Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
 1. Home

Produkcja dyskretna

Produkcja dyskretna tworzy namacalne, policzalne towary, od pojedynczych komponentów, takich jak nakrętki, po większe zespoły, takie jak samochody. Produkty te można łatwo zaobserwować, dotknąć i policzyć. Jest szeroko stosowany w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, obronnym, sprzęcie przemysłowym i elektronicznym.

Co to jest produkcja dyskretna?

Produkcja dyskretna to podejście do produkcji przemysłowej, którego wynikiem są indywidualne produkty końcowe. Osiąga się to poprzez przeprowadzanie przychodzących materiałów, części, komponentów i/lub podzespołów przez szereg etapów produkcji, które mogą obejmować obróbkę skrawaniem, montaż, trawienie, mocowanie, polerowanie, zszywanie, pakowanie i inne. Produkcja dyskretna skutkuje produktami końcowymi, które różnią się od siebie i można je policzyć. Zazwyczaj wytwarza również przedmioty, które można podzielić na części składowe.

Te dwie cechy odróżniają produkcję dyskretną od produkcji procesowej, w której wytwarzane są produkty zwykle mierzone masowo lub objętościowo. Produkty te, takie jak szampony czy soki owocowe, nie mogą być liczone indywidualnie i często ulegają nieodwracalnym zmianom, które uniemożliwiają ich rozłożenie z powrotem na składniki.

Przykłady produkcji dyskretnej obejmują zarówno nanotechnologie, jak i samoloty pasażerskie. Podczas gdy przemysł elektroniczny i półprzewodnikowy, motoryzacyjny i transportowy oraz lotniczy i obronny stanowią jedne z najbardziej rozpowszechnionych przykładów produkcji dyskretnej, szerokie spektrum innych branż polega na dyskretnych procesach produkcyjnych do produkcji swoich towarów. Te wyzwania to przykładowo:

 • Przemysł motoryzacyjny
 • Przemysł lotniczy i obronny
 • i elektronika
 • Przemysł maszynowy
 • Ciężki sprzęt
 • Przemysł morski
 • Wyroby medyczne

Należy zauważyć, że wytwarzanie wielu produktów obejmuje zarówno operacje dyskretne, jak i procesowe. Na przykład, aby wyprodukować szklane butelki, należy wytworzyć szkło w procesie produkcji, a następnie wyprodukować poszczególne butelki w produkcji dyskretnej.

Techniki i technologie produkcji dyskretnej przeszły przez wszystkie cztery rewolucje przemysłowe, przechodząc od produkcji rzemieślniczej, poprzez produkcję masową i automatyzację komputerową, aż po łączność Przemysłu 4.0, dane w czasie rzeczywistym, inteligentne urządzenia i systemy autonomiczne. Producenci urządzeń dyskretnych utrzymują lub zwiększają swoją przewagę konkurencyjną już dziś, wdrażając cyfrowe narzędzia i systemy za pomocą dyskretnych rozwiązań programowych do produkcji.

Powiązany produkt: Opcenter Execution Discrete

discrete-manufacturing-ss732811756-mhero-1280x720

Zrozum korzyści

Producenci z branż dyskretnych wykorzystują oprogramowanie do produkcji dyskretnej, aby zmaksymalizować zarówno produktywność swoich zakładów, jak i jakość gotowych produktów.

Większa elastyczność

Oprogramowanie do produkcji dyskretnej, które usprawnia procesy produkcyjne, zwiększa wydajność, zapewniając większą elastyczność i wydajność, zaspokajając wymagania produkcyjne dzisiejszych mniejszych partii.

Lepsze zarządzanie i kontrola

Daj użytkownikom możliwość efektywnego i łatwego zarządzania złożonymi produktami i skomplikowanymi łańcuchami dostaw oraz ich kontrolowania.

Skuteczna zgodność z przepisami i dokumentacja

Usprawnij i zwiększ wydajność procesów zgodności z przepisami i dokumentacji, aby zapewnić bezproblemowe i precyzyjne operacje produkcyjne.

niższe koszty produkcji,

Przyczyniaj się do obniżania kosztów produkcji poprzez usprawnianie procesów, zwiększanie wydajności i identyfikowanie możliwości optymalizacji zasobów.

