Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?

System połączeń przewodów elektrycznych

System połączeń przewodów elektrycznych (EWIS) to zarówno koncepcja, jak i praktyka, która obejmuje przewody,, wiązki, złącza, zaciski, osprzęt i wszystkie inne urządzenia elektryczne znajdujące się w samolocie jako część systemu, a nie konglomerat lub zespół poszczególnych komponentów.

Co to jest EWIS?

Przepisy EWIS zostały stworzone przez amerykańską Federalną Administrację Lotnictwa (FAA) po kilku poważnych incydentach lotniczych pod koniec lat 90. Uważa się, że awarie przypisywane okablowaniu elektrycznemu na pokładzie tych samolotów były głównym czynnikiem przyczyniającym się do tych wypadków. W odpowiedzi FAA opublikowała zaktualizowane przepisy i wytyczne dotyczące systemu EWIS dla producentów oryginalnego sprzętu (OEM) i dostawców. W przypadku każdej nowej platformy przestrzeganie przepisów EWIS jest obowiązkową procedurą certyfikacji samolotów komercyjnych.

Powiązane produkty: Capital Logic Designer | Capital Harness Designer

This image was used on the glossary/technology page for EWIS.

Zrozum korzyści

Bezpieczeństwo

Prawidłowo zaprojektowane i konserwowane systemy EWIS pomagają zapobiegać awariom elektrycznym, zwarciom i pożarom, które stanowią krytyczne zagrożenie bezpieczeństwa w samolotach.

Niezawodność i wydajność

Dobrze zaprojektowany system EWIS przyczynia się do ogólnej niezawodności i wydajności systemów lotniczych.

Zgodność z przepisami i utrzymanie

Zgodność z normami prawnymi i wymogami konserwacyjnymi to kolejna kluczowa zaleta EWIS.

Co oznacza skrót EWIS?

EWIS to skrót od Electrical Ferencing Interconnect System, czyli system połączeń przewodów elektrycznych. Jest regulowany w celu utrzymania bezpieczeństwa złożonych systemów, takich jak samoloty.

Dlaczego system EWIS jest niezbędny?

Osiągi i bezpieczeństwo statku powietrznego zależą od integralności układu elektrycznego przez cały okres eksploatacji statku powietrznego. EWIS jest krytycznym systemem lotniczym wymaganym do bezpiecznej eksploatacji, co sprawia, że konieczne jest utrzymanie dokładnego i niezawodnego działania oraz komunikacji w całym układzie elektrycznym.

Przepisy EWIS wymagają, aby komponenty elektryczne były wybierane na podstawie ich specyfikacji elektrycznych oraz sprawdzane i testowane w ekstremalnych warunkach, na które komponent może być narażony. Przepisy EWIS narzucają również wytyczne dotyczące prawidłowego montażu i ochrony komponentów oraz wystarczającego zdefiniowania projektu, aby zapewnić powtarzalność w procesach produkcyjnych i konserwacyjnych. Przepisy EWIS ustanawiają wyższy standard niezawodności i bezpieczeństwa systemu w porównaniu z poprzednimi przepisami.

Rozwiązania programowe EWIS

Nowoczesne samoloty mają więcej elementów elektrycznych, aby zapewnić większą wydajność i możliwości. W rezultacie systemy elektryczne wymagają większej mocy i stwarzają większe ryzyko zgodności ze względu na zwiększoną złożoność. Aby sprostać tym wielu wyzwaniom, wysokiej jakości rozwiązania programowe E/E obejmują narzędzia analityczne i symulacyjne, które pomagają użytkownikom w walidacji zgodności z przepisami na wcześniejszym etapie procesu projektowania w przypadku zadań takich jak przeprowadzanie analizy obciążenia elektrycznego (ELA).

Celem nowoczesnych rozwiązań programowych i technologicznych jest usprawnienie projektowania elektrycznego samolotów, zgodności z przepisami i certyfikacji. Na przykład Capital Load Analyzer, część pakietu oprogramowania Capital ® firmy Siemens Digital Industries Software, jest jedną z pierwszych w branży technologii systemów elektrycznych, która wykorzystuje cyfrowego bliźniaka, automatyzację projektowania i ciągłość danych cyfrowych w celu ułatwienia zgodności z przepisami.

Takie podejście do wypełniania ELA jest zgodne z przyjętymi wytycznymi i zapewnia dogodny sposób na uwzględnienie następujących kluczowych perspektyw zgodności:

  • Zarządzanie informacjami wymaganymi dla ELA, takimi jak schematy połączeń jednokreskowych, scenariusze operacyjne (wszystkie fazy lotu), notatki z analizy itp.
  • Wykonywanie iteracji ELA, raportów ELA oraz analiz i iteracji raportów ELA
  • Pokaż zgodność dla każdej konfiguracji zgodnie z potrzebami

System EWIS i związane z nim wyzwania

Implikacją zwiększonego wykorzystania rozwiązań elektrycznych w celu spełnienia bardziej wymagających wymagań dotyczących wydajności i misji jest zwiększony rozmiar, waga i złożoność EWIS. Wraz ze wzrostem wykorzystania komunikacji cyfrowej zawartość systemu EWIS została przeniesiona z prostych połączeń analogowych punkt-punkt na bardziej zaawansowane cyfrowe magistrale sieciowe. To z kolei może wymagać drogich do transmisji danych, co zwiększa koszty systemu EWIS i złożoność produkcji. Złożoność systemu EWIS jest dodatkowo spotęgowana przez niezliczone zasady mające na celu zminimalizowanie zakłóceń elektrycznych, separację sygnałów dla systemów nadmiarowych i oczywiście zapewnienie zgodności i/lub certyfikacji komercyjnej.

Dowiedz się więcej

Przeczytaj

Biała księga - Narzędzia oceny ryzyka związanego z systemem połączeń międzysystemowych przewodów elektrycznych (EWIS) Ryzyko wykupu i zgodności w przemyśle lotniczym i kosmicznym

Oficjalny dokument — Zmniejszenie ryzyka związanego z programem lotniczym i obronnym podczas opracowywania i integracji platformy

Automatyzacja pomaga spełnić wytyczne programu EWIS

System EWIS oznacza, że firmy muszą badać nowe podejścia do zarządzania systemami przewodów i wiązek przewodów. Capital dostarcza technologię, której producenci OEM z branży lotniczej potrzebują, aby sprostać wymaganiom w zakresie elektryfikacji dziś i w przyszłości.

Ucz się

Nasze rozwiązania do projektowania instalacji elektrycznych obsługują pełny wątek cyfrowy, od definiowania i tworzenia architektury układów elektrycznych i elektronicznych (E/E) po projektowanie okablowania, wytwarzanie i publikacje serwisowe