Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

analityka produkcyjna

Manufacturing intelligence lub enterprise manufacturing intelligence (EMI) to rozwiązanie programowe, które gromadzi dane z różnych źródeł w całej działalności producenta, a następnie tworzy raporty, analizy, pulpity nawigacyjne i inne przydatne narzędzia, które pomagają zwiększyć wydajność produkcji.

Co to jest inteligencja produkcyjna

Oprogramowanie do analizy produkcji w przedsiębiorstwie jest kluczowym elementem produkcji w obiegu zamkniętym (CLM): zapewnia zarówno widoczność operacji produkcyjnych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, jak i głębsze informacje, które można przekazać zespołom projektowym i inżynieryjnym w celu wspierania ciągłego doskonalenia procesów i produktów.

Źródła danych do analizy produkcji obejmują zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa (ERP) i inne systemy biznesowe, a także systemy tworzące ekosystem zarządzania operacjami produkcyjnymi (MOM): system realizacji produkcji (MES), system zarządzania jakością ( QMS), zaawansowane planowanie i harmonogramowanie (APS) oraz projektowanie formuł i zarządzanie specyfikacjami.

Oprogramowanie Manufacturing Intelligence generuje ujednolicony, dostępny model danych analitycznych, dając producentom możliwość eksplorowania danych kontekstowych i uzyskiwania wglądu w rzeczywiste operacje produkcyjne w porównaniu z planami inżynieryjnymi i projektami produktów. Oznacza to, że generuje powykonawczego Cyfrowego Bliźniaka, który zapewnia bezpośredni punkt porównania z planowanym Cyfrowym Bliźniakiem Produktu i Procesu.

Powiązane produkty: Opcenter Intelligence

analyzing-reports-and-key-performance-indicators-sb-640x360

Korzyści płynące z inteligentnej produkcji

Inteligencja produkcyjna usprawnia współpracę i wymianę danych między operacjami produkcyjnymi a systemami przedsiębiorstwa, zarówno na poziomie pojedynczego zakładu, jak i wszystkich zakładów producenta. Użytkownicy zyskują pełniejszą perspektywę operacji produkcyjnych.

Widoczność w czasie zbliżonym do rzeczywistego

Szybko monitoruj i analizuj operacje produkcyjne, umożliwiając szybkie reagowanie na problemy, optymalizując wykorzystanie zasobów i wspierając proaktywne podejmowanie decyzji.

Identyfikacja trendów wydajności

Dostrzegaj wzorce w czasie, ułatwiając podejmowanie decyzji w oparciu o dane, konserwację predykcyjną i ciągłą optymalizację w celu zwiększenia ogólnej wydajności produkcji.

Wgląd w produkcję w celu ciągłego doskonalenia

Uzyskuj przydatne dane i analizy, wspierając innowacje i umożliwiając producentom dostosowanie i optymalizację ich działalności w odpowiedzi na zmieniające się wyzwania i możliwości.

Zdalny dostęp

Uzyskaj dostęp do danych produkcyjnych i analiz w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca, ułatwiając współpracę, podejmowanie decyzji i monitorowanie operacji, zwiększając w ten sposób ogólną elastyczność i wydajność operacyjną.

Ulepsz analizę

Uzyskuj głębsze informacje z różnych źródeł danych, umożliwiając dokładniejsze i bardziej świadome decyzje strategiczne, które zwiększają wydajność operacyjną i ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych.

Funkcjonalność Manufacturing Intelligence

Konfiguracja architektury — inteligencja produkcyjna przedsiębiorstwa opiera się na nowoczesnej architekturze, która obsługuje poziomy widoczności danych i możliwości analitycznych, elastyczność scentralizowanego lub rozproszonego wdrażania oraz opcje operacji lokalnych lub opartych na chmurze.

Ekspozycja danych - Kontekstowa nawigacja po danych i otwartość w doborze narzędzi do wizualizacji ułatwiają każdemu interesariuszowi szybkie pobieranie potrzebnych informacji.

Zarządzanie danymi — stosując międzynarodowy model analityczny produkcji (MAM) zgodny ze standardami branżowymi ISA-95, analiza produkcji tworzy magazyn danych produkcyjnych (MDW). Oprogramowanie innych firm może łączyć się z magazynem danych produkcyjnych i pobierać dane. Magazyn danych produkcyjnych wspiera również analizy operacji produkcyjnych aż do poziomu IoT.

Inżynieria i konfiguracja — inteligencja produkcyjna przedsiębiorstwa umożliwia przygotowanie danych produkcyjnych do analiz i tworzenie scenariuszy na potrzeby rozwoju, testowania, zapewnienia jakości lub operacji produkcyjnych.

Zacznij od bezpłatnego okresu próbnego

Opcenter Intelligence Cloud

Uzyskaj globalną widoczność i decyzje oparte na danych dzięki Opcenter Intelligence Cloud - rozwiązaniu analitycznemu SaaS firmy Siemens. Uzyskaj 30-dniowy bezpłatny okres próbny już teraz.

Dowiedz się więcej

Webinar na żądanie

Kontekst jest wszystkim: Opanowanie analizy danych produkcyjnych.

Artykuł techniczny

W tym opracowaniu technicznym przedstawiono jasną strategię cyfryzacji.