i jest odpowiednim partnerem biznesowym.

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Doskonalenie procesów ciągłego doskonalenia jakości i rozwiązywania problemów