Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?

System działań korygujących i zapobiegawczych

System działań korygujących i zapobiegawczych (CAPA) usprawnia działania korygujące i zapobiegawcze, obniżając koszty jakości.

System CAPA wykonuje działania korygujące i zapobiegawcze, analizując problem produkcyjny, znajdując pierwotną przyczynę, korygując ją i dokumentując korektę. Oprogramowanie CAPA rejestruje różne formy reklamacji, wad i niezgodności. System CAPA zapewnia formalny proces systematycznego badania, analizowania i rozwiązywania zidentyfikowanych problemów. Usprawniając definiowanie środków zapobiegających ponownemu wystąpieniu problemu, skuteczny system CAPA raportuje również wyniki w prostym, intuicyjnym interfejsie użytkownika.

Zaawansowany system CAPA rozwiązuje problemy związane z zamkniętą pętlą i umożliwia producentom identyfikację, analizę i udostępnianie krytycznych danych dotyczących jakości produktów w całym przedsiębiorstwie. Dzięki skutecznemu systemowi CAPA zespoły projektowe, produkcyjne i zajmujące się poprawą jakości mogą dzielić się tymi samymi poglądami na informacje, których potrzebują, aby bezpośrednio wpływać na inicjatywy Six Sigma i Lean. Oprogramowanie CAPA zapewnia wgląd w krytyczne cechy jakościowe produktów, awarie/niezgodności oraz rozwiązania tych problemów, umożliwiając podejmowanie mądrzejszych decyzji w globalnym, rozbudowanym przedsiębiorstwie.

Powiązane produkty: Opcenter Quality | Teamcenter Zarządzanie jakością i zgodnością

capa-system-is610219284-promo-640x480

Zrozum korzyści

Skuteczny system CAPA usprawnia działania korygujące i zapobiegawcze, automatyzując proces poprzez konfigurowalne przepływy pracy. Skraca to również czas rozwiązywania problemów i zwiększa widoczność działań CAPA dla wszystkich zainteresowanych stron.

Wykazana zgodność z normami

Zapewnij ustrukturyzowane i zautomatyzowane podejście, które pomaga organizacjom spełnić wymagania prawne i standardy branżowe w zakresie zarządzania jakością.

Lepsze wyniki zamykania

Zwiększ skuteczność rozwiązywania problemów, zmniejszając liczbę przypadków przeróbek i zmniejszając ryzyko powtarzających się problemów, co ostatecznie prowadzi do bardziej wydajnych i niezawodnych działań naprawczych i zapobiegawczych.

Analiza danych

Skutecznie pobieraj krytyczne dane do analizy i identyfikacji trendów, usprawniając proces podejmowania decyzji w celu ciągłej poprawy jakości i zgodności.

Jak działają systemy CAPA

Oprogramowanie CAPA może badać pełne spektrum punktów kontrolnych w operacji produkcyjnej, w tym projekt, produkcję i proces, dokumenty, materiały, obiekty i sprzęt. Ta szeroka domena informacji oznacza, że system CAPA może wykonywać działania korygujące i zapobiegawcze bez opóźnień i potencjalnych nieścisłości, które powstają, gdy krytyczne dane muszą być zlokalizowane w innych systemach i ręcznie wprowadzane do analizy.

System CAPA może zarządzać działaniami korygującymi i zapobiegawczymi oraz komunikować je za pomocą zautomatyzowanych przepływów pracy. Ta funkcja zamyka pętlę między przechwytywaniem problemów a ostatecznym rozwiązaniem, pozytywnie wpływając na koszty jakości.

System CAPA może również stanowić wartość dodaną dla zespołów inżynieryjnych i produkcyjnych pracujących nad nowymi programami produktowymi, umożliwiając wyszukiwanie wszystkich wyników, analiz, dokumentacji i wyników walidacji na potrzeby audytów wewnętrznych lub zewnętrznych.

Dowiedz się więcej

Opcenter Quality

Opcenter Quality to rodzina produktów systemu zarządzania jakością (QMS) w obiegu zamkniętym, które zapewniają zgodność i umożliwiają ciągłe doskonalenie produktów w celu uzyskania wysokiej jakości.

Zarządzanie centrum operacyjnego

System zarządzania jakością (QMS) zapewnia procedury, procesy, strukturę i zasoby potrzebne do spełnienia wymagań klientów i zgodności z normami i wytycznymi branżowymi.