Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?

Struktura i warstwy ISA-95

ISA-95 to międzynarodowy standard integracji systemów korporacyjnych i kontrolnych, zorganizowanych w warstwy, które obejmują procesy fizyczne i działania związane z biznesem. Zapewnia ramy ułatwiające sprawną komunikację i koordynację między różnymi elementami operacji produkcyjnych.

Czym są struktury i warstwy ISA 95?

ISA-95 to międzynarodowy standard integracji systemów korporacyjnych i kontrolnych. ISA-95 składa się z modeli i terminologii. Jego oficjalna nazwa to "ANSI/ISA-95 Enterprise-Control System Integration" (znana na całym świecie jako IEC/ISO 62264). Jednak standardowy tytuł niewiele daje informacji na temat jego wartości. Wykorzystanie tego standardu może zapewnić integrację systemów z perspektywy całej firmy, która pozwala na podjęcie tysięcy działań i punktów danych oraz sprowadzenie ich do zrozumiałych ram. Koncentruje się na działaniach - i ma na celu zdefiniowanie i zintegrowanie działań między biznesem i ERP z jednej strony, a Systemami Realizacji Produkcji (MES) i Zarządzaniem Operacjami Produkcyjnymi (MOM) z drugiej. Norma obejmuje nawet szczegółowy poziom czujników i procesów fizycznych.

Modele te mogą być używane do określania, które informacje muszą być wymieniane między systemami sprzedaży, finansów i logistyki oraz systemami produkcji, utrzymania ruchu i jakości. Informacje te są ustrukturyzowane w modelach UML, które są podstawą do opracowania standardowych interfejsów pomiędzy systemami ERP i MES. Standard ISA-95 może być wykorzystywany do kilku celów, na przykład jako przewodnik do definiowania wymagań użytkownika, do wyboru dostawców MES lub jako podstawa do rozwoju systemów MES i baz danych.

ISA-95 zawiera warstwowy model technologii i procesów biznesowych dla przedsiębiorstw produkcyjnych jako poziomy standardu. Poziomy te to:

Poziom 0 — definiuje rzeczywiste procesy fizyczne.

Poziom 1 - Definiuje czynności związane z wykrywaniem i manipulowaniem procesami fizycznymi.

Poziom 2 - Definiuje działania związane z monitorowaniem i sterowaniem procesami fizycznymi.

Poziom 3 — definiuje działania przepływu pracy w celu wytworzenia pożądanych produktów końcowych.

Poziom 4 — Definiuje działania związane z działalnością gospodarczą potrzebne do zarządzania operacją produkcyjną.

Systemy zarządzania operacjami produkcyjnymi znajdują się na poziomie 3 modelu. Z punktu widzenia komponentu lub oprogramowania, poziomy od 1 do 4 można zobaczyć w następujący sposób:

Poziom 1: Inteligentne urządzenia

Poziom 2: Systemy sterowania (np. sterowniki PLC, DCS)

Poziom 3: Systemy operacyjne produkcji (np. MES)

Poziom 4: Systemy logistyki biznesowej (np. ERP)

Powiązane produkty: Opcenter Intelligence, Opcenter Execution

Two people on a shop floor, interacting with graphic representations of data.

Zrozum korzyści

Holistyczna integracja systemów

Bezproblemowo integruj i koordynuj różne systemy przedsiębiorstwa i sterowania, wspierając kompleksową, ogólnofirmową perspektywę interakcji i działań systemowych.

Efektywne definiowanie i optymalizacja przepływu pracy

Uporządkuj działania na różnych poziomach, umożliwiając standaryzację procesów i usprawnioną komunikację między systemami, co ostatecznie prowadzi do skrócenia czasu realizacji, zoptymalizowanego wykorzystania zasobów i zwiększenia widoczności produkcji.

Interoperacyjność i standaryzacja

Wykorzystaj spójną strukturę i terminologię, ułatwiając bezproblemową integrację między różnymi systemami i umożliwiając organizacjom tworzenie wspólnych modeli i interfejsów dla systemów MES i baz danych.

ISA 95 i zarządzanie operacjami produkcyjnymi

Systemy zarządzania operacjami produkcyjnymi obejmują następujące krytyczne funkcje produkcyjne: jakość, bezpieczeństwo, niezawodność, wydajność i zgodność z przepisami. ISA-95 Część 3 definiuje działania, które występują w systemach zarządzania operacjami produkcyjnymi w następujący sposób:

  • Zarządzanie operacjami produkcyjnymi
  • Zarządzanie operacjami utrzymania ruchu
  • Zarządzanie operacjami laboratoryjnymi (tj. jakościowymi)
  • Zarządzanie transportem i magazynowaniem materiałów (w tym kontrola zapasów)
  • Działania wspierające, w tym zarządzanie bezpieczeństwem, informacjami, konfiguracją, dokumentacją, zgodnością z przepisami oraz incydentami/odchyleniami

Dzisiejsze systemy MOM pozwalają producentom na standaryzację i optymalizację procesów w całym przedsiębiorstwie, minimalizując czas realizacji, optymalizując wykorzystanie zasobów, skracając czas wprowadzania produktów na rynek oraz zwiększając zarówno widoczność produkcji, jak i możliwości współpracy. Na globalnym rynku – rozproszonym po rozległych obszarach geograficznych, coraz bardziej zależnym od sieci produkcyjnych – systemy MOM odgrywają coraz ważniejszą rolę w umożliwianiu producentom skutecznego i rentownego konkurowania. ISA-95 Część 3 definiuje MOM jako "działania, funkcje i wymiany na poziomie 3 zakładu produkcyjnego, które koordynują personel, sprzęt i materiały w produkcji". Obejmuje zarządzanie operacjami produkcyjnymi, zarządzanie operacjami konserwacyjnymi, zarządzanie operacjami jakości i zarządzanie operacjami zapasów.

Dowiedz się więcej

Webinar na żądanie

Kontekst jest wszystkim: Opanowanie analizy danych produkcyjnych.

Artykuł techniczny

W tym opracowaniu technicznym przedstawiono jasną strategię cyfryzacji.