Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home

Zarządzanie danymi produktu

Zarządzanie danymi produktu (PDM) to wykorzystanie oprogramowania do zarządzania danymi produktu i informacjami związanymi z procesem w jednym, centralnym systemie.

Czym jest zarządzanie danymi produktowymi?

PDM zawiera dane projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), modele, informacje o częściach, instrukcje produkcyjne, wymagania, notatki i dokumenty.

Idealny system PDM jest dostępny dla wielu aplikacji i zespołów w całej organizacji i obsługuje specyficzne potrzeby biznesowe. Wybór odpowiedniego oprogramowania PDM może zapewnić firmie z każdej branży solidne podstawy, które można łatwo rozbudować do pełnej platformy PLM.

Istotą systemu PDM są rozwiązania do bezpiecznego zarządzania danymi, umożliwiania procesów i zarządzania konfiguracją.

Powiązane produkty: Teamcenter | Solid Edge

Korzyści z PDM

Kierownicy projektów, inżynierowie, sprzedawcy, kupcy i zespoły ds. zapewnienia jakości korzystają z możliwości zarządzania wiedzą i raportowania systemów PDM. Pozwalają one firmom na:

zwiększenie wydajności i skrócenie cykli;

System PDM gromadzi wiedzę o produktach i procesach w jednym, łatwo dostępnym i bezpiecznym źródle, które eliminuje czasochłonne wyszukiwanie informacji, jednocześnie ułatwiając ponowne wykorzystanie informacji i lepsze podejmowanie decyzji.

Skrócenie czasu i obniżenie kosztów rozwoju produktów, a także ograniczenie liczby błędów

Jedno źródło wiedzy na temat produktów
i procesów umożliwia przedsiębiorstwom sprawniejsze zarządzanie
i dopasowanie wielu systemów oprogramowania.

Większa widoczność produktów i procesów

Dzięki systemowi PDM przedsiębiorstwa mogą kompleksowo zarządzać danymi dotyczącymi produktów i procesów, w tym danymi CAD, informacjami o częściach, dokumentami, wymaganiami i innymi zasobami intelektualnymi.

Bezpieczne zarządzanie danymi

Przechwytuj, zarządzaj i dostarczaj informacje o produktach

Systemy PDM przechwytują informacje o produkcie i zarządzają nimi, zapewniając, że informacje są dostarczane użytkownikom przez cały cykl życia produktu we właściwym kontekście.

Własność plików, kontrola wersji (ewidencjonowanie i wyewidencjonowywanie plików), zarządzanie wersjami i status wydania są zarządzane przez system PDM.

Funkcje zabezpieczeń i administracyjne chronią prawa własności intelektualnej poprzez zarządzanie rolami, zabezpieczenia oparte na projektach i powiązane uprawnienia dostępu.

Umożliwienie procesu

Umożliwienie kluczowym interesariuszom udziału w cyklu życia produktu

Możliwości przepływu pracy i procesów umożliwiają zarówno wewnętrznym zespołom produktowym, jak i partnerom zewnętrznym udział w cyklu życia produktu.

System PDM może pomóc w ustanowieniu, zarządzaniu i wykonywaniu zautomatyzowanych procesów opartych na przepływie pracy, które odzwierciedlają najlepsze praktyki specyficzne dla firmy w zakresie planowania zmian (analiza warunkowa), wprowadzania zmian (realizacji) oraz weryfikacji i komunikacji zmian.

System PDM może również obsługiwać inne ustalone procesy, w tym standardy bramki fazowej.

Zarządzanie konfiguracją

Wyrównywanie i synchronizowanie danych BOM i informacji o cyklu rozwojowym

Systemy PDM zapewniają widoczność niezbędną do zarządzania i prezentowania kompletnej listy materiałów (BOM). Ułatwia wyrównanie i synchronizację wszystkich źródeł danych BOM i wszystkich faz cyklu życia, w tym stanów powykonawczych, planowanych, powykonawczych i konserwowanych.

Systemy PDM zapewniają możliwości zarządzania zmianami, które pozwalają zobaczyć BOM przed i po zmianach.

Wizualizacja cyklu życia zapewnia udostępnianie i reprezentację na żądanie produktu oraz jego podstawowych zespołów i części bez konieczności korzystania z narzędzia do tworzenia CAD lub specjalnej wiedzy technicznej. Możliwości tworzenia makiet cyfrowych mogą zmniejszyć potrzebę kosztownego fizycznego prototypowania.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie danymi w Solid Edge

Łatwe zarządzanie plikami bez konieczności korzystania ze wsparcia IT.

Webinarium - Zwinne rozwiązania PLM

Od PDM do PLM – znajdź narzędzia do projektowania, jakości i innowacji, które można skalować.

Przeczytaj

Czy Twoja firma odczuwa presję konkurencyjną, aby poprawić swoje wyniki biznesowe, oprogramowanie do zarządzania danymi produktu (PDM) może pomóc.