Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Inżynieria misji

Inżynieria misji (ME) jest definiowana jako celowe planowanie, analizowanie, organizowanie i integrowanie obecnych i pojawiających się zdolności operacyjnych i systemowych w celu osiągnięcia pożądanych efektów misji bojowych w przewodniku inżynierii misji Departamentu Obrony USA.

Co to jest inżynieria misji?

Opracowując ten przewodnik, Departament Obrony starał się ujednolicić inżynierię misji i umożliwić interesariuszom misji lepsze wspólne zrozumienie. "Przewodnik ułatwi branży i działowi komunikację i współpracę w ramach działań ME, zapewniając użytkownikom zestaw produktów do dokumentowania i przedstawiania wyników, które kierują, ograniczają i informują o możliwościach i rozwoju technologii".

Transformacja cyfrowa umożliwia inżynierię misji w przemyśle lotniczym i obronnym dzięki rozwiązaniom technologicznym do zarządzania współzależnościami między misjami typu end-to-end. Bez tych postępów elementy zarządzania integracją misji, takie jak ME, byłyby niebotycznie uciążliwe.

Powiązane produkty: Teamcenter MBSE

mission-engineering-feature-640x360

Zrozum korzyści

Ogólnie rzecz biorąc, inżynieria misji odgrywa kluczową rolę w powodzeniu misji lotniczych, umożliwiając wydajne, opłacalne i ograniczone do ryzyka projekty misji, które spełniają cele zainteresowanych stron.

Zoptymalizowany sukces misji

Przyjmując holistyczne podejście do projektowania i optymalizacji systemów, inżynieria misji pomaga zapewnić, że misje lotnicze są starannie planowane i wykonywane, aby skutecznie osiągnąć swoje cele.

Efektywność kosztowa

Inżynieria misji wymaga starannego rozważenia alokacji zasobów, zarządzania ryzykiem i analizy kompromisów, co prowadzi do bardziej opłacalnych projektów misji.

Redukcja ryzyka

Dzięki dokładnej analizie i symulacji inżynieria misji pomaga identyfikować i ograniczać ryzyko związane z misjami lotniczymi.

Ulepszona integracja systemu

Inżynieria misji obejmuje integrację różnych podsystemów, technologii i komponentów w spójną architekturę misji.

Elastyczność i zdolność adaptacji

Inżynieria misji pozwala na elastyczność i zdolność adaptacji w projektowaniu misji, umożliwiając organizacjom lotniczym reagowanie na zmieniające się wymagania, pojawiające się technologie i nieprzewidziane wyzwania.

Lepsza komunikacja z interesariuszami

Inżynieria misji ułatwia komunikację i współpracę między interesariuszami zaangażowanymi w misje lotnicze, w tym inżynierami, naukowcami, decydentami i operatorami misji.

Korzyści płynące z inżynierii misji

Metodologia inżynierii misji umożliwia firmom bardziej wydajne i skuteczne organizowanie wysoce zaawansowanych technicznie programów. Zasady inżynierii cyfrowej powinny być stosowane podczas prowadzenia ME w celu zarządzania rozwojem złożonych systemów w odniesieniu do celów krytycznych. Metodologia ta jest naturalnym uzupełnieniem inżynierii systemów opartej na modelach (MBSE). W Mission Engineering Guide Departament Obrony USA wyjaśnia, że metodologia inżynierii misji działa na trzech osiach: czasowej, złożoności i rygoru analitycznego. Dokument identyfikuje kilka pytań wykorzystywanych do wyjaśnienia celów w procesie ME:

  • Jaka jest misja?
  • Jakie są jego granice i jak musi współdziałać z innymi misjami?
  • Jakie są jego mierniki wydajności?
  • Jakie są luki w zdolnościach misji?
  • W jaki sposób nowe zdolności mogą zmienić sposób, w jaki walczymy?
  • Co zmiany w zdolnościach lub systemach oznaczają dla misji i architektury?
  • Jaka jest wrażliwość wykonania misji na wydajność technologii, produktów i możliwości składowych? W jaki sposób nowe funkcje najlepiej integrują się ze starszymi systemami lub je zastępują? I jak zoptymalizować tę równowagę, aby zapewnić najbardziej śmiercionośne i przystępne cenowo zintegrowane zdolności dla każdej konkretnej misji?

Co obsługuje platforma inżynierii misji?

Platforma inżynierii misji jest korzystna zarówno dla ME, jak i dla inżynierii systemowej. ME dobrze współgra z metodami inżynierii systemowej stosowanymi do definiowania systemu zgodnego z potrzebami misji. Obie dyscypliny mają podobne metody i taksonomię, przy czym jedna koncentruje się na definiowaniu misji, a druga na definiowaniu systemu.

Według Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych "ME jest technicznym podelementem zarządzania integracją misji, który dostarcza produkty inżynieryjne do informowania o procesie wymagań, kierowania prototypami, zapewniania opcji projektowych i informowania o decyzjach inwestycyjnych". Platforma inżynierii misji wspiera interesariuszy "w formułowaniu stwierdzeń problemów, charakteryzowaniu misji, identyfikowaniu wskaźników misji i wykorzystywaniu modeli do analizy misji".

Czy inżynieria misji jest wykorzystywana poza operacjami obronnymi?

Inżynieria misji powstała jako subdyscyplina inżynierii systemów w Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych. Od czasu sformalizowania w połowie 2010 roku, jego praktyka i przyjęcie rozszerzyły się na branże wykraczające poza operacje obronne. Ponieważ jest to korzystna metodologia dla firm, które pozycjonują produkty w kontekście złożonych i ewoluujących problemów operacyjnych, ME nadal zyskuje na popularności wśród inżynierów systemów w organizacjach powiązanych z przemysłem obronnym i niezwiązanych z przemysłem obronnym.

Dowiedz się więcej

Przeczytaj

Oprogramowanie dla przemysłu zapewnia narzędzia przyspieszające transformację cyfrową.