Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
 1. Home

Konserwacja, naprawa i remonty

Oprogramowanie do konserwacji, napraw i remontów (MRO) to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania cyklem życia usług, skupiające się na innych aspektach SLM: projektowaniu pod kątem serwisu, zarządzaniu zasobami fizycznymi i oprogramowaniu, które zamyka pętlę dzięki ciągłemu mechanizmowi sprzężenia zwrotnego między projektowaniem, inżynierią i serwisem.

Co to jest konserwacja, naprawa i remont?

MRO to strategia, która odpowiada na bieżące wymagania dotyczące obsługi zasobów fizycznych o wysokiej wartości po ich wdrożeniu i użyciu. Producenci OEM i właściciele/operatorzy tych głównych aktywów stosują MRO. Ten sam akronim jest również używany w odniesieniu do konserwacji, napraw i operacji, co zwykle odnosi się do podobnej strategii, jak w przypadku obiektu i jego wyposażenia. W obu przypadkach czynności konserwacyjne, naprawcze i remontowe są wspierane przez oprogramowanie do zarządzania cyklem życia serwisu (SLM).

Konserwacja, naprawa i remonty obejmują pełne spektrum działań serwisowych, od rutynowych czynności konserwacyjnych, przez naprawy w razie potrzeby, po działania polegające na modernizacji, przywracaniu lub przebudowie aktywów – czyli konserwację na poziomie zajezdni. W ciągu ostatniego półwiecza rozwinęły się różne podejścia do planowania, harmonogramowania i realizacji MRO. Wiele z nich powstało jako strategie konserwacji opracowane przez wojsko w celu maksymalizacji dostępności sprzętu wojskowego i gotowości do misji.

Dzisiejsze oprogramowanie do konserwacji, napraw i remontów wykorzystuje technologie cyfrowe do optymalizacji wydajności i skuteczności dostarczania MRO producentom OEM i właścicielom/operatorom w szerokim spektrum branż – zwłaszcza tych, w których znajdują się zaawansowane technologicznie produkty, które mają długi, użyteczny okres. Takie aktywa fizyczne są bardzo cenne dla firm, które je kupują oraz tych, które je serwisują i wspierają. Solidna strategia konserwacji, napraw i remontów ma na celu maksymalne wykorzystanie tych zasobów poprzez maksymalizację ich dostępności i niezawodności.

Powiązane produkty: Zarządzanie cyklem życia usługi Teamcenter

maintenance-overhaul-repair-sb-640x360

Zrozum korzyści

Oprogramowanie do konserwacji, napraw i remontów umożliwia interesariuszom usług maksymalizację dostępności i niezawodności zarządzanych zasobów fizycznych.

Popraw wskaźnik napraw za pierwszym razem

Wyeliminuj wielokrotne podróże serwisowe i serwisuj za pierwszym razem, znając bieżącą konfigurację zasobów i informacje o produkcie.

Czynności serwisowe wykonane na czas i zgodnie z budżetem

Zmniejsz nieefektywność usług dzięki wczesnemu planowaniu usług, zwiększ widoczność bieżących wymagań serwisowych i uzyskaj wizualne instrukcje serwisowe.

Popraw ogólną produktywność i przepustowość usług

Przyspiesz procesy związane z usługami dzięki kompleksowym funkcjom zarządzania cyklem życia usług.

Jak działa oprogramowanie do konserwacji, napraw i remontów

Oprogramowanie do konserwacji, napraw i remontów zapewnia interesariuszom serwisowym ramy do definiowania wymagań dotyczących konserwacji i zarządzania nimi oraz ustanawiania opłacalnych procedur serwisowych i harmonogramów pracy w celu spełnienia tych wymagań.

Kluczowe funkcje oprogramowania do konserwacji, napraw i remontów obejmują:

 • Przechwytywanie wymagań dotyczących konserwacji i zarządzanie nimi dla każdego zarządzanego zasobu
 • Analiza każdego zasobu pod kątem godzin pracy, wymagań konserwacyjnych i danych dotyczących wykorzystania w celu wygenerowania prognozowanego harmonogramu konserwacji
 • Definiowanie zasobów potrzebnych do wykonania każdej czynności serwisowej
 • Widoczność informacji serwisowych, instrukcji i przydziałów zadań do wykonania usługi
 • Proaktywne planowanie wizyt serwisowych w celu wyeliminowania powielania zadań roboczych i generowania zestawień materiałowych (BOM) na nadchodzące wizyty
 • Opracowanie szczegółowych planów remontów i likwidacji
 • Zarządzanie i tworzenie harmonogramów i zleceń pracy w celu spełnienia zarówno wcześniej zaplanowanych, jak i doraźnych (naprawczych) wymagań serwisowych
 • Zestawienie wymagań dotyczących konserwacji dla poszczególnych składników majątku w plan obejmujący całą operację dla organizacji serwisowej
 • Tworzenie i uzupełnianie dokumentów serwisowych
 • Raportowanie i analityka w celu oceny trendów i monitorowania kluczowych wskaźników wydajności (KPI)

Zacznij od bezpłatnego okresu próbnego

Service Lifecycle Management

Teamcenter Service Lifecycle Management może zmaksymalizować czas pracy zasobów, poprawić stałe stawki za pierwszym razem, wydłużyć żywotność zasobów, skrócić czas realizacji, zminimalizować koszty zapasów i ostatecznie zapewnić satysfakcję klienta.

Dowiedz się więcej

Blog dotyczący cyklu życia usługi

Dostarczaj większą wartość dla klienta dzięki zarządzaniu cyklem życia usług.

Oprogramowanie cyklu życia usługi

Zwiększenie efektywności inżynierii serwisu przyczynia się do wyższych zysków.