Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Planowanie i kontrola produkcji

Planowanie i kontrola produkcji koordynuje operacje produkcyjne, zapewniając terminową dostępność zasobów, wydajne procesy i terminowość dostaw dzięki narzędziom cyfrowym, zarządzaniu danymi, współpracy i ciągłemu doskonaleniu.

Co to jest planowanie i kontrola produkcji?

Poprzez planowanie i kontrolę produkcji producent zapewnia, że odpowiednie surowce we właściwych ilościach znajdują się we właściwym miejscu dla operacji produkcyjnych zgodnie z harmonogramem, że personel i sprzęt są tam, gdzie powinny, kiedy muszą być, a operacje produkcyjne przebiegają wydajnie i produktywnie. Rezultatem skutecznego planowania i kontroli produkcji jest terminowa dostawa efektywnie wyprodukowanych towarów. Oprogramowanie do planowania produkcji jest kluczowym składnikiem rozwiązania do zaawansowanego planowania i harmonogramowania (APS) (patrz zaawansowane oprogramowanie do planowania).

Chociaż planowanie i kontrola produkcji odbywa się w firmach produkcyjnych od tak dawna, jak długo takie firmy istnieją, wymagania stawiane dzisiejszym producentom uzasadniają cyfrowe podejście do planowania i kontroli produkcji.

Oprogramowanie do planowania i sterowania produkcją umożliwia producentom tworzenie i wdrażanie kompleksowych planów, które łączą produkty, operacje, zasoby i obiekty w celu bardziej efektywnego prowadzenia przedsiębiorstwa. Oprogramowanie do planowania i kontroli produkcji wykorzystuje cyfrowe bliźniaki produktów i procesów do tworzenia i symulowania szczegółowych kroków procesów produkcyjnych, przesuwając operacje produkcyjne w kierunku produkcji bezbłędnej. Oprogramowanie do planowania i sterowania produkcją łączy ludzi, systemy i maszyny za pośrednictwem cyfrowego wątku, co umożliwia producentom gromadzenie i ponowne wykorzystywanie wiedzy w celu ciągłego doskonalenia.

Produkty powiązane: Zaawansowane planowanie Opcenter | Zaawansowane planowanie Opcenter

sfs-equipment-technology-finance-sb-640x360

Zrozum korzyści

Systemy planowania i kontroli produkcji cyfrowo uzgadniają informacje wcześniej przechowywane przez różne systemy, takie jak zestawienia materiałów inżynieryjnych i produkcyjnych (BOM). Pozwala wykorzystać połączone informacje do wspierania współpracy, standaryzacji i integracji.

Zapewnia pełną widoczność i kontrolę

Integruj dane z różnych źródeł, umożliwiając monitorowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi i zasobami w czasie rzeczywistym.

Szybsza realizacja produkcji

Zautomatyzuj przepływy pracy, zoptymalizuj alokację zasobów i usprawnij koordynację między różnymi działami, co skutkuje szybszym reagowaniem na zmiany i płynniejszą realizacją planów produkcyjnych.

Zwiększ wykorzystanie

Zoptymalizuj alokację zasobów, zminimalizuj czas bezczynności i zmaksymalizuj wykorzystanie mocy produkcyjnych dzięki efektywnemu planowaniu działań produkcyjnych.

Obniż koszty i zwiększ marże

Usprawnij procesy i zminimalizuj ilość odpadów, zwiększając w ten sposób marże dzięki poprawie wydajności i rentowności.

Tworzenie odchudzonych operacji

Zautomatyzuj przepływy pracy, zoptymalizuj alokację zasobów i ułatw monitorowanie w czasie rzeczywistym, umożliwiając sprawne reagowanie na zmiany i ciągłe doskonalenie, co ostatecznie prowadzi do usprawnienia procesów i oszczędności kosztów.

Lepsze zarządzanie zapasami

Usprawnienie harmonogramów produkcji i dystrybucji zasobów w celu zminimalizowania nadwyżek zapasów, przy jednoczesnym zapewnieniu terminowej dostępności surowców do produkcji.

Aplikacje do planowania i sterowania

Oprogramowanie do planowania i sterowania produkcją wspiera kilka rodzajów i aspektów operacji produkcyjnych:

Produkcja podzespołów jest wspierana przez oprogramowanie do planowania i kontroli produkcji w celu planowania, optymalizacji i walidacji operacji montażowych przed produkcją oraz kontrolowania procesów produkcyjnych. Oprogramowanie do planowania produkcji zarządza zadaniami od planowania i szczegółowej inżynierii po realizację hali produkcyjnej. Pomaga zautomatyzować i usprawnić produkcję podzespołów.

Geograficzny dostęp do informacji produkcyjnych jest zapewniony za pośrednictwem oprogramowania do planowania i sterowania produkcją w celu nawigacji, dostępu i wizualizacji aktualnych informacji produkcyjnych, przy użyciu cyfrowego bliźniaka zakładów produkcyjnych, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Zarządzanie danymi produkcyjnymi i procesami wykorzystuje oprogramowanie do planowania i sterowania produkcją oraz wątek cyfrowy do łączenia ludzi, systemów i maszyn, a także do gromadzenia danych produkcyjnych i wiedzy o procesach oraz zarządzania nimi. Ta inteligencja umożliwia producentom angażowanie się w ciągłe doskonalenie procesów.

Operacje produkcji części wykorzystują oprogramowanie do planowania i kontroli produkcji, aby przyspieszyć wytwarzanie części o wyższej jakości poprzez cyfryzację zarządzania produkcją. W ramach planowania produkcji zaawansowane oprogramowanie może być wykorzystywane do projektowania oprzyrządowania i osprzętu oraz do sterowania obrabiarkami CNC, robotami, drukarkami 3D i urządzeniami kontrolnymi.

Inżynieria systemów produkcyjnych jest wspierana przez oprogramowanie do planowania i sterowania produkcją, aby szybciej projektować lepsze systemy produkcyjne. Oprogramowanie do planowania i sterowania produkcją integruje inżynierię, automatyzację i sterowanie, aby pomóc w tworzeniu i obsłudze bardziej wydajnych fabryk.

Zacznij od bezpłatnego okresu próbnego

Opcenter scheduling trial

Dowiedz się, jak łatwo jest od razu skorzystać z rzeczywistego oprogramowania do planowania i jak bardzo może ono pomóc w codziennej pracy.

Powiązane treści

Infografika

APS: Kluczowy element cyfrowej transformacji

E-book

Planowanie zarządzania łańcuchem dostaw – wyzwania i możliwości