Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Produkcja na zamówienie

Produkcja na zamówienie (MTO) to podejście do zaawansowanego planowania i harmonogramowania , w którym produkcja jest inicjowana po otrzymaniu zamówienia klienta.

Co to jest produkcja na zamówienie?

Produkcja na zamówienie jest traktowana jako operacja ściągania, ponieważ zdarzenie, które inicjuje działanie produkcyjne — zamówienie odbiorcy — rozpoczyna się od realizacji zamówienia i działa wstecz przez sekwencję produkcyjną, aby dojść do planu lub harmonogramu. Oznacza to, że produkcja jest "ciągnięta" przez popyt. Z kolei produkcja na magazyn (MTS) jest operacją typu push.

Planowanie produkcji na zamówienie staje się coraz bardziej powszechne, ponieważ jest zgodne z rynkowym trendem "masowej personalizacji", który pociąga za sobą małe partie lub partie produkowane z wydajnością produkcji masowej. Jako operacja ściągania, produkcja na zamówienie zawiera niestandardowe funkcje w przebiegu produkcyjnym. Produkcja na zamówienie pomaga również zminimalizować nadmierne zapasy, które często powodują marnotrawstwo. W związku z tym produkcja na zamówienie jest często składnikiem szczupłej produkcji i harmonogramowania just-in-time (JIT).

Dużym wyzwaniem w planowaniu produkcji na zamówienie jest zminimalizowanie czasu realizacji, mimo że cykl produkcyjny rozpoczyna się dopiero po otrzymaniu zamówienia. Oznacza to, że produkcja na zamówienie jest bardziej podatna na produkty o stosunkowo krótkich cyklach produkcyjnych. Aby skrócić czas realizacji, producenci mogą stosować podejście "make-to-stock" w przypadku komponentów półproduktów, które wymagają znacznego czasu realizacji, tak aby etapy procesu z wykorzystaniem takich komponentów pośrednich mogły rozpocząć się szybciej po otrzymaniu zamówienia. Jest to koncepcja planowania zapotrzebowania materiałowego w oparciu o zapotrzebowanie (DDMRP).

Niektóre funkcje nowoczesnego zaawansowanego systemu planowania i harmonogramowania (APS) mają na celu optymalizację planowania produkcji na zamówienie. Oprogramowanie APS umożliwia planistom szybką ocenę zmian w ilości lub terminie dostawy, a także zmian w zdolnościach produkcyjnych oraz dostosowanie planu produkcji na zamówienie do nowych wymagań.

make-to-order-640x360

Zrozum korzyści

Obniżka kosztów

Zminimalizuj nadmierne zapasy i odpady, optymalizując wydajność produkcji poprzez planowanie oparte na popycie i umożliwiając masową personalizację przy efektywnych rozmiarach partii

Redukcję ilości odpadów,

Unikaj gromadzenia się niewykorzystanych lub przestarzałych materiałów, inicjując produkcję w odpowiedzi na konkretne zamówienia klientów.

Większa satysfakcja klienta

Taylor produkuje zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, zapewniając spersonalizowane produkty i terminową dostawę oraz minimalizując prawdopodobieństwo nadwyżek lub przestarzałych zapasów, co skutkuje bardziej responsywnym i zorientowanym na klienta podejściem.

Proces planowania produkcji na zamówienie

Produkcja na zamówienie rozpoczyna się od zamówienia odbiorcy, więc zlecenie produkcyjne jest tworzone na podstawie zlecenia sprzedaży. Proces produkcyjny przebiega następnie zgodnie z listą składową (BOM) i listą procesową (BOP).

W planowaniu produkcji na zamówienie stany magazynowe wyrobów gotowych i półproduktów nie są kluczowymi parametrami procesu. Zamiast tego jednym z celów planowania produkcji na zamówienie jest uzupełnianie zapasów surowców i komponentów dostarczonych przez dostawców w celu utrzymania gotowości i przepływu produkcji. Oznacza to, że krytycznym aspektem planowania produkcji na zamówienie jest ścisła koordynacja całego łańcucha dostaw.

Planowanie produkcji na zamówienie wymaga również ciągłej oceny przyszłych zmian popytu i ich wpływu na proces produkcyjny. Ciągła ocena i korekty mogą być przeprowadzane za pomocą zaawansowanego oprogramowania do planowania i harmonogramowania.

Zacznij od bezpłatnego okresu próbnego

Opcenter scheduling trial

Dowiedz się, jak łatwo jest od razu skorzystać z rzeczywistego oprogramowania do planowania i jak bardzo może ono pomóc w codziennej pracy.