Zwiększ satysfakcję klientów

Zadbaj o większą satysfakcję klientów, ułatwiając precyzję produkcji, terminowość dostaw i lepszą komunikację w całym procesie produkcyjnym.

Oprogramowanie do produkcji dyskretnej

Firmy zajmujące się produkcją dyskretną od dawna wykorzystują cyfrowe narzędzia do projektowania i produkcji wspomaganej komputerowo (CAD/CAM) w swoich działaniach projektowych i inżynieryjnych, a ostatnio wdrażają oprogramowanie, które łączy narzędzia CAD/CAM, a także planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i inne systemy biznesowe z halą produkcyjną. Oprogramowanie do zarządzania operacjami produkcyjnymi (MOM) organizuje rzeczywistą produkcję gotowego produktu w oparciu o dane biznesowe, projektowe i inżynieryjne. Łącząc sferę wirtualną z fizyczną halą produkcyjną, oprogramowanie do zarządzania operacjami produkcyjnymi dla produkcji dyskretnej umożliwia firmom optymalizację wydajności produkcji, poprawę wydajności i elastyczności oraz maksymalizację terminowości dostaw.

Oprogramowanie do produkcji procesowej i dyskretnej różni się znacznie, jeśli chodzi o funkcje zarządzania operacjami produkcyjnymi. Dzieje się tak, ponieważ produkcja procesowa koncentruje się na formułach, recepturach głównych i przedmieszkach, podczas gdy produkcja dyskretna koncentruje się na materiałach, obróbce i zespołach. Różne parametry operacyjne i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) mierzone i śledzone dla obu podejść produkcyjnych stawiają różne wymagania systemom zarządzania operacjami produkcyjnymi i wymagają oprogramowania dostosowanego do tych wymagań, aby zmaksymalizować korzyści płynące z wdrożenia oprogramowania. Aby zilustrować różnice, produkcja dyskretna w toku (WIP) może być kontrolowana wizualnie, mechanicznie lub elektrycznie, podczas gdy kontrola produkcji procesowej obejmuje częste pobieranie próbek i badania laboratoryjne.

Centralnym filarem oprogramowania do zarządzania operacjami produkcyjnymi dla produkcji dyskretnej jest system realizacji produkcji (MES). MES dla produkcji dyskretnej stał się niezbędny dla dużego odsetka producentów dyskretnych, ponieważ zmagają się oni z nowymi rynkami, nowymi materiałami i nowymi technologiami produkcji, a także z rosnącą złożonością produktów końcowych i łańcucha dostaw, który je obsługuje. Firmy muszą utrzymać lub przyspieszyć wydajność i produktywność zakładu, a także zapewnić wyjątkową elastyczność we wszystkich procesach produkcyjnych.

Kluczowe cechy MES dla produkcji dyskretnej obejmują:

 • Integracja wymagań regulacyjnych i jakościowych z operacjami produkcyjnymi
 • Synchronizacja procesów produkcyjnych w całym łańcuchu dostaw
 • Widoczność hali produkcyjnej w celu wspierania działań na rzecz jakości i wydajności w czasie rzeczywistym
 • Zoptymalizowane sekwencjonowanie operacji produkcyjnych i PWT
 • Natychmiastowy dostęp do dokumentacji produkcyjnej
 • Efektywne zarządzanie personelem, w tym szkolenia i certyfikacja
 • Zoptymalizowane zarządzanie materiałami i operacjami konserwacyjnymi
 • Dobrze zaplanowana alokacja i kontrola zasobów

Odpowiednie zasoby dla produkcji dyskretnej

E-book

Przewodnik dla kadry kierowniczej po produkcji cyfrowej

Webinar

MES dla przemysłu motoryzacyjnego

E-book

Transformacja produkcji maszyn przemysłowych

Film

MES dla przemysłu lotniczego i obronnego

Infografika

MOM z dyskretnym wykonaniem Opcenter

Uwolnij moc niskokodowych możliwości MES