Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Zarządzanie procesami produkcyjnymi

Manufacturing Operations Management (MOM) to kompleksowe rozwiązanie mające na celu optymalizację wydajności i efektywności procesów produkcyjnych end-to-end. Funkcje obejmują realizację produkcji, zarządzanie jakością, planowanie i harmonogramowanie produkcji oraz inteligencję produkcyjną.

Co to jest zarządzanie operacjami produkcyjnymi (MOM)?

Zarządzanie operacjami produkcyjnymi to holistyczne podejście do zarządzania i ulepszania procesów produkcyjnych od początku do końca. Obejmuje zestaw narzędzi programowych i strategii zaprojektowanych w celu optymalizacji różnych aspektów produkcji, w tym planowania i harmonogramowania produkcji, kontroli jakości, egzekwowania procesów produkcyjnych i monitorowania w czasie rzeczywistym. Cyfryzacja tych obszarów produkcyjnych może jeszcze bardziej zoptymalizować wydajność produkcji w celu poprawy wydajności, elastyczności i czasu wprowadzenia produktu na rynek. Producenci, których procesy są w pełni zdigitalizowane, są lepiej przygotowani do szybkiego reagowania na zmiany rynkowe i przełomowe innowacje. Wykorzystując MOM, firmy mogą usprawnić operacje, zminimalizować przestoje, poprawić jakość produktu i ostatecznie osiągnąć wyższy poziom wydajności i rentowności w całej swojej działalności produkcyjnej.

Celem MOM jest osiągnięcie doskonałości operacyjnej poprzez kompleksowy nadzór i zarządzanie procesem produkcyjnym. Wiąże się to z wdrażaniem zaawansowanych rozwiązań programowych, które zapewniają wgląd w każdy etap cyklu życia produkcji, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji i ciągłe doskonalenie procesów. Zarządzanie operacjami produkcyjnymi umożliwia organizacjom dostosowanie się do zmieniającej się dynamiki rynku, sprostanie zmieniającym się wymaganiom klientów i wyprzedzenie konkurencji poprzez optymalizację procesów produkcyjnych, redukcję kosztów i maksymalizację ogólnej produktywności.

Korzyści z zarządzania operacjami produkcyjnymi

Usprawnij procesy produkcyjne

Zoptymalizuj alokację zasobów, skróć przestoje i zminimalizuj ilość odpadów, co prowadzi do zwiększenia wydajności operacyjnej.

Poprawa kontroli jakości

Ułatwienie monitorowania działań produkcyjnych w czasie rzeczywistym, umożliwiając proaktywną identyfikację i rozwiązywanie problemów z jakością, poprawiając w ten sposób ogólną jakość produktu i zadowolenie klientów.

Zwiększ widoczność

Uzyskaj kompleksowy wgląd w operacje, aby uzyskać wgląd w kluczowe wskaźniki wydajności, trendy produkcyjne i potencjalne wąskie gardła, umożliwiając decydentom dokonywanie świadomych wyborów i ciągłe doskonalenie.

Zwiększ elastyczność

Uzyskaj wgląd w operacje produkcyjne w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybkie dostosowanie do zmieniających się wymagań rynku, wahań wymagań klientów i nieprzewidzianych zakłóceń w harmonogramach produkcji.

Zapewnienie zgodności z wymaganiami branżowymi

Zautomatyzuj dokumentację, śledź procesy i wdrażaj środki zapewnienia jakości, aby zmniejszyć ryzyko niezgodności z normami branżowymi i regulacyjnymi.

Usprawnij podejmowanie decyzji strategicznych

Konsoliduj dane z różnych źródeł i udostępniaj zaawansowane funkcje analityczne, aby uzyskać przydatne informacje, zidentyfikować obszary wymagające poprawy i stymulować innowacje, aby zachować konkurencyjność na rynku.

Możliwości zarządzania operacjami produkcyjnymi

Zarządzanie operacjami produkcyjnymi to holistyczne podejście do poprawy doskonałości operacyjnej. Zawiera następujące składniki oprogramowania:

Systemy realizacji produkcji (MES) - Upewnij się, że jakość i wydajność są wbudowane w proces produkcyjny oraz są proaktywnie i systematycznie egzekwowane.

Systemy zarządzania jakością (QMS) - zapewniają procedury, procesy, strukturę i zasoby niezbędne do usprawnienia produkcji i operacji ERP oraz ekonomicznego zarządzania kwestiami jakości.

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie (APS) - Zrównoważ popyt i moce produkcyjne w celu zmniejszenia zapasów, skrócenia cykli produkcyjnych i podniesienia poziomu obsługi klientów.

Enterprise Manufacturing Intelligence (EMI) — agregowanie danych z różnych źródeł produkcyjnych w celu zwiększenia możliwości raportowania i analizy.